Dokument & lagar (36 träffar)

Interpellation 2016/17:256 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2016/17:256 Hästnäringen och strandskyddsreglerna av Lotta Finstorp M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Sverige har många hästföretag och tusentals utövare av ridsport som alla är beroende av mark. I dag arbetar exempelvis 30 000 personer heltid inom hästnäringen, och den samhällsekonomiska omsättningen

Inlämnad: 2017-01-25 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:256 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Hästnäringen och strandskyddsreglerna

Interpellation 2016/17:232 av Ola Johansson (C)

Interpellation 2016/17:232 Moratorium för omprövning av småskalig vattenkraft av Ola Johansson C till Miljöminister Karolina Skog MP Det har hittills varit en allmänt utbredd uppfattning att den omfattande nyprövning av tillstånden för småskalig vattenkraft som pågår är en följd av tvingande EU-direktiv. Tvärtom svarar

Inlämnad: 2017-01-13 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:232 av Ola Johansson (C) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Moratorium för omprövning av småskalig vattenkraft

Interpellation 2016/17:212 av Magnus Oscarsson (KD)

Interpellation 2016/17:212 Småskaliga vattenkraftverk av Magnus Oscarsson KD till Miljöminister Karolina Skog MP Vattenkraften är förnybar och fri från miljöskadliga utsläpp. Totalt står den småskaliga vattenkraften för 4,3 TWh årlig produktion. Detta motsvarar Göteborgs årliga elanvändning. Vattenkraften är viktig för

Inlämnad: 2016-12-21 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:212 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Småskaliga vattenkraftverk

Interpellation 2016/17:210 av Runar Filper (SD)

Interpellation 2016/17:210 Talerätt vid skydds- och licensjakt av Runar Filper SD till Miljöminister Karolina Skog MP Ideella föreningar har rätt att överklaga vissa domar och beslut kopplade till miljöbalken om föreningarna uppfyller lagens kriterier. De ständiga överklagandena av myndighetsbeslut har tyvärr visat sig

Inlämnad: 2016-12-16 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:210 av Runar Filper (SD) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Talerätt vid skydds- och licensjakt

Interpellation 2016/17:205 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Interpellation 2016/17:205 Förutsättningarna för den småskaliga vattenkraften av Mattias Bäckström Johansson SD till Miljöminister Karolina Skog MP Under våren riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om att man ska återkomma med förslag på ett regelverk om tillståndsprocesser för vattenverksamheter som

Inlämnad: 2016-12-16 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:205 av Mattias Bäckström Johansson (SD) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Förutsättningarna för den småskaliga vattenkraften

Interpellation 2016/17:172 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2016/17:172 Tillståndsprocessen för småskalig vattenkraft av Sten Bergheden M till Miljöminister Karolina Skog MP Situationen för den småskaliga vattenkraften är allvarlig. Processen för att få de tillstånd som krävs innebär stora kostnader för kraftverksägaren. Kostnaderna är många gånger, med hänsyn till

Inlämnad: 2016-12-02 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:172 av Sten Bergheden (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Tillståndsprocessen för småskalig vattenkraft

Interpellation 2016/17:146 av Jörgen Warborn (M)

Interpellation 2016/17:146 Kompetensförsörjningen inom kärnkraftsbranschen av Jörgen Warborn M till Statsrådet Ibrahim Baylan S Miljöpartiet gick till val på att minst två kärnreaktorer skulle stängas om de fick makten. Detta har tydligt präglat regeringssamarbetet med Socialdemokraterna. Efter den turbulens som regeringen

Inlämnad: 2016-11-23 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:146 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kompetensförsörjningen inom kärnkraftsbranschen

Interpellation 2016/17:144 av Gunilla Nordgren (M)

Interpellation 2016/17:144 Översynen av områden av riksintresse för friluftsliv av Gunilla Nordgren M till Miljöminister Karolina Skog MP Det pågår en översyn av riksintressen för friluftsliv, och Naturvårdsverket har haft samråd som nyligen avslutats. Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten fick i regleringsbrev

