Dokument & lagar (44 träffar)

Skriftlig fråga 2006/07:1079 av Ertsborn, Jan (fp)

den 25 april Fråga 2006/07:1079 Personlig service vid skattekontoren i framtiden av Jan Ertsborn fp till finansminister Anders Borg m Inom skattemyndigheten, liksom inom andra myndigheter, pågår mer eller mindre ständigt organisationsförändringar och effektiviseringar. Så ska det också vara, men onekligen upplevs

Inlämnad: 2007-04-25 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1072 av Wikström, Cecilia i Uppsala (fp)

den 24 april Fråga 2006/07:1072 Förföljda författare av Cecilia Wikström i Uppsala fp till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m I dag, den 23 april, infaller världsbokdagen, som instiftades av Unesco år 1995. Världsbokdagen är en väckarklocka som erinrar om det fria ordets betydelse för det demokratiska samhället.

Inlämnad: 2007-04-24 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1060 av Hellquist, Solveig (fp)

den 20 april Fråga 2006/07:1060 Kommunernas och landstingens pensionsskulder av Solveig Hellquist fp till statsrådet Mats Odell kd Många av Sveriges kommuner och landsting har stora pensionsskulder. Man har under decennier underlåtit att avsätta medel som motsvarar pensionskostnaderna. Därför kommer det att bli

Inlämnad: 2007-04-20 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:1017 av Berliner, Agneta (fp)

den 13 april Fråga 2006/07:1017 Förslag om hushållsnära tjänster av Agneta Berliner fp till finansminister Anders Borg m Den 1 juli 2007 planeras den välkomna skattereduktion för hushållsnära tjänster att träda i kraft. Förslaget kommer med stor sannolikhet att leda till att många företag som är verksamma inom

Inlämnad: 2007-04-13 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:979 av Hamilton, Carl B (fp)

den 3 april Fråga 2006/07:979 Felaktiga uppgifter i kronofogdemyndighetens register av Carl B Hamilton fp till finansminister Anders Borg m Enligt tidningsuppgifter sitter hundratals oskyldiga svenskar fast i kronofogdens register. Vad värre är, föga förefaller ha gjorts från departementets sida trots bland annat

Inlämnad: 2007-04-03 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:930 av Berliner, Agneta (fp)

den 23 mars Fråga 2006/07:930 Migrationsverkets hantering av ingångna avtal av Agneta Berliner fp till statsrådet Tobias Billström m I mitt samarbete med kommunerna i mitt hemlän Västmanland för att ta emot ensamkommande flyktingbarn har jag haft kontakter med företrädare för en rad kommuner, både inom och utanför

Inlämnad: 2007-03-23 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2006/07:899 av Brodén, Anita (fp)

den 21 mars Fråga 2006/07:899 Vård för asylsökande av Anita Brodén fp till socialminister Göran Hägglund kd I medierna har framkommit att Sverige i en rapport, som kommer att presenteras den 28 mars av FN:s rapportör Paul Hunt, kritiseras för att bryta mot de mänskliga rättigheterna när vuxna asylsökande och gömda

Inlämnad: 2007-03-21 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2006/07:729 av Berliner, Agneta (fp)

den 23 februari Fråga 2006/07:729 Kommunernas kompetens att ta emot ensamkommande flyktingbarn av Agneta Berliner fp till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Sedan den 1 juli 2006 ansvarar kommunerna för mottagandet av de ensamkommande flyktingbarnen. Trots att det är kommunernas ansvar att

Inlämnad: 2007-02-23 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2006/07:728 av Berliner, Agneta (fp)

den 23 februari Fråga 2006/07:728 Ersättning till kommuner vid mottagande av ensamkommande flyktingbarn av Agneta Berliner fp till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Sedan den 1 juli 2006 ansvarar kommunerna för mottagandet av de ensamkommande flyktingbarnen. Trots att det är kommunernas ansvar

Inlämnad: 2007-02-23 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2006/07:676 av Berliner, Agneta (fp)

den 21 februari Fråga 2006/07:676 Ensamkommande flyktingbarn av Agneta Berliner fp till statsrådet Tobias Billström m Sedan den 1 juli 2006 ansvarar kommunerna för mottagandet av de ensamkommande flyktingbarnen. Trots att det är kommunernas ansvar att ta emot dessa barn är det endast 14 av landets 290 kommuner

