Dokument & lagar (9 träffar)

Interpellation 2005/06:46 av Acketoft, Tina (fp)

den 18 oktober Interpellation 2005/06:46 av Tina Acketoft fp till statsrådet Jens Orback s Det bestående lönegapet mellan kvinnor och män Kvinnor i Sverige tjänar fortfarande ungefär bara 80 av männens löner. Lönegapet skiljer sig dock åt beroende på hur det mäts. Den främsta anledningen till att kvinnor och män

Inlämnad: 2005-10-18 Besvarare: Jens Orback (S)

Interpellation 2005/06:43 av Acketoft, Tina (fp)

den 14 oktober Interpellation 2005/06:43 av Tina Acketoft fp till statsrådet Jens Orback s JämO:s politiserade roll Sommaren 1980 fick Sverige sin första jämställdhetslag tack vare Folkpartiet. Lagens tillkommande hade föregåtts av en lång strid. I dag är jämställdhetslagen etablerad men tyvärr är dess efterlevnad

Inlämnad: 2005-10-14 Besvarare: Jens Orback (S)

Skriftlig fråga 2005/06:826 av Acketoft, Tina (fp)

den 19 januari Fråga 2005/06:826 av Tina Acketoft fp till statsrådet Jens Orback s Justitiedepartementets syn på tvångsäktenskap Svenska Dagbladet uppmärksammar den 18 januari att det är svårt för många ungdomar som hotas av hedersrelaterat våld att få adekvat hjälp från samhället. Det är inte ovanligt att orsaken

Inlämnad: 2006-01-19 Besvarare: Jens Orback (S)

Skriftlig fråga 2005/06:323 av Acketoft, Tina (fp)

den 10 november Fråga 2005/06:323 av Tina Acketoft fp till statsrådet Morgan Johansson s Bidrag till kvinnojourer De kvinnojourer som lämnat Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Roks kommer inte att få del av statens bidrag till kvinnojourerna. Sedan vårens debatt om extremfeminismen inom

Inlämnad: 2005-11-10 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1222 av Acketoft, Tina (fp)

den 16 mars Fråga 2005/06:1222 av Tina Acketoft fp till statsminister Göran Persson s Könsbalans vid statliga utredningar På en enda post har kvinnorna det numerära övertaget i de statliga utredningar som pågick i Sverige 2005 som sekreterare. Av förra årets alla ordförande eller utredare var 61 män och 39 kvinnor

Inlämnad: 2006-03-16 Besvarare: Jens Orback (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1239 av Acketoft, Tina (fp)

den 21 maj Fråga 2003/04:1239 av Tina Acketoft fp till statsrådet Mona Sahlin om jämställdhetsarbetet inom vården För första gången presenterade nyligen Socialstyrelsen två rapporter om socialtjänstens och sjukvårdens verksamheter ur ett jämställdhetsperspektiv. Rapporterna visar med tydlighet att mer insatser behövs

Inlämnad: 2004-05-21 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1016 av Acketoft, Tina (fp)

den 31 mars Fråga 2003/04:1016 av Tina Acketoft fp till socialminister Lars Engqvist om Socialstyrelsens regionaliserade tillsyn av vården och de vårdanställda Socialstyrelsen har till uppgift att förebygga skador och eliminera risker i vården. Tillsynsarbetet har länge kritiserats för brister när det gäller att analysera

Inlämnad: 2004-03-31 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1004 av Acketoft, Tina (fp)

den 29 mars Fråga 2003/04:1004 av Tina Acketoft fp till socialminister Lars Engqvist om sjukvårdens ansvar för vårdanställdas rehabilitering vid missbruk av läkemedel Anmälan för missbruk och stöld av läkemedel för eget bruk ökar ständigt bland vårdanställda. Enbart i Skåne polisanmäldes 19 fall av läkemedelsstölder

Inlämnad: 2004-03-29 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:917 av Acketoft, Tina (fp)

den 16 mars Fråga 2003/04:917 av Tina Acketoft fp till socialminister Lars Engqvist om abort för utländska kvinnor i Sverige I motionsfloran till riksdagen återkommer ständigt yrkande från Folkpartiet, och även andra partier, om att riksdagen bör besluta om rätt till abort för utländska medborgare. Som regel begär

Inlämnad: 2004-03-16 Besvarare: Lars Engqvist (S)