Dokument & lagar (15 träffar)

Interpellation 2006/07:321 av Pettersson, Lennart (c)

den 16 februari Interpellation 2006/07:321 Samordning av statligt boende- och byggnationsstöd av Lennart Pettersson c till statsrådet Mats Odell kd Staten bidrar på olika sätt med att hålla boendekostnaderna nere för olika grupper och individer. Det är bland annat kreditgarantier, räntebidrag, stimulansbidrag,

Inlämnad: 2007-02-16 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2006/07:63 av Johansson, Jörgen (c)

den 10 november Interpellation 2006/07:63 Förmögenhetsbeskattning av aktier i onoterade aktiebolag lex Uggla av Jörgen Johansson c till finansminister Anders Borg m Regeringen har i budgetpropositionen för 2007 aviserat att förmögenhetsskatten ska avskaffas under mandatperioden. I ett första steg halveras skattesatsen

Inlämnad: 2006-11-10 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Förmögenhetsbeskattning av aktier i onoterade aktiebolag (lex Uggla)

Interpellation 2004/05:566 av Torstensson, Åsa (c)

den 2 maj Interpellation 2004/05:566 av Åsa Torstensson c till statsrådet Ulrica Messing om vägavgifter på Europaväg 6 i norra Bohuslän Utbyggnaden av E 6 genom Bohuslän, och framför allt genom norra Bohuslän till norska gränsen, är ingenting annat än en skandalös hantering av regeringen. Det har varit många klippta

Inlämnad: 2005-05-02 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2004/05:422 av Andersson, Christina (c)

den 23 februari Interpellation 2004/05:422 av Christina Andersson c till statsrådet Ulrica Messing om Citybanan Citybanan ska bli en sex kilometer lång tunnel genom Stockholms innerstad där pendeltrafiken får ett eget dubbelspår från och med år 2011. Detta ger bättre plats för rikstrafik, regiontrafik och godstrafik

Inlämnad: 2005-02-23 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2004/05:350 av Bergström, Sven (c)

den 2 februari Interpellation 2004/05:350 av Sven Bergström c till statsminister Göran Persson om landsbygdens utveckling I en tid då stora delar av landsbygden i södra Sverige är hårt drabbade av de skador som stormen den 89 januari ställde till med har osäkerhet uppstått om regeringens syn på landsbygdens utveckling

Inlämnad: 2005-02-02 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2004/05:325 av Johansson, Jörgen (c)

den 24 januari Interpellation 2004/05:325 av Jörgen Johansson c till statsrådet Sven-Erik Österberg om kommunernas bredbandssatsningar Den nödvändiga utbyggnad av bredband som just nu pågår baseras på en överenskommelse mellan regeringen och Svenska Kommunförbundet från 2001. Överenskommelsen innebär att kommunerna

Inlämnad: 2005-01-24 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: kommunernas bredbandssatsningar

Interpellation 2004/05:313 av Johansson, Kenneth (c)

den 17 januari Interpellation 2004/05:313 av Kenneth Johansson c till socialminister Berit Andnor om de psykosociala följderna av stormkatastrofen Den svåra stormen som drog fram över Sverige lördagen den 8 januari orsakade svåra materiella skador, framför allt inom skogsbruksnäringen. I Halland, Skåne och Småland

Inlämnad: 2005-01-17 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: de psykosociala följderna av stormkatastrofen

Interpellation 2004/05:308 av Erlandsson, Eskil (c)

den 14 januari Interpellation 2004/05:308 av Eskil Erlandsson c till statsrådet Ulrica Messing om effekterna på skogsnäringen av stormen den 89 januari Den storm som drog fram över främst södra Sverige den 89 januari har fått enorma konsekvenser för skogsbruket i hela regionen. Även om uppskattningen av skadornas storlek

Inlämnad: 2005-01-14 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2004/05:284 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 21 december Interpellation 2004/05:284 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ulrica Messing om turistnäringen i Sverige Världens största näringsgren är i dag turism. Många i Sverige hävdar att turismen är en framtidsnäring och efterlyser större satsningar på turism. Sverige hamnar i slutet på nästan alla Europalistor

Inlämnad: 2004-12-21 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2004/05:274 av Larsson, Håkan (c)

den 20 december Interpellation 2004/05:274 av Håkan Larsson c till statsrådet Ulrica Messing om anslag till Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva Folkrörelsrådet Hela Sverige ska leva bildades 1989 för att arbeta för landsbygdens utveckling ur ett lokalt perspektiv. Sedan dess har den organiserade byarörelsen utvecklats

Inlämnad: 2004-12-20 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2004/05:222 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 29 november Interpellation 2004/05:222 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Morgan Johansson om dataspelsvanor hos barn och ungdomar I dag är det vanligt att barn och ungdomar spelar olika typer av elektroniska spel. Av de elektroniska spelen är dataspelen de vanligaste. Det finns spel som stimulerar barns intellektuella

Inlämnad: 2004-11-29 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2004/05:213 av Bergström, Sven (c)

den 26 november Interpellation 2004/05:213 av Sven Bergström c till statsrådet Ulrica Messing om regeringens planering för infrastruktur Den socialdemokratiska regeringen har tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet beslutat att göra förändringar i den nationella infrastrukturplanen som sträcker sig fram till

Inlämnad: 2004-11-26 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2004/05:202 av Lundgren, Kerstin (c)

den 24 november Interpellation 2004/05:202 av Kerstin Lundgren c till statsrådet Morgan Johansson om hemlösa Den 20 november anordnade ett antal organisationer Gemenskapens dag i en av Stockholms många kyrkor. Ännu en gång möttes en del av landets alla hemlösa för att diskutera när något avgörande ska hända som förändrar

Inlämnad: 2004-11-24 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2004/05:89 av Johansson, Jörgen (c)

den 29 oktober Interpellation 2004/05:89 av Jörgen Johansson c till statsrådet Ulrica Messing om kommunikationsnätet i Mälardalen Mälardalen är i dag en integrerad arbetsmarknad. Det kräver ett stort, väl anpassat och effektivt kommunikationsnät. Detta utgör grunden för att hela regionen ska kunna utvecklas. I detta

Inlämnad: 2004-10-29 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2004/05:71 av Bergström, Sven (c)

den 22 oktober Interpellation 2004/05:71 av Sven Bergström c till statsrådet Ulrica Messing om tågtrafiken mellan Norge och Sverige År 2005 är det 100 år sedan unionen med Norge upplöstes. Det uppmärksammas bland annat genom invigningen av en ny Svinesundsbro för vägtrafiken längs Europaväg 6. Men när det gäller järnvägstrafiken

Inlämnad: 2004-10-22 Besvarare: Ulrica Messing (S)