Dokument & lagar (75 träffar)

Skriftlig fråga 2014/15:781 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:781 Stärkande av stödboendens kvalitet av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S I takt med att antalet ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige ökar, ökar även behovet av boenden. Moderaterna har därför föreslagit att boendeformen stödboende ska kunna komma även ensamkommande flyktingbarn

Inlämnad: 2015-09-10 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:781 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:766 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:766 Platsbrist inom tvångsvården av missbrukare av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S Det råder brist på platser inom tvångsvården av missbrukare. Väntetiderna inom all form av vård och omsorg får aldrig vara så långa att de blir livsavgörande. Det måste vara varje gott samhälles grundinställning.

Inlämnad: 2015-08-19 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:766 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:743 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2014/15:743 Översyn av ramlagen i socialtjänstlagen av Thomas Finnborg M till Statsrådet Åsa Regnér S Syftet med Socialtjänstlagen ska vara att det är en ramlag, främst för att detaljregleringar ska kunna undvikas i så stor utsträckning som möjligt. Dock har lagen i stället blivit en samling av olika föreskrifter

Inlämnad: 2015-07-23 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:743 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2014/15:736 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2014/15:736 Den så kallade satsningen på vårdpersonal inom äldreomsorgen av Lotta Finstorp M till Statsrådet Åsa Regnér S Inför valet och inför regeringens budget utlovades stora satsningar på äldreomsorgen. När vi nu ser verkligheten i vårändringsbudgeten kan vi konstatera att dessa löften mest var tomma

Inlämnad: 2015-07-09 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2014/15:736 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Den så kallade satsningen på vårdpersonal inom äldreomsorgen

Skriftlig fråga 2014/15:650 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:650 Oklara besked om äldreboende av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S Det är hög tid att den oförberedda vänsterregeringen börjar lägga förslag med full finansiering i viktiga sakfrågor. Inte minst för seniorer, äldre och pensionärer. I mina tidigare frågor till äldreminister Åsa Regnér under

Inlämnad: 2015-06-11 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:650 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:629 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2014/15:629 Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld av Thomas Finnborg M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Oavsett ålder, etnicitet och kön har alla medborgare i dagens Sverige samma rättigheter. Dock skiljer sig vår syn på barns och kvinnors rättigheter och jämställdhet från synen i

Inlämnad: 2015-06-04 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:629 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:616 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2014/15:616 EU-migranter som slussas runt mellan kommuner av Lotta Finstorp M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I P4 Sörmland den 1 juni rapporterades om att Eskilstuna kommun betalar biljetter för EU-migranter så att de kan ta sig till Stockholm. Motiveringen från kommunen är att de ska kunna

Inlämnad: 2015-06-03 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:616 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 66 kB)

Interpellation 2014/15:580 av Jenny Petersson (M)

Interpellation 2014/15:580 Jämställdhet av Jenny Petersson M till Statsrådet Åsa Regnér S Kvinnors ställning på arbetsmarknaden har stärkts sedan 2006. Högre sysselsättningsgrad och arbetskraftsdeltagande för kvinnor, högre andel kvinnor som jobbar heltid, minskade löneskillnader mellan kvinnor och män och färre antal

Inlämnad: 2015-05-07 Besvarare: Åsa Regnér (S)

Interpellation 2014/15:580 av Jenny Petersson (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Jämställdhet

Skriftlig fråga 2014/15:493 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:493 Omsorg och ekonomi för äldre personer av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S Den oförberedda vänsterregeringens förslag gällande äldre människors villkor fortsätter att förvåna. Löftessvek efter löftessvek. Först basunerar man ut att regeringen satsar 7 miljarder kronor på äldre. Det visar

Inlämnad: 2015-05-05 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:493 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:476 av Pia Hallström (M)

Fråga 2014/15:476 Långsiktig finansiering för Sveriges kvinno- och tjejjourer av Pia Hallström M till Statsrådet Åsa Regnér S Vi ser hur stödinsatserna för våldsdrabbade kvinnor ökat med ca 38 procent sedan 2013. Detta medför att många kvinnor och barn som skulle behöva skyddat boende inte får någon plats. Det handlar

Inlämnad: 2015-04-28 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:476 av Pia Hallström (M) (pdf, 70 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:469 av Lars-Arne Staxäng (M)