Inlämnad: 2016-11-22 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:144 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Översynen av områden av riksintresse för friluftsliv

Interpellation 2016/17:137 av Kristina Yngwe (C)

Interpellation 2016/17:137 Textilinsamling av företag av Kristina Yngwe C till Miljöminister Karolina Skog MP Centerpartiet har länge varit ledande i arbetet för att Sverige ska bli mer resurseffektivt och få en cirkulär ekonomi. I alliansregeringen tog vi initiativ till skärpta regler, insamlings- och återvinningsmål

Inlämnad: 2016-11-21 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:137 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Textilinsamling av företag

Interpellation 2016/17:112 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2016/17:112 Strandskyddet och bostadsbyggandet av Maria Stockhaus M till Miljöminister Karolina Skog MP I Sverige finns det i dag totalt drygt 386 000 kilometer kust och stränder. Detta motsvarar 9 gånger runt jordklotet. Det finns dock exempel på ett flertal kommuner där strandskyddet och det utökade strandskyddet

Inlämnad: 2016-11-14 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:112 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Strandskyddet och bostadsbyggandet

Interpellation 2016/17:120 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellation 2016/17:120 Bromerade flamskyddsmedel av Jesper Skalberg Karlsson M till Miljöminister Karolina Skog MP Vi omges dagligen av tusentals kemikalier utan att tänka på det. Många av dessa är livsnödvändiga och tack vare det så har vi kunnat bygga det samhälle vi har i dag. Kemikalier har bland annat möjliggjort

Inlämnad: 2016-11-11 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:120 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bromerade flamskyddsmedel

Interpellation 2016/17:104 av Eskil Erlandsson (C)

Interpellation 2016/17:104 Regeringens ställningstagande till det svenska skogsbruket av Eskil Erlandsson C till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Regeringen presenterar i höstbudgeten, under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, en tydlig ambition att försvåra och byråkratisera det

Inlämnad: 2016-11-03 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:104 av Eskil Erlandsson (C) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens ställningstagande till det svenska skogsbruket

Interpellation 2016/17:90 av Roland Gustbée (M)

Interpellation 2016/17:90 Tillämpning av utvidgat strandskydd av Roland Gustbée M till Miljöminister Karolina Skog MP Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd strandskyddsområdeLänsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att utvidga strandskyddsområdet

Inlämnad: 2016-10-27 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:90 av Roland Gustbée (M) (pdf, 85 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Tillämpning av utvidgat strandskydd

Interpellation 2016/17:83 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2016/17:83 Fördröjning av regeringsbeslut av Katarina Brännström M till Miljöminister Karolina Skog MP Jag har tagit del av uppgifter som gör gällande att det finns ärenden där en kommun överklagat länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd till regeringen men ännu inte fått besked om att något regeringsbeslut

Inlämnad: 2016-10-25 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:83 av Katarina Brännström (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Fördröjning av regeringsbeslut

Interpellation 2016/17:56 av Lars-Arne Staxäng (M)

Interpellation 2016/17:56 Tillämpningen av strandskyddet av Lars-Arne Staxäng M till Miljöminister Karolina Skog MP När det beslutades i riksdagen om proposition 2008/09:119 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden var uppfattningen att man skulle underlätta för byggnation och utveckling, inte minst på landsbygden.

Inlämnad: 2016-10-13 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:56 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 93 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Tillämpningen av strandskyddet

Interpellation 2016/17:14 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2016/17:14 Kemikalieinspektionen, växtskyddsmedlen och generationsmålet av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Miljöminister Karolina Skog MP Svensk odling utsätts just nu för de svåraste angreppen på länge kanske någonsin. Angreppen, som kommer från en svensk myndighet, riskerar att helt slå ut odlingen av

Inlämnad: 2016-09-22 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:14 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 100 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kemikalieinspektionen, växtskyddsmedlen och generationsmålet
Paginering