Dokument & lagar (2 träffar)

Interpellation 2006/07:63 av Johansson, Jörgen (c)

den 10 november Interpellation 2006/07:63 Förmögenhetsbeskattning av aktier i onoterade aktiebolag lex Uggla av Jörgen Johansson c till finansminister Anders Borg m Regeringen har i budgetpropositionen för 2007 aviserat att förmögenhetsskatten ska avskaffas under mandatperioden. I ett första steg halveras skattesatsen

Inlämnad: 2006-11-10 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Förmögenhetsbeskattning av aktier i onoterade aktiebolag (lex Uggla)

Skriftlig fråga 2006/07:326 av Johansson, Jörgen (c)

den 8 december Fråga 2006/07:326 Centralisering av tingsrätten i Västmanland av Jörgen Johansson c till justitieminister Beatrice Ask m Riksdagen har beslutat om centralisering av tingrätten i Västmanland till Västerås. Trots beslutet fungerar verksamheten bra vid de nedläggningshotade tingsrätterna. I Sala kommer

Inlämnad: 2006-12-08 Besvarare: Beatrice Ask (M)