Dokument & lagar (14 träffar)

Skriftlig fråga 2006/07:1552 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 13 augusti Fråga 2006/07:1552 Afghanistans flyktingar av Mikael Oscarsson kd till statsrådet Tobias Billström m Migrationsverket bedömer att läget i Afghanistan är tillräckligt säkert för att de afghaner som saknar flyktingstatus ska kunna avvisas. Detta beslut har fått som konsekvens att ca 500 afghaner, som

Inlämnad: 2007-08-13 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1280 av Enochson, Annelie (kd)

den 31 maj Fråga 2006/07:1280 Projektet Utvecklat förarprov av Annelie Enochson kd till statsrådet Åsa Torstensson c Infrastrukturministern anger som sin vision att framtidens infrastruktur ska knyta samman människor och landsändar på ett effektivt, energisnålt, miljövänligt och säkert sätt. Vi ska ha en pålitlig

Inlämnad: 2007-05-31 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:1001 av Sacrédeus, Lennart (kd)

den 5 april Fråga 2006/07:1001 Bristen på flygledare av Lennart Sacrédeus kd till statsrådet Åsa Torstensson c Vid upprepade tillfällen har resenärer till och från Arlanda flygplats, senast så nyligen som den 3 april, drabbats av allvarliga förseningar på flera timmar till följd av brist på flygledare. Samtidigt

Inlämnad: 2007-04-05 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:975 av Svensson, Alf (kd)

den 3 april Fråga 2006/07:975 Risk att utsättas för könsstympning och rätt till asyl av Alf Svensson kd till statsrådet Tobias Billström m Även om kvinnlig omskärelse formellt är förbjudet är det fortfarande en tradition som praktiseras i stor omfattning i åtskilliga länder. I Nigeria, exempelvis, är det stor risk

Inlämnad: 2007-04-03 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2006/07:840 av Tjernberg, Gunilla (kd)

den 9 mars Fråga 2006/07:840 Färjeförbindelsen mellan Holmön och fastlandet av Gunilla Tjernberg kd till statsrådet Åsa Torstensson c Statsrådet Åsa Torstensson skriver i ett svar på min skriftliga fråga 2006/07:744 att Thage G. Peterson fått i uppdrag att hitta en långsiktig lösning för trafiken mellan fastlandet

Inlämnad: 2007-03-09 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:823 av Enochson, Annelie (kd)

den 8 mars Fråga 2006/07:823 Lokalisering av EU:s trafiksäkerhetsmyndighet till Göteborgsregionen av Annelie Enochson kd till statsrådet Åsa Torstensson c Inom EU:s institutioner pågår för närvarande förberedelser för inrättandet av en europeisk myndighet för trafiksäkerhet. Var denna myndighet ska ligga är ännu

Inlämnad: 2007-03-08 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:744 av Tjernberg, Gunilla (kd)

den 1 mars Fråga 2006/07:744 Trafikförbindelse mellan Holmön och fastlandet av Gunilla Tjernberg kd till statsrådet Åsa Torstensson c Holmön med omgivande öar är Sveriges största naturskyddsområde i marin miljö. Ön är placerad i Kvarken, cirka en mil ut på öppet hav, och med sin fantastiska natur är ön självklar

Inlämnad: 2007-03-01 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:718 av Oskarsson, Irene (kd)

den 23 februari Fråga 2006/07:718 Tillgången till fast telefoni i Småland av Irene Oskarsson kd till statsrådet Åsa Torstensson c I fotspåren av stormen Per var det många invånare i Småland som drabbades hårt, dels av skador på hus och mark, dels av att telefoni och elektricitet fördärvades. På många platser pågår

Inlämnad: 2007-02-23 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:688 av Gustafsson, Holger (kd)

den 21 februari Fråga 2006/07:688 Mobiltelefoni på Västra stambanan av Holger Gustafsson kd till statsrådet Åsa Torstensson c Som ägare och ansvarig för Västra stambanan bör staten ta det fulla ansvaret för en väl fungerande mobiltelefonkommunikation. Utmed våra större landsvägar är det oftast inget problem att

Inlämnad: 2007-02-21 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:460 av Lindgren, Else-Marie (kd)

den 11 januari Fråga 2006/07:460 ecodriving av Else-Marie Lindgren kd till miljöminister Andreas Carlgren c Trafiken är ett stort miljöproblem och i Sverige ökar utsläppen av växthusgaser med 1 per år. Vägtrafiken i Sverige står för drygt 30 av koldioxidutsläppen. Om alla bilförare skulle köra mer miljövänligt,

Inlämnad: 2007-01-11 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:458 av Lindgren, Else-Marie (kd)

den 11 januari Fråga 2006/07:458 Riksväg 40 av Else-Marie Lindgren kd till statsrådet Åsa Torstensson c Riksväg 40 mellan Göteborg och Jönköping är en olycksdrabbad vägsträcka. Det stora antalet olyckor som inträffat på denna väg har uppmärksammats under en längre tid. Sedan några år har därför hela vägsträckan

Inlämnad: 2007-01-11 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:312 av Lindgren, Else-Marie (kd)

den 7 december Fråga 2006/07:312 Spelmissbruk av Else-Marie Lindgren kd till finansminister Anders Borg m För miljontals människor är spel ett oskyldigt och trivsamt avbrott i vardagen. Men spelet har även en baksida. Den består av ökade insatser, skulder och lögner för familjen och vännerna, det vill säga spelberoende.

Inlämnad: 2006-12-07 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:226 av Runegrund, Rosita (kd)

den 24 november Fråga 2006/07:226 Friskvård även för småföretagare av Rosita Runegrund kd till finansminister Anders Borg m Många företag höjer i dag effektiviteten i sin verksamhet genom att satsa på sina medarbetares hälsa. Ofta sker detta genom att ekonomiskt stimulera medarbetarna till att ägna sig åt hälsofrämjande

Inlämnad: 2006-11-24 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:202 av Gustafsson, Holger (kd)

den 23 november Fråga 2006/07:202 E 20 genom Skaraborg av Holger Gustafsson kd till statsrådet Åsa Torstensson c I en global miljö är en fungerande och långsiktigt hållbar infrastruktur en förutsättning för det svenska näringslivets fortsatta internationella konkurrenskraft. Goda transportmöjligheter är av särskild

Inlämnad: 2006-11-23 Besvarare: Åsa Torstensson (C)