Dokument & lagar (6 träffar)

Skriftlig fråga 2006/07:1497 av Brodén, Anita (fp)

den 20 juli Fråga 2006/07:1497 Kvinnors behov av skydd av Anita Brodén fp till statsrådet Tobias Billström m Återigen har ett fall aktualiserats via medierna som rör avvisning av en kvinna som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld. Detta fall gäller en kvinna som kommer från den kurdiska delen av Irak.

Inlämnad: 2007-07-20 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1222 av Brodén, Anita (fp)

den 23 maj Fråga 2006/07:1222 Lagen om förföljelse på grund av kön av Anita Brodén fp till statsrådet Tobias Billström m Hösten 2005 fattade riksdagen beslut om att förföljelse på grund av kön och sexuell läggning skulle ge flyktingstatus 2005/06:SfU4Lagparagrafen ingår i den nya utlänningslagen som började gälla

Inlämnad: 2007-05-23 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2006/07:899 av Brodén, Anita (fp)

den 21 mars Fråga 2006/07:899 Vård för asylsökande av Anita Brodén fp till socialminister Göran Hägglund kd I medierna har framkommit att Sverige i en rapport, som kommer att presenteras den 28 mars av FN:s rapportör Paul Hunt, kritiseras för att bryta mot de mänskliga rättigheterna när vuxna asylsökande och gömda

Inlämnad: 2007-03-21 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2006/07:785 av Brodén, Anita (fp)

den 2 mars Fråga 2006/07:785 Inrättandet av nödhamnar av Anita Brodén fp till statsrådet Åsa Torstensson c Helt nyligen gick ett grekiskt tankfartyg lastat med 110 000 ton råolja på grund i Finska viken. Denna gång undgick vi en katastrof som hade kunnat bli följden om stora mängder råolja släppts ut i Östersjön.

Inlämnad: 2007-03-02 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:555 av Brodén, Anita (fp)

den 26 januari Fråga 2006/07:555 De gömda barnens skolgång av Anita Brodén fp till statsrådet Tobias Billström m Trots att den tillfälliga lagen om ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut som gällde fram till den 31 mars 2006 innebar att många gömda asylsökande fick uppehållstillstånd, tillfälligt eller

Inlämnad: 2007-01-26 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2006/07:368 av Brodén, Anita (fp)

den 14 december Fråga 2006/07:368 Skador vid extrema vädersituationer av Anita Brodén fp till miljöminister Andreas Carlgren c Västsverige har under den gångna veckan drabbats av svåra översvämningar efter en mild höst och vinter i kombination med mycket kraftigt regnande. Översvämningarna har förutom några personskador

Inlämnad: 2006-12-14 Besvarare: Andreas Carlgren (C)