Dokument & lagar (10 träffar)

Interpellation 2006/07:321 av Pettersson, Lennart (c)

den 16 februari Interpellation 2006/07:321 Samordning av statligt boende- och byggnationsstöd av Lennart Pettersson c till statsrådet Mats Odell kd Staten bidrar på olika sätt med att hålla boendekostnaderna nere för olika grupper och individer. Det är bland annat kreditgarantier, räntebidrag, stimulansbidrag,

Inlämnad: 2007-02-16 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2006/07:63 av Johansson, Jörgen (c)

den 10 november Interpellation 2006/07:63 Förmögenhetsbeskattning av aktier i onoterade aktiebolag lex Uggla av Jörgen Johansson c till finansminister Anders Borg m Regeringen har i budgetpropositionen för 2007 aviserat att förmögenhetsskatten ska avskaffas under mandatperioden. I ett första steg halveras skattesatsen

Inlämnad: 2006-11-10 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Förmögenhetsbeskattning av aktier i onoterade aktiebolag (lex Uggla)

Interpellation 2004/05:603 av Gerdin, Viviann (c)

den 18 maj Interpellation 2004/05:603 av Viviann Gerdin c till justitieminister Thomas Bodström om Polismyndigheten i Värmland Värmland som övriga län lider brist på poliser för att bekämpa den allt grövre brottsligheten. Polismyndigheten i Värmland lider även brist på ekonomiska resurser, en anledning till att Polismyndigheten

Inlämnad: 2005-05-18 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:530 av Stenmark, Rigmor (c)

den 19 april Interpellation 2004/05:530 av Rigmor Stenmark c till justitieminister Thomas Bodström om översyn av expropriationsersättning Riksdagen begärde våren 2004 att regeringen utvärderar ersättningsreglerna vid expropriation. Denna begäran är en väsentlig del i en överenskommelse mellan regeringen och de borgerliga

Inlämnad: 2005-04-19 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:440 av Larsson, Håkan (c)

den 4 mars Interpellation 2004/05:440 av Håkan Larsson c till statsrådet Ulrica Messing om fjällräddningen efter garnisonsnedläggningen Med nedläggningen av Östersunds garnison försvinner också den mycket effektiva räddningshelikoptern Superpuman som är stationerad på F 4 på Frösön. Detta riskerar att allvarligt försämra

Inlämnad: 2005-03-04 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:330 av Stenmark, Rigmor (c)

den 25 januari Interpellation 2004/05:330 av Rigmor Stenmark c till justitieminister Thomas Bodström om förtroendet för polisen I dag, den 24 januari, redovisades i massmedierna allmänhetens inställning till några viktiga samhällsfunktioner. Glädjande får anställda inom vård, skola och omsorg goda vitsord. Det som

Inlämnad: 2005-01-25 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:313 av Johansson, Kenneth (c)

den 17 januari Interpellation 2004/05:313 av Kenneth Johansson c till socialminister Berit Andnor om de psykosociala följderna av stormkatastrofen Den svåra stormen som drog fram över Sverige lördagen den 8 januari orsakade svåra materiella skador, framför allt inom skogsbruksnäringen. I Halland, Skåne och Småland

Inlämnad: 2005-01-17 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: de psykosociala följderna av stormkatastrofen

Interpellation 2004/05:222 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 29 november Interpellation 2004/05:222 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Morgan Johansson om dataspelsvanor hos barn och ungdomar I dag är det vanligt att barn och ungdomar spelar olika typer av elektroniska spel. Av de elektroniska spelen är dataspelen de vanligaste. Det finns spel som stimulerar barns intellektuella

Inlämnad: 2004-11-29 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2004/05:202 av Lundgren, Kerstin (c)

den 24 november Interpellation 2004/05:202 av Kerstin Lundgren c till statsrådet Morgan Johansson om hemlösa Den 20 november anordnade ett antal organisationer Gemenskapens dag i en av Stockholms många kyrkor. Ännu en gång möttes en del av landets alla hemlösa för att diskutera när något avgörande ska hända som förändrar

Inlämnad: 2004-11-24 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2004/05:69 av Gerdin, Viviann (c)

den 22 oktober Interpellation 2004/05:69 av Viviann Gerdin c till justitieminister Thomas Bodström om insatser för att bekämpa narkotikan Nyligen fick vi veta att närpoliser runtom i landet uppskattar att det existerar kriminella nätverk i drygt hälften av Sveriges närpolisområden, samtidigt som hälften av vardagsbrotten

Inlämnad: 2004-10-22 Besvarare: Thomas Bodström (S)