Dokument & lagar (642 träffar)

Skriftlig fråga 2014/15:172 av Roger Haddad (FP)

Fråga 2014/15:172 Bedömning av LSS-insatser av Roger Haddad FP till Statsrådet Åsa Regnér S Personer med funktionsnedsättning har sedan tillkomsten av lagen om stöd och service för personer med funktionsnedsättning en rättighet till insatser från samhällets sida om individen bedöms tillhöra lagens så kallade personkrets.

Inlämnad: 2015-01-20 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:172 av Roger Haddad (FP) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:149 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2014/15:149 Nationella adoptioner av Thomas Finnborg M till Statsrådet Åsa Regnér S Adoption innebär en stor händelse både för barnet och för de blivande föräldrarna. Genom åtagandet kommer ett stort ansvarstagande att ge kärlek och ekonomisk trygghet till barnet. Barn behöver en stabil struktur för att kunna känna

Inlämnad: 2014-12-19 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:149 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:132 av Eva-Lena Jansson (S)

Fråga 2014/15:132 Kvinnors rätt till abort av Eva-Lena Jansson S till Statsrådet Åsa Regnér S Sedan 1975 har Sverige en lagstiftning som ger en gravid kvinna rätt att i varje situation själv bestämma om hon vill avbryta graviditeten upp till den 18:e graviditetsveckan. Kvinnan behöver inte tala om varför hon vill göra

Inlämnad: 2014-12-11 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:132 av Eva-Lena Jansson (S) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:115 av Johan Pehrson (FP)

Fråga 2014/15:115 Situationen inom LVM- och LVU-hemmen av Johan Pehrson FP till Statsrådet Åsa Regnér S Situationen inom ungdomsvården är ytterst ansträngd inte minst till följd av en kraftigt ökad kommunal efterfrågan. Det är brist på såväl akut-utrednings- som behandlingsplatser. Särskilt är det en omfattande brist

Inlämnad: 2014-12-01 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:115 av Johan Pehrson (FP) (pdf, 67 kB)

Interpellation 2014/15:161 av Margareta B Kjellin (M)

Interpellation 2014/15:161 Insatser för att minska risken för fallolyckor bland äldre av Margareta B Kjellin M till Statsrådet Åsa Regnér S Fallolyckor bland äldre är ett stort och växande problem. I takt med att vi lever allt längre och att äldre personer utgör en allt större andel av befolkningen innebär fallolyckorna

Inlämnad: 2014-11-26 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2014/15:161 av Margareta B Kjellin (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Insatser för att minska risken för fallolyckor bland äldre

Interpellation 2014/15:154 av Helena Bouveng (M)

Interpellation 2014/15:154 Avskaffande av fritidspeng av Helena Bouveng M till Statsrådet Åsa Regnér S Statistiska centralbyrån har i rapporten Barns fritid Statistiska centralbyrån, Levnadsförhållanden rapport 116, 2009 kommit fram till att barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll har begränsade möjligheter till

Inlämnad: 2014-11-20 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2014/15:154 av Helena Bouveng (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:67 av Birgitta Ohlsson (FP)

Fråga 2014/15:67 Stöd till kvinnorättsaktivisters kamp för fri abort i EU av Birgitta Ohlsson FP till Utrikesminister Margot Wallström S Att kvinnor har rätt till fria, lagliga och säkra aborter är en fråga om mänskliga rättigheter. Verkligheten ser dock annorlunda ut, också bland våra grannar i EU. På Malta råder totalt

Inlämnad: 2014-11-12 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:67 av Birgitta Ohlsson (FP) (pdf, 70 kB)

Interpellation 2014/15:113 av Maj Karlsson (V)

Interpellation 2014/15:113 Personlig assistans av Maj Karlsson V till Statsrådet Åsa Regnér S Artikel 19 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning handlar om rätten att leva självständigt och att delta i samhället. Sverige hade genom assistansreformen på 1990-talet tagit stora steg för att

Inlämnad: 2014-11-11 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2014/15:113 av Maj Karlsson (V) (pdf, 91 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Personlig assistans

Interpellation 2014/15:107 av Mats Persson (FP)

Interpellation 2014/15:107 Nationella insatser för hemlösa EU-migranter av Mats Persson FP till Statsrådet Åsa Regnér S Situationen för hemlösa EU-migranter kräver åtgärder. Undersökningar pekar på att en överväldigande andel av de hemlösa EU-migranterna kommer från Rumänien. Alliansregeringen krävde att den rumänska

Inlämnad: 2014-11-05 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2014/15:107 av Mats Persson (FP) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Nationella insatser för hemlösa EU-migranter

Interpellation 2014/15:100 av Lars-Arne Staxäng (M)

Interpellation 2014/15:100 Nedläggning av Äldreutredningen av Lars-Arne Staxäng M till Statsrådet Åsa Regnér S För nästan ett år sedan tillsattes Äldreutredningen S 2014: 02 för att ta sig an en av Sveriges viktigaste utmaningar: framtidens äldreomsorg. Dess direktiv kan knappast betraktas som ideologiska, tvärtom så

Inlämnad: 2014-11-04 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2014/15:100 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Nedläggning av Äldreutredningen

