Dokument & lagar (96 träffar)

Skriftlig fråga 2014/15:603 av Robert Hannah (FP)

Fråga 2014/15:603 Social förtur till bostäder för återvändande terrorister av Robert Hannah FP till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Säkerhetspolisen Säpo har bekräftade uppgifter på att minst 300 svenska medborgare rest till Syrien och Irak för att strida för Islamiska staten och liknande terroristorganisationer som begår

Inlämnad: 2015-06-01 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:603 av Robert Hannah (FP) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2014/15:636 av Robert Hannah (FP)

Interpellation 2014/15:636 Social förtur till bostäder för återvändande terrorister av Robert Hannah FP till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Säkerhetspolisen Säpo har bekräftade uppgifter på att minst 300 svenska medborgare rest till Syrien och Irak för att strida för Islamiska staten och liknande terroristorganisationer

Inlämnad: 2015-05-26 Besvarare: Åsa Regnér (S)

Interpellation 2014/15:636 av Robert Hannah (FP) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:420 av Robert Hannah (FP)

Fråga 2014/15:420 Rätten för samkönade par att adoptera internationellt av Robert Hannah FP till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Det är i dag nästan tolvår sedan samkönade par enligt svensk lag fick möjlighet att adoptera. Detta gäller både inhemsk och inte minst internationell adoption. Trots detta

Inlämnad: 2015-04-14 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:420 av Robert Hannah (FP) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:241 av Barbro Westerholm (FP)

Fråga 2014/15:241 Socialtjänstens ansvar för ensamkommande flyktingbarn av Barbro Westerholm FP till Statsrådet Åsa Regnér S Sedan 2006 är det kommunerna som ansvarar för mottagandet av ensamkommande asylsökande barn. Socialtjänsten ska utreda deras behov och göra placeringar enligt samma regler som för andra barn. Det

Inlämnad: 2015-02-17 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:241 av Barbro Westerholm (FP) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:225 av Bengt Eliasson (FP)

Fråga 2014/15:225 Enskildas inflytande över val av hjälpmedel av Bengt Eliasson FP till Statsrådet Åsa Regnér S För en tid sedan gav regeringen ett antal uppdrag till Socialstyrelsen inom hjälpmedelsområdet. De handlar bland annat om att på olika områden utveckla kunskapsstöd till sjukvårdshuvudmän och förskrivare på

Inlämnad: 2015-02-13 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:225 av Bengt Eliasson (FP) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:218 av Bengt Eliasson (FP)

Fråga 2014/15:218 Enskildas inflytande över val av hjälpmedel av Bengt Eliasson FP till Statsrådet Åsa Regnér S För en tid sedan gav regeringen ett antal uppdrag till Socialstyrelsen inom hjälpmedelsområdet. De handlar bland annat om att på olika områden utveckla kunskapsstöd till sjukvårdshuvudmän och förskrivare på

Inlämnad: 2015-02-11 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:218 av Bengt Eliasson (FP) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:172 av Roger Haddad (FP)

Fråga 2014/15:172 Bedömning av LSS-insatser av Roger Haddad FP till Statsrådet Åsa Regnér S Personer med funktionsnedsättning har sedan tillkomsten av lagen om stöd och service för personer med funktionsnedsättning en rättighet till insatser från samhällets sida om individen bedöms tillhöra lagens så kallade personkrets.

Inlämnad: 2015-01-20 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:172 av Roger Haddad (FP) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:115 av Johan Pehrson (FP)

Fråga 2014/15:115 Situationen inom LVM- och LVU-hemmen av Johan Pehrson FP till Statsrådet Åsa Regnér S Situationen inom ungdomsvården är ytterst ansträngd inte minst till följd av en kraftigt ökad kommunal efterfrågan. Det är brist på såväl akut-utrednings- som behandlingsplatser. Särskilt är det en omfattande brist

Inlämnad: 2014-12-01 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:115 av Johan Pehrson (FP) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:67 av Birgitta Ohlsson (FP)

Fråga 2014/15:67 Stöd till kvinnorättsaktivisters kamp för fri abort i EU av Birgitta Ohlsson FP till Utrikesminister Margot Wallström S Att kvinnor har rätt till fria, lagliga och säkra aborter är en fråga om mänskliga rättigheter. Verkligheten ser dock annorlunda ut, också bland våra grannar i EU. På Malta råder totalt

Inlämnad: 2014-11-12 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:67 av Birgitta Ohlsson (FP) (pdf, 70 kB)

Interpellation 2014/15:107 av Mats Persson (FP)

Interpellation 2014/15:107 Nationella insatser för hemlösa EU-migranter av Mats Persson FP till Statsrådet Åsa Regnér S Situationen för hemlösa EU-migranter kräver åtgärder. Undersökningar pekar på att en överväldigande andel av de hemlösa EU-migranterna kommer från Rumänien. Alliansregeringen krävde att den rumänska

Inlämnad: 2014-11-05 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2014/15:107 av Mats Persson (FP) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Nationella insatser för hemlösa EU-migranter

