Dokument & lagar (5 träffar)

Interpellation 2004/05:133 av Lundgren, Kerstin (c)

den 11 november Interpellation 2004/05:133 av Kerstin Lundgren c till statsrådet Sven-Erik Österberg om LSS-kostnadsutjämningens konsekvenser Från den 1 mars i år har ett nytt system för utjämning av kommunernas kostnader för LSS-verksamheten varit i kraft. Systemet tillkom efter år av sökande efter en lämplig modell

Inlämnad: 2004-11-11 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Interpellation 2004/05:85 av Lundgren, Kerstin (c)

den 28 oktober Interpellation 2004/05:85 av Kerstin Lundgren c till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bidrag till kommunerna som vill dela sig Under åren 2002 till 2004 har staten satsat 125 miljoner kronor på omkring 200 samverkansprojekt mellan kommuner och landsting där befolkningen minskar. Inför kommande två år ska

Inlämnad: 2004-10-28 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Interpellation 2004/05:36 av Johansson, Kenneth (c)

den 27 september Interpellation 2004/05:36 av Kenneth Johansson c till socialminister Berit Andnor om översynen av socialförsäkringarna Den 13 november 2003 utlovade statsminister Göran Persson inför kammaren en bred och grundlig parlamentarisk översyn av socialförsäkringarna, som av sammanhanget och statsministerns

Inlämnad: 2004-09-27 Besvarare: Berit Andnor (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: översynen av socialförsäkringarna

Interpellation 2002/03:135 av Johansson, Kenneth (c)

den 21 januari Interpellation 2002/03:135 av Kenneth Johansson c till statsrådet Berit Andnor om stärkt föräldraskap Att vara förälder i dagens samhälle är ett stort ansvar. Barn och ungdomar i Sverige har det relativt bra. Ur ett internationellt perspektiv är den materiella standarden hög och barns och ungdomars hälsa

Inlämnad: 2003-01-21 Besvarare: Berit Andnor (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: stärk föräldraskapet

Interpellation 2002/03:34 av Johansson, Kenneth (c)

den 13 november Interpellation 2002/03:34 av Kenneth Johansson c till statsrådet Berit Andnor om åtgärder för att behålla och nyrekrytera personliga assistenter Assistansreformen infördes med Centerpartiet i regeringsställning. Reformen innebär stöd och service till vissa funktionshindrade, utifrån den enskildes behov.

Inlämnad: 2002-11-13 Besvarare: Berit Andnor (S)