Dokument & lagar (18 träffar)

Interpellation 2006/07:668 av Andrén, Gunnar (fp)

den 13 augusti Interpellation 2006/07:668 Vägval i luften av Gunnar Andrén fp till miljöminister Andreas Carlgren c I mars 2007 uppmanade EU-kommissionen EU:s medlemsstater att skynda på arbetet inom projektet Single European Sky. Det kan på goda grunder sägas vara det om inte största så det mest begripliga miljöprojektet

Inlämnad: 2007-08-13 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2006/07:645 av Hamilton, Carl B (fp)

den 3 augusti Interpellation 2006/07:645 Nationella och internationella åtgärder på grund av ökad oljetankertrafik i Östersjön av Carl B Hamilton fp till statsminister Fredrik Reinfeldt m Eftersom ämnet spänner över flera departements ansvarsområden ställer jag interpellationen till statsministern. Bakgrund Detta

Inlämnad: 2007-08-03 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2006/07:639 av Andrén, Gunnar (fp)

den 31 maj Interpellation 2006/07:639 Mindre vägprojekt av Gunnar Andrén fp till statsrådet Åsa Torstensson c De under mycket lång tid, flera årtionden, eftersatta investeringarna i infrastrukturen vägar, hamnar, flygplatser, järnvägar kan givetvis inte åtgärdas omgående. Jag vill emellertid mot bakgrund av två

Inlämnad: 2007-05-31 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2006/07:626 av Andrén, Gunnar (fp)

den 30 maj Interpellation 2006/07:626 Långa väntetider på myndighetsbeslut av Gunnar Andrén fp till statsminister Fredrik Reinfeldt m Orsakerna till regeringsskiftet vid valet den 17 september 2006 var säkert många. En av orsakerna var en förväntan om att myndighetsansvaret för alltför lång tid vid handläggning

Inlämnad: 2007-05-30 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2006/07:617 av Andrén, Gunnar (fp)

den 30 maj  Återtagen Interpellation 2006/07:617 Mindre vägprojekt av Gunnar Andrén fp till statsrådet Åsa Torstensson c De under mycket lång tid, flera årtionden, eftersatta investeringarna i infrastrukturen vägar, hamnar, flygplatser, järnvägar kan givetvis inte åtgärdas omgående. Jag vill emellertid, mot bakgrund

Inlämnad: 2007-05-30 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2006/07:582 av Svensson, Alf (kd)

den 28 maj Interpellation 2006/07:582 Respekt för fri- och rättigheter av Alf Svensson kd till utbildningsminister Lars Leijonborg fp I dag tar vi för givet att elementär kunskap om Förintelsen ingår i alla ungdomars grundutbildning. Vi utgår från att alla väl vet vad begreppet Förintelsen står för och, i stort,

Inlämnad: 2007-05-28 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2006/07:533 av Hamilton, Carl B (fp)

den 15 maj Interpellation 2006/07:533 Konsekvenser av felaktigheter i kronofogdemyndighetens register av Carl B Hamilton fp till finansminister Anders Borg m Tidigare har jag ställt en skriftlig fråga till finansminister Anders Borg rörande uppgifter från Kronofogdemyndigheten om bland annat betalningsanmärkningar

Inlämnad: 2007-05-15 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Konsekvenser av felaktigheter i kronofogdemyndighetens register

Interpellation 2006/07:486 av Johnsson, Eva (kd)

den 24 april Interpellation 2006/07:486 Särskild undervisning på sjukhus av Eva Johnsson kd till statsrådet Jan Björklund fp Sedan 60-talet har sjukhusskolor byggts upp och finns nu på alla sjukhus där det finns barn- och ungdomsklinik samt på alla barnpsykiatriska kliniker och behandlingshem. I Skollagskommitténs

Inlämnad: 2007-04-24 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Särskild undervisning på sjukhus

Interpellation 2006/07:392 av Johnsson, Eva (kd)

den 7 mars Interpellation 2006/07:392 Värdegrundsarbetet i skolan och motverkande av mobbning av Eva Johnsson kd till statsrådet Jan Björklund fp Regeringsförklaringen slår fast att alla har rätt till en trygg skolmiljö och att kränkningar aldrig kan accepteras. Arbetet med att säkra miljön för barn och ungdomar