Fråga 2014/15:469 Frånvaro av äldreprioriteringar av Lars-Arne Staxäng M till Statsrådet Åsa Regnér S För ett drygt halvår sedan frågade jag statsrådet Åsa Regnér varför regeringen valde att lägga ned den äldreutredning som syftade till att främja äldres hälsa, trygghet och självbestämmande. Den hade då kommit halvvägs

Inlämnad: 2015-04-27 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:469 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:462 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:462 Omfördelning av tidigare satsningar på äldrepolitiken av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S Den oförberedda vänsterregeringens beskrivning av satsningar på äldre är en omfattande bluff. Miljarder blir miljoner. I dagarna hör vi barn- och äldreminister Åsa Regnér S tala om att 7 miljarder

Inlämnad: 2015-04-23 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:462 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 81 kB)

Interpellation 2014/15:538 av Sofia Fölster (M)

Interpellation 2014/15:538 Barns rätt till fritidsaktivitet av Sofia Fölster M till Statsrådet Åsa Regnér S Alliansregeringen införde förra året en så kallad fritidspeng i syfte att göra det möjligt för barn i ekonomiskt utsatta familjer att delta aktivt i fritidsaktiviteter. Fakta och verklighet visar nämligen att barn

Inlämnad: 2015-04-22 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2014/15:538 av Sofia Fölster (M) (pdf, 86 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Barns rätt till fritidsaktivitet

Skriftlig fråga 2014/15:452 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2014/15:452 Rekrytering av familjehem av Thomas Finnborg M till Statsrådet Åsa Regnér S De flesta barn lever i omtänksamma och kärleksfulla hem. Samtidigt lever många barn under miserabla omständigheter med föräldrar som är oförmögna att ta hand om dem på grund av missbruk, psykisk ohälsa eller tuffa ekonomiska

Inlämnad: 2015-04-22 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:452 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2014/15:522 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2014/15:522 Investeringsstöd för trygghetsboende av Lotta Finstorp M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP De demografiska utmaningarna kräver nya lösningar. Inte minst behöver och vill fler arbeta längre och bostadsmarknaden måste möta efterfrågan på bostäder för seniorer. Alliansregeringen införde ett investeringsstöd

Inlämnad: 2015-04-17 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2014/15:522 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Investeringsstöd för trygghetsboende

Skriftlig fråga 2014/15:442 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:442 Miljardlöften som är miljoner av Cecilia Widegren M till Finansminister Magdalena Andersson S ÄldreomsorgsbluffenDet är svårt att inte benämna vänsterregeringens försök att framställa satsningen på 2 miljarder kronor i äldreomsorgen på något annat sätt, då den egentligen handlar om miljoner. Innevarande

Inlämnad: 2015-04-17 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:442 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2014/15:487 av Saila Quicklund (M)

Interpellation 2014/15:487 Fritidspeng av Saila Quicklund M till Statsrådet Gabriel Wikström S Systemet med fritidspeng för barn i familjer med försörjningsstöd infördes av alliansregeringen den 1 juli 2014. Fritidspengen är avsedd för de barn som lever i hushåll med knappa ekonomiska resurser under en längre tid. Den

Inlämnad: 2015-04-01 Besvarare: Åsa Regnér (S)

Interpellation 2014/15:487 av Saila Quicklund (M) (pdf, 91 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Fritidspeng

Skriftlig fråga 2014/15:382 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:382 Utveckling av kvaliteten inom äldreomsorgen av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Alliansregeringen gav år 2008 Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra årliga nationella brukarundersökningar, detta i syfte att ur brukarens perspektiv följa upp hur kvaliteten utvecklas inom äldreomsorg

Inlämnad: 2015-04-01 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:382 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:387 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2014/15:387 En feministisk regering utan feministiskt perspektiv av Margareta Cederfelt M till Statsrådet Åsa Regnér S Inom den offentliga sektorn ses ofta arbetet som ett kall. Vid Dagens Samhälles prisutdelning för välfärdens viktigaste kvinnor stod kvinnors jobb i fokus. En kvinna från ett privat vårdföretag

Inlämnad: 2015-03-31 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:387 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2014/15:447 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2014/15:447 Avgiftshöjningar för pensionärer av Lotta Finstorp M till Finansminister Magdalena Andersson S I regeringens budget, som föll i december 2014, fanns det förslag om att tillåta kommunerna att höja högkostnadsskyddet med 224 kronor för dem som har äldreomsorg i någon form. Man minskade statsbidraget

Inlämnad: 2015-03-25 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2014/15:447 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 65 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Avgiftshöjningar för pensionärer
Paginering