Dokument & lagar (330 träffar)

Interpellation 2015/16:765 av Alexandra Anstrell (M)

Interpellation 2015/16:765 Barnäktenskap av Alexandra Anstrell M till Statsrådet Åsa Regnér S I Sverige får den som är under 18 år inte ingå äktenskap enligt äktenskapsbalken 2014:376I Sverige trädde nya lagändringar i kraft den 1 juli 2014 som bland annat innebär att barn inte längre ska kunna få dispens att gifta sig.

Inlämnad: 2016-08-25 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2015/16:765 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Barnäktenskap

Interpellation 2015/16:758 av Karin Svensson Smith (MP)

Interpellation 2015/16:758 Problem med miljöbilsstöd av Karin Svensson Smith MP till Miljöminister Karolina Skog MP Supermiljöbilspremien och 5-årig skattebefrielse för nya miljöbilar har instiftats för att miljöbilarnas andel av fordonsbeståndet inom Sverige ska öka. Åtgärderna syftar till att kompensera för ekonomiska

Inlämnad: 2016-08-12 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2015/16:758 av Karin Svensson Smith (MP) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2015/16:746 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2015/16:746 Decimering av marinens övningsförmåga av Mikael Oscarsson KD till Försvarsminister Peter Hultqvist S Försvarsmaktens samlade operativa förmåga bygger på att det finns samövade krigsförband och att det finns kunskaper och planer på hur stridskrafterna ska användas på ett effektivt sätt. Förmågan

Inlämnad: 2016-06-20 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2015/16:746 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 92 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Decimering av marinens övningsförmåga

Interpellation 2015/16:745 av Bengt Eliasson (L)

Interpellation 2015/16:745 Besparingar i assistansersättningen av Bengt Eliasson L till Statsminister Stefan Löfven S Personer med personlig assistans och deras anhöriga är i dag mycket oroliga. En ogin inställning hos den rödgröna regeringen tillsammans med allt snålare rättspraxis under lång tid och tuffare villkor

Inlämnad: 2016-06-15 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2015/16:745 av Bengt Eliasson (L) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Besparingar i assistansersättningen

Interpellation 2015/16:724 av Jens Holm (V)

Interpellation 2015/16:724 Miljötillståndet i Östersjön av Jens Holm V till Miljöminister Karolina Skog MP Östersjön är ett mycket hotat hav. I och med att havet är omringat av land och att nio länder samsas om det blir påfrestningen extra stor. Avrinningsområdet är drygt fyra gånger så stort som havet och för med sig

Inlämnad: 2016-06-10 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2015/16:724 av Jens Holm (V) (pdf, 95 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Miljötillståndet i Östersjön

Interpellation 2015/16:720 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2015/16:720 Tillståndsgivning för småskalig vattenkraft av Sten Bergheden M till Miljöminister Karolina Skog MP EU-domstolen tolkar EU:s lagstiftning och ser till att den tillämpas på samma sätt i alla EU-länder. Nyligen gav domstolen utslag i frågan om tillståndsgivningen för ett småskaligt vattenkraftverk

Inlämnad: 2016-06-08 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2015/16:720 av Sten Bergheden (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Tillståndsgivning för småskalig vattenkraft

Interpellation 2015/16:713 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellation 2015/16:713 Förbud mot bisfenol A av Jesper Skalberg Karlsson M till Miljöminister Karolina Skog MP I regeringens skrivelse 2015/16:169 Giftfri vardag skriver regeringen att ett förbud mot bisfenol A BPA i tvåkomponentsepoxi som används vid relining av dricksvattenrör är befogat. Skrivelser till riksdagen

Inlämnad: 2016-06-08 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2015/16:713 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 91 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Förbud mot bisfenol A

Interpellation 2015/16:712 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellation 2015/16:712 Bekämpningsmedlet glyfosat av Jesper Skalberg Karlsson M till Miljöminister Karolina Skog MP Det växtdödande medlet glyfosat upptäcktes 1970 av kemisten John E Franz, och har sedan dess använts världen över under en rad olika varumärken. Bland annat eftersom  glyfosat anses mindre giftigt än

Inlämnad: 2016-06-08 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2015/16:712 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bekämpningsmedlet glyfosat

Interpellation 2015/16:697 av Staffan Danielsson (C)

Interpellation 2015/16:697 Kemikalieinspektionens agerande ett hårt slag mot lökodling och odling av våroljeväxter av Staffan Danielsson C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Jag frågade landsbygdsministern i en IP-debatt nyligen om regeringen avsåg att agera när Kemikalieinspektionens fyrkantiga och EU-unika agerande först

Inlämnad: 2016-05-31 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2015/16:697 av Staffan Danielsson (C) (pdf, 84 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kemikalieinspektionens agerande - ett hårt slag mot lökodling och odling av våroljeväxter

Interpellation 2015/16:689 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2015/16:689 Kemikalieinspektionen och växtskyddsmedlen av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Miljöminister Karolina Skog MP Ett stort problem för det svenska jordbruket är att konkurrensförutsättningarna i många fall är sämre i Sverige än i andra länder. Det handlar delvis om pålagor vi i Sverige har ålagt