Inlämnad: 2007-03-07 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2006/07:340 av Tjernberg, Gunilla (kd)

den 23 februari Interpellation 2006/07:340 Särskild undervisning på sjukhus av Gunilla Tjernberg kd till statsrådet Jan Björklund fp I dag saknas bestämmelser om kommunernas rätt eller möjlighet att ta ut interkommunala ersättningar från de kommuner vars elever deltar i sjukhusundervisningen. Flertalet kommuner

Inlämnad: 2007-02-23 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2006/07:299 av Pålsson Ahlgren, Chatrine (kd)

den 6 februari Interpellation 2006/07:299 Arbetslinjen fullt ut av Chatrine Pålsson Ahlgren kd till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Alliansregeringen hävdar arbetslinjen mer än någon annan regering har gjort. Det är både bra och nödvändigt då arbete lägger grunden får vår generations och kommande generationers

Inlämnad: 2007-02-06 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2006/07:277 av Hamilton, Carl B (fp)

den 31 januari Interpellation 2006/07:277 Reglerna för internprissättning vid företags internationella transaktioner av Carl B Hamilton fp till finansminister Anders Borg m Skatteverket arbetar nu med att ta fram föreskrifter och anvisningar till den lag om internprissättning som den socialdemokratiska regeringen

Inlämnad: 2007-01-31 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Reglerna för internprissättning vid företags internationella transaktioner

Interpellation 2006/07:276 av Hamilton, Carl B (fp)

den 31 januari Interpellation 2006/07:276 Beskattning av dispositionsrätt till stugor, båtar med mera av Carl B Hamilton fp till finansminister Anders Borg m Frågan gäller fall när Skatteverket påför personer och företag som yrkesmässigt hyr ut stugor och båtar ett skattemässigt förmånsvärde även för perioder när

Inlämnad: 2007-01-31 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Beskattning av dispositionsrätt till stugor, båtar med mera

Interpellation 2006/07:221 av Hamilton, Carl B (fp)

den 12 januari Interpellation 2006/07:221 Reglerna för internprissättning vid företags internationella transaktioner av Carl B Hamilton fp till finansminister Anders Borg m Skatteverket arbetar nu med att ta fram föreskrifter och anvisningar till den lag om internprissättning som den socialdemokratiska regeringen

Inlämnad: 2007-01-12 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2006/07:194 av Henriksson, Emma (kd)

den 22 december Interpellation 2006/07:194 Tydlig ansvarsfördelning för ökad trafiksäkerhet av Emma Henriksson kd till statsrådet Åsa Torstensson c Efter en tragisk dödsolycka med en ung flicka utanför Stockholm uppmärksammades det att privatpersoner flera gånger försökt förmå kommunen och Vägverket att förse

Inlämnad: 2006-12-22 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Tydlig ansvarsfördelning för ökad trafiksäkerhet

Interpellation 2006/07:145 av Pålsson Ahlgren, Chatrine (kd)

den 8 december Interpellation 2006/07:145 Förbud mot fosfater i tvätt- och rengöringsmedel av Chatrine Pålsson Ahlgren kd till miljöminister Andreas Carlgren c Situationen i Östersjön är fortsatt mycket bekymmersam när det gäller övergödning. Utsläppen av näringsämnen måste minska ytterligare, vilket särskilt gäller

Inlämnad: 2006-12-08 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Förbud mot fosfater i tvätt- och rengöringsmedel

Interpellation 2006/07:140 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 7 december Interpellation 2006/07:140 Möjligheten att förlägga skolavslutning till kyrkolokal av Mikael Oscarsson kd till statsrådet Jan Björklund fp När Sverige under våren fick en ny lagstiftning för att motverka diskriminering och kränkande behandling i skolan trodde nog många att mobbning, glåpord och sexuella

Inlämnad: 2006-12-07 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Möjligheten att förlägga skolavslutning till kyrkolokal

Interpellation 2006/07:123 av Nylander, Christer (fp)

den 1 december Interpellation 2006/07:123 Tidtabell för utbyggnad av E 22 av Christer Nylander fp till statsrådet Åsa Torstensson c Den nya regeringen har vid ett flertal tillfällen slagit fast att det finns ett tydligt samband mellan bra infrastruktur och tillväxt. Det är ett viktigt konstaterande. Infrastruktursatsningar

Inlämnad: 2006-12-01 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Tidtabell för utbyggnad av E 22