Dokument & lagar (529 träffar)

Skriftlig fråga 2014/15:781 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:781 Stärkande av stödboendens kvalitet av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S I takt med att antalet ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige ökar, ökar även behovet av boenden. Moderaterna har därför föreslagit att boendeformen stödboende ska kunna komma även ensamkommande flyktingbarn

Inlämnad: 2015-09-10 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:781 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:766 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:766 Platsbrist inom tvångsvården av missbrukare av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S Det råder brist på platser inom tvångsvården av missbrukare. Väntetiderna inom all form av vård och omsorg får aldrig vara så långa att de blir livsavgörande. Det måste vara varje gott samhälles grundinställning.

Inlämnad: 2015-08-19 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:766 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:743 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2014/15:743 Översyn av ramlagen i socialtjänstlagen av Thomas Finnborg M till Statsrådet Åsa Regnér S Syftet med Socialtjänstlagen ska vara att det är en ramlag, främst för att detaljregleringar ska kunna undvikas i så stor utsträckning som möjligt. Dock har lagen i stället blivit en samling av olika föreskrifter

Inlämnad: 2015-07-23 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:743 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:659 av Yasmine Larsson (S)

Fråga 2014/15:659 Barnrättsperspektiv vid placering av ensamkommande barn av Yasmine Larsson S till Statsrådet Åsa Regnér S Enligt Barnkonventionen ska ensamkommande flyktingbarn ha samma rättigheter som barn som vuxit upp i Sverige och principen om barnets bästa ska vara vägledande under hela mottagandeprocessen. Under

Inlämnad: 2015-06-12 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:659 av Yasmine Larsson (S) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:650 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:650 Oklara besked om äldreboende av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S Det är hög tid att den oförberedda vänsterregeringen börjar lägga förslag med full finansiering i viktiga sakfrågor. Inte minst för seniorer, äldre och pensionärer. I mina tidigare frågor till äldreminister Åsa Regnér under

Inlämnad: 2015-06-11 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:650 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:629 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2014/15:629 Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld av Thomas Finnborg M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Oavsett ålder, etnicitet och kön har alla medborgare i dagens Sverige samma rättigheter. Dock skiljer sig vår syn på barns och kvinnors rättigheter och jämställdhet från synen i

Inlämnad: 2015-06-04 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:629 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:616 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2014/15:616 EU-migranter som slussas runt mellan kommuner av Lotta Finstorp M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I P4 Sörmland den 1 juni rapporterades om att Eskilstuna kommun betalar biljetter för EU-migranter så att de kan ta sig till Stockholm. Motiveringen från kommunen är att de ska kunna

Inlämnad: 2015-06-03 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:616 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:603 av Robert Hannah (FP)

Fråga 2014/15:603 Social förtur till bostäder för återvändande terrorister av Robert Hannah FP till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Säkerhetspolisen Säpo har bekräftade uppgifter på att minst 300 svenska medborgare rest till Syrien och Irak för att strida för Islamiska staten och liknande terroristorganisationer som begår

Inlämnad: 2015-06-01 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:603 av Robert Hannah (FP) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:521 av Maj Karlsson (V)

Fråga 2014/15:521 Det så kallade Hässleholmsförsöket av Maj Karlsson V till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Sedan 2014 har Försäkringskassan i samarbete med Region Skåne genomfört ett pilotprojekt, det så kallade Hässleholmsförsöket. Ett av syftena med detta projekt ska, enligt uppgifter i medierna, vara

Inlämnad: 2015-05-11 Besvarare: Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:521 av Maj Karlsson (V) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:493 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:493 Omsorg och ekonomi för äldre personer av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S Den oförberedda vänsterregeringens förslag gällande äldre människors villkor fortsätter att förvåna. Löftessvek efter löftessvek. Först basunerar man ut att regeringen satsar 7 miljarder kronor på äldre. Det visar

Inlämnad: 2015-05-05 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:493 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:476 av Pia Hallström (M)

