Dokument & lagar (6 träffar)

Interpellation 2004/05:133 av Lundgren, Kerstin (c)

den 11 november Interpellation 2004/05:133 av Kerstin Lundgren c till statsrådet Sven-Erik Österberg om LSS-kostnadsutjämningens konsekvenser Från den 1 mars i år har ett nytt system för utjämning av kommunernas kostnader för LSS-verksamheten varit i kraft. Systemet tillkom efter år av sökande efter en lämplig modell

Inlämnad: 2004-11-11 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Interpellation 2004/05:85 av Lundgren, Kerstin (c)

den 28 oktober Interpellation 2004/05:85 av Kerstin Lundgren c till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bidrag till kommunerna som vill dela sig Under åren 2002 till 2004 har staten satsat 125 miljoner kronor på omkring 200 samverkansprojekt mellan kommuner och landsting där befolkningen minskar. Inför kommande två år ska

Inlämnad: 2004-10-28 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Interpellation 2002/03:386 av Johansson, Kenneth (c)

den 12 maj Interpellation 2002/03:386 av Kenneth Johansson c till justitieminister Thomas Bodström om Europaparlamentets och rådets direktiv 98/44EG om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar Justitiedepartementet står enligt vad jag erfarit i begrepp att fullfölja sitt tidigare, i en departementspromemoria, presenterade

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Europaparlamentets och rådets direktiv (98/44EG) om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar

Interpellation 2002/03:385 av Johansson, Kenneth (c)

den 12 maj Interpellation 2002/03:385 av Kenneth Johansson c till justitieminister Thomas Bodström om ersättning till advokater En viktig rättsprincip är att det råder likhet inför lagen. Lagen respekteras och kan upprätthållas om den är förankrad i det allmänna rättsmedvetandet och uppfattas som rättvis, förutsebar

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: ersättning till advokater

Interpellation 2002/03:195 av Lundgren, Kerstin (c)

den 19 februari Interpellation 2002/03:195 av Kerstin Lundgren c till justitieminister Thomas Bodström om framtidens tingsrättsorganisation i Stockholms län Det har under senare år genomförts en betydande centralisering av tingsrätter i landet. Regeringen markerade i sin skrivelse angående reformeringen av domstolsväsendet

Inlämnad: 2003-02-19 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2002/03:138 av Lungren, Kerstin (c)

den 22 januari Interpellation 2002/03:138 av Kerstin Lungren c till statsrådet Mona Sahlin om barnäktenskap och lika villkor i äktenskapslagstiftningen Enligt rapporter förekommer än i dag att flickor med utländsk bakgrund tvingas till äktenskap innan de är myndiga redan som barn. Detta kan uppenbart ske utan att svensk

Inlämnad: 2003-01-22 Besvarare: Thomas Bodström (S)