Dokument & lagar (4 träffar)

Interpellation 2004/05:313 av Johansson, Kenneth (c)

den 17 januari Interpellation 2004/05:313 av Kenneth Johansson c till socialminister Berit Andnor om de psykosociala följderna av stormkatastrofen Den svåra stormen som drog fram över Sverige lördagen den 8 januari orsakade svåra materiella skador, framför allt inom skogsbruksnäringen. I Halland, Skåne och Småland

Inlämnad: 2005-01-17 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: de psykosociala följderna av stormkatastrofen

Interpellation 2004/05:202 av Lundgren, Kerstin (c)

den 24 november Interpellation 2004/05:202 av Kerstin Lundgren c till statsrådet Morgan Johansson om hemlösa Den 20 november anordnade ett antal organisationer Gemenskapens dag i en av Stockholms många kyrkor. Ännu en gång möttes en del av landets alla hemlösa för att diskutera när något avgörande ska hända som förändrar

Inlämnad: 2004-11-24 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2004/05:8 av Johansson, Kenneth (c)

den 16 september Interpellation 2004/05:8 av Kenneth Johansson c till statsrådet Ylva Johansson om stopplagen och det kommunala självstyret Regeringspromemorian om överlämnande av ansvar för driften av sjukhus till privata entreprenörer, den så kallade stopplagen, har mottagits av nästan enstämmigt negativa reaktioner

Inlämnad: 2004-09-16 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2004/05:6 av Lundgren, Kerstin (c)

den 15 september Interpellation 2004/05:6 av Kerstin Lundgren c till statsrådet Ylva Johansson om förslaget till ny så kallad stopplag Det förslag till ny stopplag som utarbetas inom Socialdepartementet har mött en mycket tydlig och kompakt kritik från remissinstanserna. Konkurrensverket pekar på att konkurrensen försämras

Inlämnad: 2004-09-15 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: förslaget till ny så kallad stopplag