Dokument & lagar (438 träffar)

Skriftlig fråga 2015/16:1567 av Mats Persson (L)

Fråga 2015/16:1567 Försörjningsstödet och semesterresor utomlands av Mats Persson L till Statsrådet Åsa Regnér S I somras beslutade förvaltningsdomstolen att en Malmöfamilj med försörjningsstöd har rätt till ersättning för en semesterresa till ett sommarland i Danmark. Kommunen har hänvisat familjen till kommunens gratisaktiviteter

Inlämnad: 2016-09-06 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1567 av Mats Persson (L) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1526 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2015/16:1526 Rätt till stöd från Försäkringskassan av Markus Wiechel SD till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S För några dagar sedan rapporterade Aftonbladet om en fyraårig flicka som föddes med en ovanlig hjärnskada som kallas lissencefali en grav hjärnmissbildningSom följd av detta har hon haft rätt

Inlämnad: 2016-08-23 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1526 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1438 av Margareta B Kjellin (M)

Fråga 2015/16:1438 Levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning av Margareta B Kjellin M till Statsrådet Åsa Regnér S En utvärdering från Myndigheten för delaktighet visar att personer med funktionsnedsättning fortfarande har betydligt sämre levnadsvillkor jämfört med den övriga befolkningen. Myndigheten menar

Inlämnad: 2016-07-05 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1438 av Margareta B Kjellin (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1437 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:1437 En översyn av socialtjänstlagen av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S En aktuell dom från förvaltningsdomstolen i Malmö är principiellt intressant. Av den framgår att EU-medborgare har rätt att få försörjningsstöd socialbidrag så länge deras barn går i svensk skola. Denna dom kan få omfattande

Inlämnad: 2016-07-04 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1437 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1393 av Eva Lindh (S)

Fråga 2015/16:1393 Lättillgängligt stöd av Eva Lindh S till Statsrådet Åsa Regnér S Att ge människor egenmakt och inflytande över sitt liv är viktigt, så även när det gäller de insatser som en enskild kan behöva från kommunen. Det var drivkraften bakom den så kallade Linköpingsmodellen i början av 90-talet. Denna modell

Inlämnad: 2016-06-22 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1393 av Eva Lindh (S) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1369 av Gunilla Nordgren (M)

Fråga 2015/16:1369 Ridning som rehabilitering av Gunilla Nordgren M till Statsrådet Åsa Regnér S Nyligen framkom det i massmedierna att Försäkringskassan drar ned antalet beviljade assistenttimmar för en femårig flicka som har en svår hjärnskada. Det framkom även att Försäkringskassan anser att flickans ridning är att

Inlämnad: 2016-06-16 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1369 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1358 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2015/16:1358 Isoleringar utförda av Sis av Jenny Petersson M till Statsrådet Åsa Regnér S Onsdagen den 15 maj publicerade Sveriges Radios Ekot uppgifter om att isoleringen av fler än vart tredje barn utförd av Statens institutionsstyrelse, Sis, inte har föregåtts av den läkarbedömning som lagen kräver. Vidare

Inlämnad: 2016-06-16 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1358 av Jenny Petersson (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1333 av Margareta B Kjellin (M)

Fråga 2015/16:1333 Utredning om assistanstimmar av Margareta B Kjellin M till Statsrådet Åsa Regnér S Regeringen har utfärdat direktiv till en utredning av Försäkringskassan om assistanstimmarna där andemeningen är att man vill minska antalet beviljade timmar och utbetalad assistansersättning. Statsrådet misstänkliggör

Inlämnad: 2016-06-08 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1333 av Margareta B Kjellin (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1300 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:1300 Åtgärder för utsatta barn av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S Att säkra kvalitet och säkerhet inom såväl familjehem, HVB-hem som stödboende ska vara en statlig kärnuppgift. Vi välkomnar att ett steg, om än litet, har tagits i denna riktning som tilläggsbestämmelser i socialtjänstförordningen.