Interpellation 2014/15:45 av Maria Arnholm (FP)

Interpellation 2014/15:45 Jämställda pensioner vid skilsmässa av Maria Arnholm FP till Statsrådet Åsa Regnér S Mellan 10 000 och 15 000 personer som är 50 år eller äldre går varje år ur ett äktenskap, och över 315 000 pensionärer är frånskilda. Det är därför centralt att pensioner vid skilsmässor hanteras på ett jämställt

Inlämnad: 2014-10-17 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2014/15:45 av Maria Arnholm (FP) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Jämställda pensioner vid skilsmässa

Skriftlig fråga 2014/15:14 av Barbro Westerholm (FP)

Fråga 2014/15:14 Vidgning av den nationella strategin om våld mot äldre personer inom vård och omsorg av Barbro Westerholm FP till Statsrådet Åsa Regnér S Riksdagen beslöt våren 2013 att för regeringen tillkännage som sin mening vad som anförts i socialutskottets betänkande Äldrefrågor bet. 2012/13:SoU12, rskr 2012/13:171I

Inlämnad: 2014-10-09 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:14 av Barbro Westerholm (FP) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:13 av Barbro Westerholm (FP)

Fråga 2014/15:13 Analys av anmälningar om åldersdiskriminering av Barbro Westerholm FP till Statsrådet Åsa Regnér S Riksdagen beslöt våren 2013 att för regeringen tillkännage som sin mening vad som anförts i socialutskottets betänkande Äldrefrågor bet. 2012/13:SoU12, rskr 2012/13:171I betänkandet föreslog utskottet

Inlämnad: 2014-10-09 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:13 av Barbro Westerholm (FP) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:12 av Maria Arnholm (FP)

Fråga 2014/15:12 Framtiden för PrevenTell av Maria Arnholm FP till Statsrådet Åsa Regnér S Den tidigare regeringen har under åren 20112014 finansierat hjälplinjen PrevenTell vid Centrum för andrologi och sexualmedicin vid Karolinska Universitetssjukhuset. Satsningen har utvärderats och visar mycket goda resultat. Över

Inlämnad: 2014-10-09 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:12 av Maria Arnholm (FP) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:679 av Tina Acketoft (FP)

Fråga 2013/14:679 Sveriges beredskap inför en ny flyktingvåg från Irak av Tina Acketoft FP till Statsrådet Tobias Billström M Sverige har tagit emot tusentals flyktingar från Irak, och därefter Syrien. Nu är strider i gång igen i Irak och sedan några dagar kontrollerar de islamistiska terroristerna Isis stora delar av

Inlämnad: 2014-06-12 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2013/14:679 av Tina Acketoft (FP) (pdf, 69 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:149 av Flyborg, Eva (FP)

den 28 november Fråga 2013/14:149 Kassalagen för torg och marknader av Eva Flyborg FP till finansminister Anders Borg M Den 1 januari 2014 träder den nya kassalagen i kraft. Bland annat kommer då torghandel och marknader att omfattas av den. Ett problem som har uppkommit i samband med den nya lagen är att inget

Inlämnad: 2013-11-28 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2013/14:147 av Winbäck, Christer (FP)

den 27 november Fråga 2013/14:147 Utvisning av barn födda i Sverige av Christer Winbäck FP till statsrådet Tobias Billström M När det handlar om att verkställa utvisningar av familjer med minderåriga barn aktualiseras våra åtaganden enligt FN:s barnkonvention. Detta gäller inte minst om barnen i den familj som utvisas

Inlämnad: 2013-11-27 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2013/14:61 av Winbäck, Christer (FP)

den 18 oktober Fråga 2013/14:61 Utvisning av barn födda i Sverige av Christer Winbäck FP till statsrådet Tobias Billström M Utvisningen av familjen Hoti-Morina från Vedum till Kosovo tidigare i höstas har väckt starka reaktioner. Många boende i trakten engagerade sig för att stoppa en utvisning, men familjen sattes

Inlämnad: 2013-10-18 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2013/14:58 av Haddad, Roger (FP)

den 18 oktober Fråga 2013/14:58 Sysselsättning under asylprocessen av Roger Haddad FP till statsrådet Tobias Billström M Sverige har en stor utmaning i att upprätthålla en kvalitet i mottagandet av nyanlända som söker asyl. Flertalet kommuner har tecknat avtal med Migrationsverket, men det återstår ett arbete att

Inlämnad: 2013-10-18 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1614 av Nylander, Christer (fp)

den 5 september Fråga 2006/07:1614 Naturgasledning utanför Skånes kust av Christer Nylander fp till miljöminister Andreas Carlgren c Nord Stream har nu beslutat att den naturgasledning som planeras i Östersjön ska dras norr om Bornholm. Därmed kommer den närmare den skånska kusten än vad som tidigare varit tänkt.

Inlämnad: 2007-09-05 Besvarare: Andreas Carlgren (C)