Dokument & lagar (923 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:788 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2016/17:788 Barns rätt att slippa bo med en påtvingad partner av Markus Wiechel SD till Statsrådet Åsa Regnér S Åsa Regnér svarade den 1 februari på en skriftlig fråga 2016/17:701 av undertecknad om vad regeringen gör för att förhindra barnäktenskap. I den ursprungliga frågan tydliggjordes problematiken kring att

Inlämnad: 2017-02-01 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:788 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:768 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2016/17:768 Regeringens förhållande till expertmyndigheternas bedömningar av Åsa Coenraads M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Vid den ständiga kommitténs möte fredagen den 27 januari röstade EU:s medlemsstater om tre genetiskt modifierade majssorter. EU:s livsmedelsmyndighet, EFSA, och Statens jordbruksverk står

Inlämnad: 2017-01-31 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:768 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:767 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2016/17:767 Det svenska förhållningssättet till GMO av Åsa Coenraads M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Vid den ständiga kommitténs möte fredagen den 27 januari röstade EU:s medlemsstater om tre genetiskt modifierade majssorter. EU:s livsmedelsmyndighet, EFSA, och Jordbruksverket står för den vetenskapliga säkerhetsbedömningen

Inlämnad: 2017-01-31 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:767 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:774 av Ann-Britt Åsebol (M)

Fråga 2016/17:774 Åtgärder mot fusk av Ann-Britt Åsebol M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S År 1994 genomfördes den så kallade assistansreformen. Den syftade till att ge personer med betydande funktionsnedsättningar en bättre livssituation. Reformen syftade inte till att brottslingar skulle sko sig på

Inlämnad: 2017-01-31 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:774 av Ann-Britt Åsebol (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:762 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:762 Jobbets vikt för det sociala livet av Sten Bergheden M till Statsrådet Åsa Regnér S Efter cirka 10 års positiv utveckling av sysselsättningen i gruppen 65 år och äldre märks under 2016 ett tydligt trendbrott: Sysselsättningsgraden har sjunkit. Siffrorna kommer från SCB:s arbetskraftsundersökning helårssiffror

Inlämnad: 2017-01-31 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:762 av Sten Bergheden (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:759 av Saila Quicklund (M)

Fråga 2016/17:759 Bullerkrav för motorsporten av Saila Quicklund M till Miljöminister Karolina Skog MP Svenska Bilsportförbundet SBF varnar för att en föråldrad lagstiftning tvingar föreningar att lägga ned. Bakgrunden är Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från motorsportsbanor, som för tillfället är över 30 år

Inlämnad: 2017-01-31 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:759 av Saila Quicklund (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:741 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2016/17:741 Sveriges arbete inom Cites för att minska ovärdig och oetisk lejonjakt av Sofia Arkelsten M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Ovärdig och oetisk jakt på lejon är en oväntat stor industri som är lönsam i alla led. Det kallas canned hunt, fritt översatt: burkad jaktoch är i realiteten mer slakt än jakt.

Inlämnad: 2017-01-26 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:741 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 103 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:739 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2016/17:739 Sveriges arbete inom EU för att minska ovärdig och oetisk lejonjakt av Sofia Arkelsten M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Ovärdig och oetisk jakt på lejon är en oväntat stor industri som är lönsam i alla led. Det kallas canned hunt, fritt översatt: burkad jaktoch är i realiteten mer slakt än jakt. Svenska

Inlämnad: 2017-01-26 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:739 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 103 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:735 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:735 Prioritering av funktionshindersfrågor av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S Mot bakgrund av den oro som helt naturligt uppstod med anledning av regeringens regleringsbrev för budgetåret 2016 till Försäkringskassan, där det stod att myndigheten ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet

Inlämnad: 2017-01-26 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:735 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:733 av Ewa Thalén Finné (M)

Fråga 2016/17:733 Individualiserade dödsfallsutredningar av Ewa Thalén Finné M till Statsrådet Åsa Regnér S Relationsrelaterat våld är ett stort samhällsproblem och en av vår tids största folkhälsofrågor. Sett över en livstid så uppger drygt 25 procent av kvinnorna att de någon gång utsatts för brott i en nära relation.