Interpellation 2014/15:45 av Maria Arnholm (FP)

Interpellation 2014/15:45 Jämställda pensioner vid skilsmässa av Maria Arnholm FP till Statsrådet Åsa Regnér S Mellan 10 000 och 15 000 personer som är 50 år eller äldre går varje år ur ett äktenskap, och över 315 000 pensionärer är frånskilda. Det är därför centralt att pensioner vid skilsmässor hanteras på ett jämställt

Inlämnad: 2014-10-17 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2014/15:45 av Maria Arnholm (FP) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Jämställda pensioner vid skilsmässa

Interpellation 2014/15:23 av Maj Karlsson (V)

Interpellation 2014/15:23 Lex Realia av Maj Karlsson V till Statsrådet Åsa Regnér S De två senaste mandatperioderna har högerns politik ökat klassklyftorna och skapat utsatthet bland allt fler människor i Sverige. Under många år har hela vårt trygghetssystem satts ur balans och tvingat ut människor ur samhällelig trygghet

Inlämnad: 2014-10-10 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2014/15:23 av Maj Karlsson (V) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Lex Realia

Skriftlig fråga 2014/15:14 av Barbro Westerholm (FP)

Fråga 2014/15:14 Vidgning av den nationella strategin om våld mot äldre personer inom vård och omsorg av Barbro Westerholm FP till Statsrådet Åsa Regnér S Riksdagen beslöt våren 2013 att för regeringen tillkännage som sin mening vad som anförts i socialutskottets betänkande Äldrefrågor bet. 2012/13:SoU12, rskr 2012/13:171I

Inlämnad: 2014-10-09 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:14 av Barbro Westerholm (FP) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:13 av Barbro Westerholm (FP)

Fråga 2014/15:13 Analys av anmälningar om åldersdiskriminering av Barbro Westerholm FP till Statsrådet Åsa Regnér S Riksdagen beslöt våren 2013 att för regeringen tillkännage som sin mening vad som anförts i socialutskottets betänkande Äldrefrågor bet. 2012/13:SoU12, rskr 2012/13:171I betänkandet föreslog utskottet

Inlämnad: 2014-10-09 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:13 av Barbro Westerholm (FP) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:12 av Maria Arnholm (FP)

Fråga 2014/15:12 Framtiden för PrevenTell av Maria Arnholm FP till Statsrådet Åsa Regnér S Den tidigare regeringen har under åren 20112014 finansierat hjälplinjen PrevenTell vid Centrum för andrologi och sexualmedicin vid Karolinska Universitetssjukhuset. Satsningen har utvärderats och visar mycket goda resultat. Över

Inlämnad: 2014-10-09 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:12 av Maria Arnholm (FP) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:11 av Emma Henriksson (KD)

Fråga 2014/15:11 Äldreutredningen av Emma Henriksson KD till Statsrådet Åsa Regnér S Kristdemokraterna har i regeringsställning gjort stora satsningar på att förbättra svensk äldreomsorg. Det har bland annat skett genom införandet av en nationell värdegrund för äldreomsorgen, förbättrade kvalitetsmätningar, lagen om valfrihetssystem samt

Inlämnad: 2014-10-09 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:11 av Emma Henriksson (KD) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:780 av Peter Persson (S)

Fråga 2013/14:780 Vinstgivande skattestöd av Peter Persson S till Finansminister Anders Borg M Städföretaget Hemfrids grundare har plockat ut 31 miljoner kronor de tre senaste åren. Samtidigt tjänar den genomsnittlige anställde inte ens 12 000 kronor i månaden före skatt, enligt Kommunalarbetaren. På fem år har företaget

Inlämnad: 2014-09-01 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2013/14:780 av Peter Persson (S) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:772 av Sara Karlsson (S)

Fråga 2013/14:772 Översyn av skyddsbehov av Sara Karlsson S till Statsrådet Tobias Billström M Nyligen rapporterade SVT att situationen i norra Irak inte föranleder någon ny bedömning av Migrationsverket vad gäller de yazidiska kurder som sökt uppehållstillstånd i Sverige. Situationen för denna minoritet i Irak har varit

Inlämnad: 2014-08-25 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2013/14:772 av Sara Karlsson (S) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:770 av Mattias Jonsson (S)

Fråga 2013/14:770 Västsvenska paketet av Mattias Jonsson S till Finansminister Anders Borg M Den 20 augusti meddelade kommunalrådet Martin Wannholt i Göteborg, med ansvar för infrastruktur, att han inte vill se Västlänken i det så kallade västsvenska paketet. Martin Wannholt ser uppenbarligen inte behovet av fler jobb,

Inlämnad: 2014-08-21 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2013/14:770 av Mattias Jonsson (S) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:758 av Anders Karlsson (S)

Fråga 2013/14:758 Kassaregister för utländska företagare av Anders Karlsson S till Finansminister Anders Borg M Vid årsskiftet skärptes reglerna för kassaregister. Även marknads- och torghandlare med en omsättning på minst 178 000 kronor om året måste ha ett kassaregister. Utländska företagare utan fast driftsställe i

Inlämnad: 2014-08-18 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2013/14:758 av Anders Karlsson (S) (pdf, 77 kB)