Dokument & lagar (27 träffar)

Skriftlig fråga 2015/16:1437 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:1437 En översyn av socialtjänstlagen av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S En aktuell dom från förvaltningsdomstolen i Malmö är principiellt intressant. Av den framgår att EU-medborgare har rätt att få försörjningsstöd socialbidrag så länge deras barn går i svensk skola. Denna dom kan få omfattande

Inlämnad: 2016-07-04 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1437 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1300 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:1300 Åtgärder för utsatta barn av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S Att säkra kvalitet och säkerhet inom såväl familjehem, HVB-hem som stödboende ska vara en statlig kärnuppgift. Vi välkomnar att ett steg, om än litet, har tagits i denna riktning som tilläggsbestämmelser i socialtjänstförordningen.

Inlämnad: 2016-05-30 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1300 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1177 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:1177 Risk för att barn far illa i Sverige av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S En aktuell dom, som meddelades den 21 april i år av Kammarrätten i Stockholm och som ännu inte vunnit laga kraft, kan vara en skiljelinje för barns rätt i Sverige. Domen handlar om omedelbart omhändertagande för

Inlämnad: 2016-05-02 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1177 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 83 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1133 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:1133 Löften om bemanning i äldreomsorgen av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S I samband med vårpropositionen 2015 utlovade regeringen en utökad bemanning i äldreomsorgen med minst 4 500 undersköterskor. De sju miljarder kronor vi nu satsar kommer leda till 4 500 nya undersköterskejobb i landet.Detta

Inlämnad: 2016-04-21 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1133 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1125 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:1125 Ungdomar som resurs inom äldreomsorgen av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S Sverige är på väg åt fel håll. Vänsterregeringens politik leder till färre jobb när det Sverige behöver är sänkta trösklar och enklare vägar till arbetsmarknaden. Arbetslösheten bland unga är fortfarande för hög,

Inlämnad: 2016-04-18 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1125 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1082 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:1082 Ny socialtjänstlag av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S Allt som oftast kan vi ta del av socialtjänstens kris, och det extraordinära läget kvarstår, månad för månad. Regeringen och ansvarigt statsråd Åsa Regnér uttalar sig i tidningen Dagens Nyheter den 8 april: Läget är allvarligt inom

Inlämnad: 2016-04-08 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1082 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1051 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:1051 Brist på äldreboenden av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S I medierna låter det från svag vänsterregering och nu även från ansvarigt statsråd Åsa Regnér som att kommunerna ska få fart på byggandet av äldreboenden. Det är helt rimligt, men signalen blir snarare oroande när statsrådet samtidigt

Inlämnad: 2016-04-01 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1051 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2015/16:480 av Cecilia Widegren (M)

Interpellation 2015/16:480 Ökad kvalitet och skärpt tillsyn för utsatta barn av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S De omfattande flyktingströmmarna till Europa och Sverige kommer att påverka socialtjänsten under många år. Under de senaste månaderna har 66 av landets 290 kommuner själva lex Sarah-anmält sig

Inlämnad: 2016-03-10 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2015/16:480 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 94 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ökad kvalitet och skärpt tillsyn för utsatta barn

Skriftlig fråga 2015/16:953 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:953 Utveckling och stärkande av hemtjänstens kompetens av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S Att använda sig av landets kompetenta hemtjänstpersonal för att stötta och vara räddningstjänsten behjälplig är inte bara att använda skattemedel effektivt utan det kan även effektivisera räddningsaktioner.

Inlämnad: 2016-03-10 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2015/16:953 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:915 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:915 Hemtjänstavgiften och kvaliteten i äldreomsorgen av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S Regeringens och ansvarigt statsråd Åsa Regnérs besked är tydligt när man säger att man inte är beredd att föreslå en sänkning av de nyligen höjda avgifterna i hemtjänsten. Detta är oroande eftersom över

Inlämnad: 2016-03-03 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2015/16:915 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 82 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:781 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:781 Ökad kvalitet i hemsjukvården av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S För fyra år sedan inleddes en kommunalisering av hemsjukvården. Kommuner har även stegvis tagit över ansvaret för hemsjukvård som brukare får på LSS-boenden. Patientperspektivet stod i fokus när beslutet fattades.

Inlämnad: 2016-02-10 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2015/16:781 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:726 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:726 Socialtjänstens utsatta situation av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S Med anledning av det stora tryck som socialtjänsten på många håll i landet är utsatt för, är det angeläget att regeringen och ansvarigt statsråd Åsa Regnér tydligt redogör för vilka konkreta åtgärder som regeringen planerar

Inlämnad: 2016-02-02 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2015/16:726 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 101 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:713 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:713 Regeringens höjning av hemtjänstavgiften av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S Regeringen och statsrådet Åsa Regnér påstår att de genomför miljardsatsningar inom äldreomsorgen. Det är att kraftigt överdriva betydelsen av regeringens omdisponeringar och omprioriteringar i budgeten som avser

Inlämnad: 2016-01-28 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2015/16:713 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:712 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:712 Miljardbluff inom äldreomsorgen av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S Det är att kraftigt överdriva betydelsen av regeringens omdisponeringar och omprioriteringar i budgeten som avser äldreomsorgen när dessa kallas för miljardsatsningar. Ett tydligt exempel är den påstådda satsningen på 1

Inlämnad: 2016-01-26 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2015/16:712 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:636 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:636 Färre kontroller av boenden för barn av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S I julhelgerna fattade Vänsterregeringen beslutet att antalet kontroller av boenden för barn kommer att halveras nu år 2016 jämfört med tidigare. Ett beslut som redan har fått kritik från bland andra olika barn- och

Inlämnad: 2016-01-18 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2015/16:636 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:617 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:617 Organisationsbidrag av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Staten, via regeringen, beviljar årligen stöd till exempel patient-forsknings- och diagnos-organisationer som fullgör ett viktigt engagemang för att driva frågor för att till exempel stärka patientens ställning, stärka empiri,

Inlämnad: 2016-01-12 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2015/16:617 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:583 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:583 Minskat antal adoptioner av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S Enligt nyligen presenterad statistik från auktoriserade adoptionsorganisationer har antalet barn som adopterats från länder utanför Sverige fortsatt att minska. I början av 2000-talet genomfördes mellan 900 och 1 000 internationella

Inlämnad: 2016-01-08 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2015/16:583 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:580 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:580 Akut situation för socialtjänsten av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S Flyktingkrisens inverkan på socialtjänsten, vården och tandvården är redan påtaglig. Det tryck och den press som nu delar av socialtjänstens och vårdens personal är utsatt för är inte hållbart. Det ska vara ordning och

Inlämnad: 2016-01-08 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2015/16:580 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:568 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:568 Lägre kvalitetskrav när socialtjänsten går på knäna av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S Flyktingkrisens inverkan på socialtjänsten, vården och tandvården är redan påtaglig. Det tryck och den press som nu delar av socialtjänstens och vårdens personal är utsatt för är inte hållbar. Det ska

Inlämnad: 2015-12-30 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2015/16:568 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:561 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:561 Kris i socialtjänsten av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S Flyktingkrisens inverkan på socialtjänsten, vården och tandvården är redan påtaglig. Det tryck och den press som nu delar av socialtjänstens och vårdens personal är utsatt för är inte hållbar. Det ska vara ordning och reda i välfärden.

Inlämnad: 2015-12-28 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2015/16:561 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 90 kB)
Paginering