Dokument & lagar (923 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:1329 av Kristina Yngwe (C)

Fråga 2016/17:1329 Kemiska ämnen i byggmaterial av Kristina Yngwe C till Miljöminister Karolina Skog MP Den 2 december 2015 presenterade Kemikalieinspektionen, efter ett regeringsuppdrag, rapporten H älsoskadliga ämnen i byggprodukter förslag till nationella regler Rapporten remitterades, och svar skulle inkomma senast

Inlämnad: 2017-05-03 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1329 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 95 kB)

Interpellation 2016/17:490 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2016/17:490 Regeringens syn på Saudiarabiens jämställdhetspolitik av Christian Holm Barenfeld M till Statsrådet Åsa Regnér S Saudiarabien har nyligen i en sluten omröstning valts in i FN:s kvinnokommission. Detta innebär att landet där kvinnor enligt lagen är underordnade män ska vara med och utveckla FN:s

Inlämnad: 2017-04-28 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2016/17:490 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1315 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2016/17:1315 Strandskyddets påverkan på bostadsbyggandet i Västmanland av Åsa Coenraads M till Miljöminister Karolina Skog MP Västmanland är ett av Sveriges minsta län, med tio kommuner och en liten befolkning men med ett stort behov av fler bostäder, precis som i många andra län i Sverige. Efter senaste årens flyktinginvandring

Inlämnad: 2017-04-28 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1315 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1312 av Lars Beckman (M)

Fråga 2016/17:1312 Artskyddsförordningens konsekvenser för enskilda företagare av Lars Beckman M till Miljöminister Karolina Skog MP En skogsföretagare från Arbrå skickade in en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen under hösten 2015, för att meddela att han ämnade slutavverka en del av sin skog. Hans plan var tydlig:

Inlämnad: 2017-04-27 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1312 av Lars Beckman (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1304 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2016/17:1304 Förbud mot neonikotinoider av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S EU-kommissionen har nyligen lagt fram ett förslag om förbud mot neonikotinoider. Enligt förslaget ska förbudet även innefatta grödor som inte drar åt sig pollinerande insekter, som exempelvis sockerbetor. Förslaget

Inlämnad: 2017-04-27 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1304 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1302 av Kerstin Lundgren (C)

Fråga 2016/17:1302 Sveriges strategi för arbetet med kvinnors rättigheter i FN:s kvinnokommission av Kerstin Lundgren C till Utrikesminister Margot Wallström S Under april månad röstades Saudiarabien in i FN:s kvinnokommission. Det är ett land som är känt för att förtrycka sina egna kvinnliga medborgare och där kvinnor

Inlämnad: 2017-04-27 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1302 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1289 av Johan Andersson (S)

Fråga 2016/17:1289 Försvarets utökade skjutningar i Vättern av Johan Andersson S till Miljöminister Karolina Skog MP Försvarsmakten har av länsstyrelsen fått ett nytt tillstånd att kraftigt utöka antalet skjutningar per år på flygskjutmålet Hammaren i Vättern. Det är ett beslut som har överklagats till högre instans av

Inlämnad: 2017-04-27 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1289 av Johan Andersson (S) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2016/17:470 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2016/17:470 Export av vår miljöpåverkan av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Miljöminister Karolina Skog MP I Agenda 2030-målen anges bland annat att alla FN:s medlemsländer ska arbeta för att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster samt främja ett hållbart jordbruk. Sveriges riksdag har

Inlämnad: 2017-04-25 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:470 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 94 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Export av vår miljöpåverkan

Skriftlig fråga 2016/17:1286 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2016/17:1286 Saudiarabien och FN:s kvinnokommission av Sofia Arkelsten M till Utrikesminister Margot Wallström S Saudiarabien har röstats in i FN:s kvinnokommission och ska leda arbetet med jämställdhet där. Sverige är inte öppet med hur vi röstade i omröstningen sådana omröstningar är stängda. Medieuppgifter gör

Inlämnad: 2017-04-25 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1286 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1282 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2016/17:1282 Statens anslag för att träna ledarhundar av Sofia Arkelsten M till Statsrådet Åsa Regnér S Ledarhundar är ett viktigt hjälpmedel för människor med synnedsättningar. Det skapar frihet och möjlighet att röra sig fritt och säkert och ökar livskvaliteten på flera sätt. Synskadades riksförbund i Stockholm

Inlämnad: 2017-04-25 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1282 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1277 av Katarina Brännström (M)

