Dokument & lagar (9 träffar)

Interpellation 2006/07:321 av Pettersson, Lennart (c)

den 16 februari Interpellation 2006/07:321 Samordning av statligt boende- och byggnationsstöd av Lennart Pettersson c till statsrådet Mats Odell kd Staten bidrar på olika sätt med att hålla boendekostnaderna nere för olika grupper och individer. Det är bland annat kreditgarantier, räntebidrag, stimulansbidrag,

Inlämnad: 2007-02-16 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2006/07:63 av Johansson, Jörgen (c)

den 10 november Interpellation 2006/07:63 Förmögenhetsbeskattning av aktier i onoterade aktiebolag lex Uggla av Jörgen Johansson c till finansminister Anders Borg m Regeringen har i budgetpropositionen för 2007 aviserat att förmögenhetsskatten ska avskaffas under mandatperioden. I ett första steg halveras skattesatsen

Inlämnad: 2006-11-10 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Förmögenhetsbeskattning av aktier i onoterade aktiebolag (lex Uggla)

Interpellation 2004/05:329 av Stenmark, Rigmor (c)

den 25 januari Interpellation 2004/05:329 av Rigmor Stenmark c till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om etik och moral hos kommunala bostadsbolag Vi har den senaste tiden uppmärksammats på att flera kommunala bostadsbolag har registrerat bostadssökande under en längre tid. Man har enligt uppgift använt sig av en

Inlämnad: 2005-01-25 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: etik och moral hos kommunala bostadsbolag

Interpellation 2004/05:313 av Johansson, Kenneth (c)

den 17 januari Interpellation 2004/05:313 av Kenneth Johansson c till socialminister Berit Andnor om de psykosociala följderna av stormkatastrofen Den svåra stormen som drog fram över Sverige lördagen den 8 januari orsakade svåra materiella skador, framför allt inom skogsbruksnäringen. I Halland, Skåne och Småland

Inlämnad: 2005-01-17 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: de psykosociala följderna av stormkatastrofen

Interpellation 2004/05:297 av Stenmark, Rigmor (c)

den 29 december Interpellation 2004/05:297 av Rigmor Stenmark c till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om långa bostadsköer Formellt sett saknar ett lägenhetskontrakt värde. I teorin kan vem som helst få ett hyreskontrakt. Den nuvarande uttolkningen av bruksvärdessystemet gör att hyran på stora och attraktiva lägenheter

Inlämnad: 2004-12-29 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:259 av Danielsson, Staffan (c)

den 14 december Interpellation 2004/05:259 av Staffan Danielsson c till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om introduktionen av fossilgas Riksdagen beslutade år 2000 om en ny naturgaslag. Enligt den ska koncession, tillstånd, för en naturgasledning beviljas av regeringen endast om den är lämplig från allmän synpunkt,

Inlämnad: 2004-12-14 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:222 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 29 november Interpellation 2004/05:222 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Morgan Johansson om dataspelsvanor hos barn och ungdomar I dag är det vanligt att barn och ungdomar spelar olika typer av elektroniska spel. Av de elektroniska spelen är dataspelen de vanligaste. Det finns spel som stimulerar barns intellektuella

Inlämnad: 2004-11-29 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2004/05:202 av Lundgren, Kerstin (c)

den 24 november Interpellation 2004/05:202 av Kerstin Lundgren c till statsrådet Morgan Johansson om hemlösa Den 20 november anordnade ett antal organisationer Gemenskapens dag i en av Stockholms många kyrkor. Ännu en gång möttes en del av landets alla hemlösa för att diskutera när något avgörande ska hända som förändrar

Inlämnad: 2004-11-24 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2004/05:100 av Stenmark, Rigmor (c)

den 1 november Interpellation 2004/05:100 av Rigmor Stenmark c till statsrådet Mona Sahlin om bostadspolitikens mål Riksdagen har beslutat om målen för bostadspolitiken. Alla ska ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar.

Inlämnad: 2004-11-01 Besvarare: Mona Sahlin (S)