Dokument & lagar (35 träffar)

Skriftlig fråga 2006/07:528 av Larsson, Kalle (v)

den 23 januari Fråga 2006/07:528 Nya rutiner för utlänningskontroll av Kalle Larsson v till justitieminister Beatrice Ask m Enligt uppgift ska det nu bli rutin för polisen att införa kontroller av pass och ID-handlingar gentemot Schengenregistret. Motivet är att ge polisen utökade möjligheter att söka efter personer

Inlämnad: 2007-01-23 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2006/07:237 av Larsson, Kalle (v)

den 19 januari Interpellation 2006/07:237 Säkerhetspolisens arbetsmetoder, flyktingspionage och Sveriges relationer till Iran av Kalle Larsson v till justitieminister Beatrice Ask m För drygt ett år sedan visade SVT en dokumentär som bland annat visade att Iran bedriver flyktingspionage i Sverige och har gjort det

Inlämnad: 2007-01-19 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Säkerhetspolisens arbetsmetoder, flyktingspionage och Sveriges relationer till Iran

Skriftlig fråga 2006/07:492 av Larsson, Kalle (v)

den 16 januari Fråga 2006/07:492 Utvisningsbeslut i säkerhetsärenden av Kalle Larsson v till statsrådet Tobias Billström m I november beslutade regeringen att utvisa palestiniern Hassan Asad till Jordanien. Säpo anser att han har anknytning till en av USA terrorlistad organisation, men Asad har inte fått veta vad

Inlämnad: 2007-01-16 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2006/07:346 av Larsson, Kalle (v)

den 13 december Fråga 2006/07:346 Ensamkommande flyktingbarn av Kalle Larsson v till statsrådet Tobias Billström m Nära 200 flyktingbarn som kommit till Sverige ensamma har ingenstans att ta vägen. Sedan den 1 juli i år har kommunerna tagit över ansvaret från Migrationsverket att ta emot dem. Men bara tolv kommuner

Inlämnad: 2006-12-13 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2006/07:345 av Larsson, Kalle (v)

den 13 december Fråga 2006/07:345 Sekretessen i migrationsdomstolarna av Kalle Larsson v till statsrådet Tobias Billström m Problem har uppkommit med anledning av migrationsdomstolarnas tillämpning av de bestämmelser i sekretesslagen som avser att skydda de asylsökande och närstående mot att bli utsatta för ytterligare

Inlämnad: 2006-12-13 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2006/07:172 av Larsson, Kalle (v)

den 17 november Fråga 2006/07:172 Avrättningar av medlemmar av den arabiska minoriteten i Iran av Kalle Larsson v till utrikesminister Carl Bildt m Den arabiska minoriteten i Iran är i likhet med flera andra folkgrupper utsatta för stark repression. I den iranska provinsen Khuzestan har sedan länge levt en sammanhållen

Inlämnad: 2006-11-17 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2006/07:171 av Larsson, Kalle (v)

den 17 november Fråga 2006/07:171 Våldsutvecklingen i El Salvador av Kalle Larsson v till utrikesminister Carl Bildt m För tio år sedan upphörde kriget mellan den salvadoranska regeringen och dödspatrullerna å ena sidan och gerillan, FMLN, å den andra. Det politiska livet i landet normaliserades och FMLN-gerillan

Inlämnad: 2006-11-17 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2006/07:170 av Larsson, Kalle (v)

den 17 november Fråga 2006/07:170 Konflikten på Sri Lanka och terrorstämpeln av LTTE av Kalle Larsson v till utrikesminister Carl Bildt m I Sri Lanka lever två stora folkgrupper tamiler och singaleser. Den dominerande gruppen är singaleserna. De båda folkgrupperna talar skilda språk. Tamilerna lever i främst landets

Inlämnad: 2006-11-17 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2006/07:169 av Larsson, Kalle (v)

den 17 november Fråga 2006/07:169 Förföljelserna av den arabiska minoriteten i Iran av Kalle Larsson v till utrikesminister Carl Bildt m Den arabiska minoriteten i Iran är i likhet med flera andra folkgrupper utsatta för stark repression. I den iranska provinsen Khuzestan har sedan länge levt en sammanhållen arabisk

Inlämnad: 2006-11-17 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2006/07:168 av Larsson, Kalle (v)

den 17 november Fråga 2006/07:168 Abbas Lasanis fall och azeriernas rättigheter i Islamiska republiken Iran av Kalle Larsson v till utrikesminister Carl Bildt m I majjuni 2006 genomfördes omfattande demonstrationer i städerna Tabriz, Sulduz, Miyane, Ardabil, Urmia och Zenjan av azerier i Iran. En av de mest framträdande

Inlämnad: 2006-11-17 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2006/07:105 av Larsson, Kalle (v)

den 9 november Fråga 2006/07:105 Kränkningar av HBT-personer i Vitryssland av Kalle Larsson v till utrikesminister Carl Bildt m Jag har fått kännedom om att myndigheternas kränkningar av HBT-personer i Vitryssland tillåts fortgå. Senast greps ett antal HBT-aktivister av polisen i samband med ett möte inför planeringen

Inlämnad: 2006-11-09 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2006/07:28 av Larsson, Kalle (v)

den 13 oktober Fråga 2006/07:28 Militärkuppen i Thailand av Kalle Larsson v till utrikesminister Carl Bildt m Den 19 september inleddes en statskupp i Thailand. Militär omringade regeringsbyggnader och tog över styret av landet. Allt tyder på att landets monark befinner sig i kulisserna bakom kuppen. Thailand har

Inlämnad: 2006-10-13 Besvarare: Carl Bildt (M)

Interpellation 2006/07:15 av Larsson, Kalle (v)

den 12 oktober Interpellation 2006/07:15 Avvisning av homosexuella asylsökande av Kalle Larsson v till statsrådet Tobias Billström m Den 22 september 2006 avslog Migrationsdomstolen i Stockholm en asylansökan från en homosexuell man från Iran. Mannen har i sin överklagan av Migrationsverkets avvisningsbeslut och

Inlämnad: 2006-10-12 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2006/07:13 av Larsson, Kalle (v)

den 12 oktober Fråga 2006/07:13 Mänskliga rättigheter och dödsstraff för kvinnor och minderåriga i Iran av Kalle Larsson v till utrikesminister Carl Bildt m En ung kvinna, Delara Darabi, har av en domstol i staden Rasht, Iran, dömts till döden för ett mord hon påstås ha begått när hon bara var 17 år. Hon tvingades

Inlämnad: 2006-10-12 Besvarare: Carl Bildt (M)

Interpellation 2006/07:8 av Larsson, Kalle (v)

den 10 oktober Interpellation 2006/07:8 Human flyktingpolitik av Kalle Larsson v till statsrådet Tobias Billström m Den nytillträdda regeringen slår i regeringsförklaringen fast att Sverige skall ha en human flyktingpolitik och vara en fristad för dem som flyr undan förföljelse och förtryckDen politik som hittills

Inlämnad: 2006-10-10 Besvarare: Tobias Billström (M)

Paginering