Fråga 2014/15:476 Långsiktig finansiering för Sveriges kvinno- och tjejjourer av Pia Hallström M till Statsrådet Åsa Regnér S Vi ser hur stödinsatserna för våldsdrabbade kvinnor ökat med ca 38 procent sedan 2013. Detta medför att många kvinnor och barn som skulle behöva skyddat boende inte får någon plats. Det handlar

Inlämnad: 2015-04-28 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:476 av Pia Hallström (M) (pdf, 70 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:469 av Lars-Arne Staxäng (M)

Fråga 2014/15:469 Frånvaro av äldreprioriteringar av Lars-Arne Staxäng M till Statsrådet Åsa Regnér S För ett drygt halvår sedan frågade jag statsrådet Åsa Regnér varför regeringen valde att lägga ned den äldreutredning som syftade till att främja äldres hälsa, trygghet och självbestämmande. Den hade då kommit halvvägs

Inlämnad: 2015-04-27 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:469 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:462 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:462 Omfördelning av tidigare satsningar på äldrepolitiken av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S Den oförberedda vänsterregeringens beskrivning av satsningar på äldre är en omfattande bluff. Miljarder blir miljoner. I dagarna hör vi barn- och äldreminister Åsa Regnér S tala om att 7 miljarder

Inlämnad: 2015-04-23 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:462 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:452 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2014/15:452 Rekrytering av familjehem av Thomas Finnborg M till Statsrådet Åsa Regnér S De flesta barn lever i omtänksamma och kärleksfulla hem. Samtidigt lever många barn under miserabla omständigheter med föräldrar som är oförmögna att ta hand om dem på grund av missbruk, psykisk ohälsa eller tuffa ekonomiska

Inlämnad: 2015-04-22 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:452 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:442 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:442 Miljardlöften som är miljoner av Cecilia Widegren M till Finansminister Magdalena Andersson S ÄldreomsorgsbluffenDet är svårt att inte benämna vänsterregeringens försök att framställa satsningen på 2 miljarder kronor i äldreomsorgen på något annat sätt, då den egentligen handlar om miljoner. Innevarande

Inlämnad: 2015-04-17 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:442 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:420 av Robert Hannah (FP)

Fråga 2014/15:420 Rätten för samkönade par att adoptera internationellt av Robert Hannah FP till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Det är i dag nästan tolvår sedan samkönade par enligt svensk lag fick möjlighet att adoptera. Detta gäller både inhemsk och inte minst internationell adoption. Trots detta

Inlämnad: 2015-04-14 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:420 av Robert Hannah (FP) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:382 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:382 Utveckling av kvaliteten inom äldreomsorgen av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Alliansregeringen gav år 2008 Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra årliga nationella brukarundersökningar, detta i syfte att ur brukarens perspektiv följa upp hur kvaliteten utvecklas inom äldreomsorg

Inlämnad: 2015-04-01 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:382 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:387 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2014/15:387 En feministisk regering utan feministiskt perspektiv av Margareta Cederfelt M till Statsrådet Åsa Regnér S Inom den offentliga sektorn ses ofta arbetet som ett kall. Vid Dagens Samhälles prisutdelning för välfärdens viktigaste kvinnor stod kvinnors jobb i fokus. En kvinna från ett privat vårdföretag

Inlämnad: 2015-03-31 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:387 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:290 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2014/15:290 Barn som försvinner av Margareta Cederfelt M till Statsrådet Åsa Regnér S Varje år försvinner ett stort antal barn, varav många kommit ensamma till Sverige. Barnen som försvinner faller mellan myndigheternas ansvarsområden. Samarbetet mellan berörda myndigheter, såsom socialtjänsten, Migrationsverket

Inlämnad: 2015-03-10 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:290 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:258 av Sofia Damm (KD)

Fråga 2014/15:258 Åtgärder för att förhindra att flyktingbarn försvinner av Sofia Damm KD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Problematiken kring ensamkommande flyktingbarn som försvinner fick stor medial uppmärksamhet när två pojkar, nio och tolv år gamla, brutalt omhändertogs av ordningsvakter på

Inlämnad: 2015-02-24 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:258 av Sofia Damm (KD) (pdf, 79 kB)