Inlämnad: 2007-02-21 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2006/07:621 av Lundqvist-Brömster, Maria (fp)

den 8 februari Fråga 2006/07:621 Undantag i Dublinförordningen av Maria Lundqvist-Brömster fp till statsrådet Tobias Billström m Enligt Dublinförordningen ska asylsökandes rätt till asyl prövas i det första land som en asylsökande kommer till. Möjlighet till undantag finns dock. Det har visat sig att Sverige inte

Inlämnad: 2007-02-08 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2006/07:606 av Ertsborn, Jan (fp)

den 7 februari Fråga 2006/07:606 Avvisning av ogifta kvinnor med barn till länder med sharialagstiftning av Jan Ertsborn fp till statsrådet Tobias Billström m En iransk kvinna i Halland har fått sin asylansökan avslagen. Den ogifta kvinnan fick år 2003 en son tillsammans med en man, som senare visade sig vara gift.

Inlämnad: 2007-02-07 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2006/07:601 av Lundqvist-Brömster, Maria (fp)

den 7 februari Fråga 2006/07:601 Kompensation till handikapporganisationer och andra samhällsnyttiga organisationer av Maria Lundqvist-Brömster fp till finansminister Anders Borg m Tidigare räknades 5 procentenheter bort från den nedre delen av lönesumman för arbetsgivare när man beräknat arbetsgivaravgiften. Som

Inlämnad: 2007-02-07 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2006/07:277 av Hamilton, Carl B (fp)

den 31 januari Interpellation 2006/07:277 Reglerna för internprissättning vid företags internationella transaktioner av Carl B Hamilton fp till finansminister Anders Borg m Skatteverket arbetar nu med att ta fram föreskrifter och anvisningar till den lag om internprissättning som den socialdemokratiska regeringen

Inlämnad: 2007-01-31 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Reglerna för internprissättning vid företags internationella transaktioner

Interpellation 2006/07:276 av Hamilton, Carl B (fp)

den 31 januari Interpellation 2006/07:276 Beskattning av dispositionsrätt till stugor, båtar med mera av Carl B Hamilton fp till finansminister Anders Borg m Frågan gäller fall när Skatteverket påför personer och företag som yrkesmässigt hyr ut stugor och båtar ett skattemässigt förmånsvärde även för perioder när

Inlämnad: 2007-01-31 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Beskattning av dispositionsrätt till stugor, båtar med mera

Skriftlig fråga 2006/07:576 av Wigström, Cecilia i Göteborg (fp)

den 30 januari Fråga 2006/07:576 Representation i statliga styrelser av Cecilia Wigström i Göteborg fp till statsrådet Mats Odell kd Det är viktigt att styrelser för statliga verk och myndigheter har människor som har erfarenhet av olika delar av landet. Tyvärr visar en rapport från Västsvenska Handelskammaren

Inlämnad: 2007-01-30 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:555 av Brodén, Anita (fp)

den 26 januari Fråga 2006/07:555 De gömda barnens skolgång av Anita Brodén fp till statsrådet Tobias Billström m Trots att den tillfälliga lagen om ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut som gällde fram till den 31 mars 2006 innebar att många gömda asylsökande fick uppehållstillstånd, tillfälligt eller

Inlämnad: 2007-01-26 Besvarare: Tobias Billström (M)

Interpellation 2006/07:221 av Hamilton, Carl B (fp)

den 12 januari Interpellation 2006/07:221 Reglerna för internprissättning vid företags internationella transaktioner av Carl B Hamilton fp till finansminister Anders Borg m Skatteverket arbetar nu med att ta fram föreskrifter och anvisningar till den lag om internprissättning som den socialdemokratiska regeringen

Inlämnad: 2007-01-12 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:471 av Backman, Hans (fp)

den 12 januari Fråga 2006/07:471 Konkurrenssituationen på avfallsmarknaden av Hans Backman fp till statsrådet Mats Odell kd Kommunalt ägda avfallsbolag är verksamma på en konkurrensutsatt marknad. Men de konkurrerar inte på lika villkor. Många bryter konsekvent mot lagen om offentlig upphandling LOU när kommunerna

Inlämnad: 2007-01-12 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:456 av Hamilton, Carl B (fp)

den 11 januari Fråga 2006/07:456 Lärdomar av finanskrisen av Carl B Hamilton fp till statsrådet Mats Odell kd I en intervju vid nyåret kritiserade riksbankschefen det nuvarande regelverket vid uppstädning av kriser i banker och kreditinstitut som bristfälligt och ofullgånget DN den 27 december 2006Vad som har hänt

Inlämnad: 2007-01-11 Besvarare: Mats Odell (KD)