Dokument & lagar (2 träffar)

Interpellation 2006/07:69 av Ygeman, Anders (s)

den 14 november Interpellation 2006/07:69 Nedläggningen av Volvo Aero i Bromma av Anders Ygeman s till näringsminister Maud Olofsson c Verkstadsföretaget Volvo Aero Engine Services VAES i Bromma kommer att läggas ned vid årsskiftet 2007/08. Det är ännu inte klart hur många anställda som riskerar att bli arbetslösa

Inlämnad: 2006-11-14 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Nedläggningen av Volvo Aero i Bromma

Interpellation 2006/07:63 av Johansson, Jörgen (c)

den 10 november Interpellation 2006/07:63 Förmögenhetsbeskattning av aktier i onoterade aktiebolag lex Uggla av Jörgen Johansson c till finansminister Anders Borg m Regeringen har i budgetpropositionen för 2007 aviserat att förmögenhetsskatten ska avskaffas under mandatperioden. I ett första steg halveras skattesatsen

Inlämnad: 2006-11-10 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Förmögenhetsbeskattning av aktier i onoterade aktiebolag (lex Uggla)