Inlämnad: 2016-05-27 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2015/16:689 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 83 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kemikalieinspektionen och växtskyddsmedlen

Interpellation 2015/16:687 av Gunilla Nordgren (M)

Interpellation 2015/16:687 Strandskyddsregler som inskränker äganderätten av Gunilla Nordgren M till Miljöminister Karolina Skog MP Strandskyddet och dess regler har diskuterats i många sammanhang, inte minst i riksdagens kammare. Oftast har debatten utgått från det faktum att det är viktigt att vi värnar om miljö, mångfald

Inlämnad: 2016-05-26 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2015/16:687 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Strandskyddsregler som inskränker äganderätten

Interpellation 2015/16:684 av Gunilla Nordgren (M)

Interpellation 2015/16:684 Insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar av Gunilla Nordgren M till Miljöminister Karolina Skog MP Det har varit många diskussioner om huruvida insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar ska överföras från producenterna till kommunerna eller inte. Den 31 mars överlämnades utredningen

Inlämnad: 2016-05-26 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2015/16:684 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 88 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar

Interpellation 2015/16:658 av Christina Höj Larsen (V)

Interpellation 2015/16:658 Utsatta EU-medborgare av Christina Höj Larsen V till Statsrådet Åsa Regnér S Regeringens nationella samordnare för utsatta EU-medborgare, Martin Valfridsson, lämnade den 1 februari i år sin slutrapport Framtid sökes Samordnarens uppdrag var att främja erfarenhetsutbyte och samverkan mellan

Inlämnad: 2016-05-17 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2015/16:658 av Christina Höj Larsen (V) (pdf, 91 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Utsatta EU-medborgare

Interpellation 2015/16:641 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2015/16:641 Ojämställdhet för personer med funktionsnedsättning av Lotta Finstorp M till Statsrådet Åsa Regnér S Än i dag finns det betydande skillnader mellan kvinnor och män inom många samhällsområden, inte minst för dem med funktionsnedsättning. En nyligen framlagd rapport från Myndigheten för delaktighet

Inlämnad: 2016-05-11 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2015/16:641 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ojämställdhet för personer med funktionsnedsättning

Interpellation 2015/16:632 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2015/16:632 Bättre måltider för våra äldre av Sten Bergheden M till Statsrådet Åsa Regnér S För snart ett och ett halvt år sedan ställde jag en skriftlig fråga till äldreminister Åsa Regnér om statsrådet avsåg att genomföra Alliansens måltidslyft och att för äldre införa en laglig rätt till god mat enligt

Inlämnad: 2016-05-10 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2015/16:632 av Sten Bergheden (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bättre måltider för våra äldre

Interpellation 2015/16:616 av Isabella Hökmark (M)

Interpellation 2015/16:616 Lag om kvotering av Isabella Hökmark M till Statsrådet Åsa Regnér S Jämställdhetsminister Åsa Regnér bekräftar att kvotering kommer att lagstiftas om andelen kvinnor i bolagsstyrelser under 2016 inte är minst 40 procent. Om regeringen är tydlig med att man vill kvotera är man desto mer otydlig

Inlämnad: 2016-04-29 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2015/16:616 av Isabella Hökmark (M) (pdf, 66 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Lag om kvotering

Interpellation 2015/16:573 av Sofia Fölster (M)

Interpellation 2015/16:573 Signalpolitik inom LSS av Sofia Fölster M till Statsrådet Åsa Regnér S Regeringen har sedan en lång tid tillbaka aviserat en utredning för att se över funktionshinderspolitiken. Det är bra, och många viktiga frågor behöver belysas för att utveckla kvaliteten i stödet för personer med funktionsnedsättning

Inlämnad: 2016-04-20 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2015/16:573 av Sofia Fölster (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Signalpolitik inom LSS

Interpellation 2015/16:564 av Christina Örnebjär (L)

Interpellation 2015/16:564 Behörighet inom socialtjänsten av Christina Örnebjär L till Statsrådet Åsa Regnér S Socialtjänsten i hela Sverige har varit under stort tryck i många år, och få kommuner har lyckats möta de nya krav som ställts inom försörjningsstöd, familjerätt, missbruk och barnavård. Många kommuner har stora

Inlämnad: 2016-04-15 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2015/16:564 av Christina Örnebjär (L) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2015/16:555 av Johan Hultberg (M)

Interpellation 2015/16:555 Placering i familjehem av Johan Hultberg M till Statsrådet Åsa Regnér S Socialtjänsten i de flesta svenska kommuner är satt under hård press, och det bland annat på grund av det stora mottagande av asylsökande som Sverige har och har haft under de senaste åren. Bara i fjol kom 162 877 asylsökande

Inlämnad: 2016-04-14 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2015/16:555 av Johan Hultberg (M) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2015/16:548 av Carina Herrstedt (SD)

Interpellation 2015/16:548 LSS-utredningen av Carina Herrstedt SD till Statsrådet Åsa Regnér S Regeringen har aviserat att den ska tillsätta en utredning om LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, och Åsa Regnér har uttalat sig i medierna om att kostnaderna för LSS ska ses över. Vi sverigedemokrater

Inlämnad: 2016-04-13 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2015/16:548 av Carina Herrstedt (SD) (pdf, 76 kB)