Fråga 2016/17:1277 Äldre som drabbas av undernäring av Katarina Brännström M till Statsrådet Åsa Regnér S Sverige ska vara ett bra land att åldras i. Att ge äldre rätten att välja och möjligheten till självbestämmande under hela livet måste prioriterats då det utgör en viktig förutsättning för ett värdigt åldrande. Att

Inlämnad: 2017-04-25 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1277 av Katarina Brännström (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1262 av Jens Holm (V)

Fråga 2016/17:1262 Förbud mot bly i ammunition vid jakt av Jens Holm V till Miljöminister Karolina Skog MP Nyligen konstaterades i en studie att kungsörnar som äter inälvor som lämnats kvar från jakten blir förgiftade om djuren skjutits med blyhaltig ammunition eller om örnarna äter skadskjutna djur. Splitter från blykulor

Inlämnad: 2017-04-24 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1262 av Jens Holm (V) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1260 av Maj Karlsson (V)

Fråga 2016/17:1260 Försörjningsstöd som utbetalas till mannens konto av Maj Karlsson V till Statsrådet Åsa Regnér S Försörjningsstöd är ett av få stöd som inte är individuella i vårt välfärdssystem. Detta beror på att försörjningsstödet är tänkt att vara det yttersta skyddsnätet, och hela familjens inkomster och utgifter

Inlämnad: 2017-04-21 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1260 av Maj Karlsson (V) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2016/17:462 av Johan Hultberg (M)

Interpellation 2016/17:462 Efterlevnaden av svaveldirektivet av Johan Hultberg M till Statsrådet Anna Johansson S Sjöfarten är ett såväl effektivt som jämförelsevis miljövänligt transportslag. Tack vare att sjöfarten är energieffektiv är den också ett klimatsmart alternativ. Att flytta mer gods från väg till sjöfart är

Inlämnad: 2017-04-20 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:462 av Johan Hultberg (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Efterlevnaden av svaveldirektivet

Interpellation 2016/17:461 av Bengt Eliasson (L)

Interpellation 2016/17:461 Utbetalning av assistansersättning av Bengt Eliasson L till Statsrådet Åsa Regnér S I höstas bytte Försäkringskassan utbetalningssystem från förskottsutbetalningar till efterskottsbetalningar månadsvis för den som har rätt till personlig assistans. Det har i sig inneburit en utmaning för många

Inlämnad: 2017-04-20 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2016/17:461 av Bengt Eliasson (L) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Utbetalning av assistansersättning

Interpellation 2016/17:457 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellation 2016/17:457 Natura 2000 på norra Gotland av Jesper Skalberg Karlsson M till Miljöminister Karolina Skog MP Den 31 augusti 2015 meddelade klimat- och miljöminister Åsa Romson att regeringen skulle utlysa 15 nya Natura 2000-områden på norra Gotland, samtidigt som regeringen beslutade att utöka tio befintliga

Inlämnad: 2017-04-19 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:457 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Natura 2000 på norra Gotland

Skriftlig fråga 2016/17:1249 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1249 Undernärda äldre av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S En ny rapport, byggd på statistik från det nationella kvalitetsregistret Senior alert och Socialstyrelsen, visar att närmare 40 000 äldre inom äldreomsorgen lider av undernäring. Därtill riskerar fler än 117 000 att drabbas av undernäring.

Inlämnad: 2017-04-19 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1249 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1248 av Sofia Fölster (M)

Fråga 2016/17:1248 Småskalig vattenkraft av Sofia Fölster M till Miljöminister Karolina Skog MP För att fortsatt värna den svenska småskaliga vattenkraften krävs handlingskraft. Både stora och småskaliga vattenkraftverk har på grund av fördröjda beslut, i enlighet med Vattenverksamhetsutredningen, i dag oklara förutsättningar.

Inlämnad: 2017-04-19 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1248 av Sofia Fölster (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1235 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2016/17:1235 Mikroplaster i kosmetik av Johan Hultberg M till Miljöminister Karolina Skog MP För en tid sedan lade regeringen fram ett förslag om att förbjuda vissa mikroplaster i kosmetik. Effekten av förslaget kan starkt ifrågasättas eftersom produktionslagstiftning av detta slag bäst hör hemma på EU-nivå och

Inlämnad: 2017-04-12 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1235 av Johan Hultberg (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1238 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1238 Kulturmiljöer på landsbygden av Sten Bergheden M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP I statsbudgeten för 2017 har regeringen avsatt 253 miljoner kronor till kulturmiljövård. Riksantikvarieämbetet fördelar i sin tur dessa pengar till landets länsstyrelser. På landsbygden finns det

Inlämnad: 2017-04-11 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1238 av Sten Bergheden (M) (pdf, 79 kB)