Inlämnad: 2017-01-26 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:733 av Ewa Thalén Finné (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2016/17:256 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2016/17:256 Hästnäringen och strandskyddsreglerna av Lotta Finstorp M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Sverige har många hästföretag och tusentals utövare av ridsport som alla är beroende av mark. I dag arbetar exempelvis 30 000 personer heltid inom hästnäringen, och den samhällsekonomiska omsättningen

Inlämnad: 2017-01-25 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:256 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Hästnäringen och strandskyddsreglerna

Skriftlig fråga 2016/17:732 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2016/17:732 Förlorad kompetens i frågorna om hedersförtryck av Tina Ghasemi M till Statsrådet Åsa Regnér S Regeringen aviserade förra hösten att en särskild jämställdhetsmyndighet ska bildas, med uppgift att bland annat samordna den nationella strategin mot mäns våld mot kvinnor. Den nya jämställdhetsmyndigheten

Inlämnad: 2017-01-25 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:732 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:729 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2016/17:729 Förbättrad elbusspremie av Lotta Finstorp M till Statsrådet Isabella Lövin MP Dagens regelverk möjliggör regionala kollektivtrafikmyndigheter och kommuner att ta del av en så kallad elbusspremie. Men det är företag i privat eller kommunal regi som införskaffar fordonen. Dessa företag kan inte ta del

Inlämnad: 2017-01-25 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:729 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 65 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:723 av Ewa Thalén Finné (M)

Fråga 2016/17:723 Bristande boendestöd till våldsutsatta kvinnor av Ewa Thalén Finné M till Statsrådet Åsa Regnér S Våld mot kvinnor är ett utbrett och allvarligt samhällsproblem. Under 2016 anmäldes ca 22 000 misshandelsbrott mot kvinnor i Sverige där gärningspersonen var i en nära relation med offret, och mörkertalet

Inlämnad: 2017-01-25 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:723 av Ewa Thalén Finné (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2016/17:250 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2016/17:250 Hästnäringen och strandskyddsreglerna av Lotta Finstorp M till Miljöminister Karolina Skog MP Sverige har många hästföretag och tusentals utövare av ridsport som alla är beroende av mark. I dag arbetar exempelvis 30 000 personer heltid inom hästnäringen, och den samhällsekonomiska omsättningen

Inlämnad: 2017-01-24 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:250 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:701 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2016/17:701 Nolltolerans mot barnäktenskap av Markus Wiechel SD till Statsrådet Åsa Regnér S Att gifta bort barn vid mycket ung ålder, ibland barn som inte ens nått puberteten, är vanligt i flera delar av världen, inte minst i Sydasien och Afrika söder om Sahara men också i Mellanöstern, Nordafrika och andra delar

Inlämnad: 2017-01-20 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:701 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:687 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2016/17:687 Socialtjänsten av Boriana Åberg M till Statsrådet Åsa Regnér S Det råder stor brist på socionomer i landet. Enligt en undersökning gjord av tidningen Dagens Samhälle har minst 1 440 socialsekreterare sagt upp sig från sina jobb under 2016. I kommunerna läggs tunga arbetsuppgifter på nyutexaminerade socionomer,

Inlämnad: 2017-01-19 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:687 av Boriana Åberg (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:674 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2016/17:674 Personalförsörjningen inom socialtjänsten av Thomas Finnborg M till Statsrådet Åsa Regnér S Trycket på socialtjänsten har under många år varit starkt. I dag saknas nästan 1 000 socialsekreterare. Det leder till en stark press på kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö. Socialsekreterarens vardag präglas av

Inlämnad: 2017-01-18 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:674 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:672 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:672 Orosanmälningar av Jenny Petersson M till Statsrådet Åsa Regnér S När vårdnadshavare inte kan ta ansvar för sina barn fullt ut behöver samhället stödja och skydda barn som annars riskerar att råka illa ut på olika sätt. Kommunen, genom socialtjänsten, har det yttersta ansvaret för att enskilda får det

Inlämnad: 2017-01-18 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:672 av Jenny Petersson (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2016/17:231 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2016/17:231 Åtgärder för jämställdhet av Maria Stockhaus M till Statsrådet Åsa Regnér S På senare tid har invandrarkvinnors situation i Sverige aktualiserats. Hedersvåld och förtryck är ett stort problem. I juni lämnades en slutrapport från utredningen om en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor

Inlämnad: 2017-01-16 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2016/17:231 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 79 kB)