Inlämnad: 2016-05-30 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1300 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1236 av Christina Örnebjär (L)

Fråga 2015/16:1236 Omhändertagande av barn från andra EU-länder av Christina Örnebjär L till Statsrådet Åsa Regnér S Enligt en dom i Kammarrätten i Stockholm nyligen är det inte möjligt att besluta om omedelbart omhändertagande enligt 6 LVU om barnet har sin hemvist i ett annat EU-land än Sverige. Skälet är att ett omedelbart

Inlämnad: 2016-05-18 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1236 av Christina Örnebjär (L) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1178 av Anders W Jonsson (C)

Fråga 2015/16:1178 Assistansbehov av Anders W Jonsson C till Statsrådet Åsa Regnér S Sedan en dom i Högsta förvaltningsdomstolen som prejudicerar att Försäkringskassan framöver inte behöver ge assistansbidrag för annat än det vardagliga behovet av hjälp med hygien, måltider, klädsel och kommunikation hos de psykiskt funktionshindrade

Inlämnad: 2016-05-02 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1178 av Anders W Jonsson (C) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1177 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:1177 Risk för att barn far illa i Sverige av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S En aktuell dom, som meddelades den 21 april i år av Kammarrätten i Stockholm och som ännu inte vunnit laga kraft, kan vara en skiljelinje för barns rätt i Sverige. Domen handlar om omedelbart omhändertagande för

Inlämnad: 2016-05-02 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1177 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 83 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1153 av Sofia Fölster (M)

Fråga 2015/16:1153 Utredning om lagen om stöd och service av Sofia Fölster M till Statsrådet Åsa Regnér S Det är nu länge sedan regeringen utlovade att tillsätta en utredning om funktionshinderspolitiken. Det är positivt, och det finns många områden som behöver ses över för att säkerställa ett rättssäkert möte med myndigheter

Inlämnad: 2016-04-26 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1153 av Sofia Fölster (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1133 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:1133 Löften om bemanning i äldreomsorgen av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S I samband med vårpropositionen 2015 utlovade regeringen en utökad bemanning i äldreomsorgen med minst 4 500 undersköterskor. De sju miljarder kronor vi nu satsar kommer leda till 4 500 nya undersköterskejobb i landet.Detta

Inlämnad: 2016-04-21 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1133 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1130 av Sofia Fölster (M)

Fråga 2015/16:1130 Utredningsdirektiv av Sofia Fölster M till Statsrådet Åsa Regnér S Sedan regeringen tillträdde har en utredning utlovats kring LSS och funktionshinder. När man började tala om utredningen gavs intrycket att det var kvalitet inom assistansen som skulle vara huvudfokus, men över tid har det blivit allt

Inlämnad: 2016-04-20 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1130 av Sofia Fölster (M) (pdf, 64 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1125 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:1125 Ungdomar som resurs inom äldreomsorgen av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S Sverige är på väg åt fel håll. Vänsterregeringens politik leder till färre jobb när det Sverige behöver är sänkta trösklar och enklare vägar till arbetsmarknaden. Arbetslösheten bland unga är fortfarande för hög,

Inlämnad: 2016-04-18 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1125 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1124 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2015/16:1124 Nationella kompetensteamets verksamhet av Betty Malmberg M till Statsrådet Åsa Regnér S Sedan år 2014 har Länsstyrelsen Östergötland haft regeringens uppdrag att utveckla och driva ett så kallat nationellt kompetensteam, för att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Kompetensteamet

Inlämnad: 2016-04-15 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1124 av Betty Malmberg (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1082 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:1082 Ny socialtjänstlag av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S Allt som oftast kan vi ta del av socialtjänstens kris, och det extraordinära läget kvarstår, månad för månad. Regeringen och ansvarigt statsråd Åsa Regnér uttalar sig i tidningen Dagens Nyheter den 8 april: Läget är allvarligt inom

Inlämnad: 2016-04-08 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1082 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1059 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2015/16:1059 Ojämlika LSS-insatser av Lotta Finstorp M till Statsrådet Åsa Regnér S I färsk statistik från Socialstyrelsen framgår det att fördelningen av LSS-insatser fördelas ojämlikt mellan könen och beroende på var man bor. Män får ca 60 procent av LSS-insatserna. Statistiken visar att den högsta andelen personer

Inlämnad: 2016-04-05 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1059 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1055 av Margareta B Kjellin (M)

Fråga 2015/16:1055 Jämlik tillgång till hjälpmedel av Margareta B Kjellin M till Statsrådet Åsa Regnér S Nyligen har Socialstyrelsen släppt sin rapport Hjälpmedel i kommuner och landsting En nationell kartläggning av regler, avgifter, tillgång och förskrivning I denna rapport framkommer det att avgifterna för att få

Inlämnad: 2016-04-04 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1055 av Margareta B Kjellin (M) (pdf, 94 kB)