Dokument & lagar (33 träffar)

Interpellation 2004/05:663 av Romanus, Gabriel (fp)

den 23 maj Interpellation 2004/05:663 av Gabriel Romanus fp till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om starka forskningsmiljöer Socialvetenskapliga forskningsrådet SFR medverkade för cirka fem år sedan till inrättandet av fyra tvärvetenskapliga forskningsinstitutioner Centrum för socialvetenskaplig alkoholforskning

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2004/05:658 av Darvik, Axel (fp)

den 23 maj Interpellation 2004/05:658 av Axel Darvik fp till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om europeiskt forskningsuniversitet Kostnaden för att EU-parlamentet en gång i månaden, som en resande cirkus, åker till Strasbourg är 200 miljoner euro. Detta är ett resursslöseri av stora mått som måste få

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2004/05:631 av Hellquist, Solveig (fp)

den 23 maj Interpellation 2004/05:631 av Solveig Hellquist fp till statsrådet Morgan Johansson om socialtjänstens arbete med barn Det har talats mycket om apatiska barn under senare tid. Det är en grupp barn som vi tidigare inte haft kunskap om och som far mycket illa i Sverige i dag. Hanteringen av de här barnen innebär

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2004/05:623 av Franzén, Mia (fp)

den 23 maj Interpellation 2004/05:623 av Mia Franzén fp till justitieminister Thomas Bodström om sekretesslagstiftning och forskning Det är av stor betydelse att människor har förtroende och kan lita på att den nivå på sekretess de blivit lovade när de deltar i en psykologisk undersökning för forskningsändamål verkligen

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2004/05:544 av Bargholtz, Helena (fp)

den 21 april Interpellation 2004/05:544 av Helena Bargholtz fp till statsrådet Morgan Johansson om snusets hälsorisker I riksdagen ser vi just nu fram emot att beslutet om rökfria restaurangmiljöer ska bli verklighet. Det gör dessvärre också tobaksindustrin, som med hjälp av förföriska förpackningar och smaker vill

Inlämnad: 2005-04-21 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2004/05:481 av Andrén, Gunnar (fp)

den 18 mars Interpellation 2004/05:481 av Gunnar Andrén fp till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om värdefulla museisamlingar Den 15 juni 2004 besvarade statsrådet Karlsson min interpellation 2003/04:516 om underhåll av museisamlingars byggnader, ursprungligen ställd till dåvarande kulturministern. Interpellationen

Inlämnad: 2005-03-18 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2004/05:471 av Sabuni, Nyamko (fp)

den 15 mars Interpellation 2004/05:471 av Nyamko Sabuni fp till statsrådet Morgan Johansson om pandemi Jag har tidigare ställt frågor till folkhälsominister Morgan Johansson angående den svenska pandemiplanen och agerandet inför hotet om en influensapandemi. De svar jag hittills fått tyder visserligen på att Morgan

Inlämnad: 2005-03-15 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2004/05:454 av Larsen, Sofia (c)

den 9 mars Interpellation 2004/05:454 av Sofia Larsen c till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om den nya lärarutbildningen Alldeles för många elever kan inte läsa, räkna och skriva i dagens skola och var fjärde elev lämnar grundskolan utan tillräckliga baskunskaper. En orsak till att det ser ut så här

Inlämnad: 2005-03-09 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2004/05:428 av Nylander, Christer (fp)

den 28 februari Interpellation 2004/05:428 av Christer Nylander fp till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om läsning i olika samhällsgrupper Bokpriskommissionens slutrapport visar att sänkningen av bokmomsen på många sätt varit lyckosam. Skattesänkningen har slagit igenom i konsumentledet. Samtidigt har

Inlämnad: 2005-02-28 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2004/05:424 av Nilsson, Ulf (fp)

den 24 februari Interpellation 2004/05:424 av Ulf Nilsson fp till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om anställningsvillkor för forskare För ett modernt välfärdssamhälle är det avgörande att framgångsrikt kunna konkurrera med tillverkning av varor och tjänster med ett högt kunskapsinnehåll. Akademisk forskning

Inlämnad: 2005-02-24 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2004/05:387 av Maria Narti, Ana (fp)

den 16 februari Interpellation 2004/05:387 av Ana Maria Narti fp till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om kvotering av studenter En principiellt viktig dom slog nyligen fast: Det är fel att kvotera in i studierna studenter med utländsk bakgrund men med lägre betyg än svenska sökande. Låt mig börja med

Inlämnad: 2005-02-16 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2004/05:386 av Rojas, Mauricio (fp)

den 16 februari Interpellation 2004/05:386 av Mauricio Rojas fp till statsrådet Morgan Johansson om krav för socialbidrag Sverige måste minska antalet bidragsberoende. Det finns många skäl att göra det, men det viktigaste är att de flesta människor vill försörja sig själva. Det handlar om självrespekt, värdighet och

Inlämnad: 2005-02-16 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2004/05:361 av Andreasson, Martin (fp)

den 4 februari Interpellation 2004/05:361 av Martin Andreasson fp till statsrådet Morgan Johansson om en fällande dom mot Sverige i Europadomstolen Den 25 januari 2005 förlorade svenska staten målet N.N. mot Sverige vid Europadomstolen mål nr 56529/00Målet gällde frågan om hur den svenska smittskyddslagens regler om

Inlämnad: 2005-02-04 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2004/05:313 av Johansson, Kenneth (c)

den 17 januari Interpellation 2004/05:313 av Kenneth Johansson c till socialminister Berit Andnor om de psykosociala följderna av stormkatastrofen Den svåra stormen som drog fram över Sverige lördagen den 8 januari orsakade svåra materiella skador, framför allt inom skogsbruksnäringen. I Halland, Skåne och Småland

Inlämnad: 2005-01-17 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: de psykosociala följderna av stormkatastrofen

Interpellation 2004/05:292 av Darvik, Axel (fp)

den 22 december Interpellation 2004/05:292 av Axel Darvik fp till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om skapande av nya forskningsföretag Svensk forskning, tillväxt och välstånd hör oundvikligen ihop. Utan driftiga forskare, ingen framgång för svenska produkter. Utan en stimulerande forskningsmiljö, inga

Inlämnad: 2004-12-22 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2004/05:291 av Darvik, Axel (fp)

den 22 december Interpellation 2004/05:291 av Axel Darvik fp till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om doktoranders ekonomiska situation Många av Sveriges doktorander har en mycket tuff ekonomisk situation. Fördubblingen av antalet forskarutexaminerade licentiater och doktorer har inte följts av samma

Inlämnad: 2004-12-22 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2004/05:290 av Maria Narti, Ana (fp)

den 22 december Interpellation 2004/05:290 av Ana Maria Narti fp till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om invandrings- och migrationsforskningen Den så kallade IMER-forskningen invandrings- och migrationsforskningen är av uppenbara skäl en ung gren i den svenska samhällsvetenskapen. Den har ändå hittills

Inlämnad: 2004-12-22 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2004/05:289 av Wikström, Cecilia (fp)

den 22 december Interpellation 2004/05:289 av Cecilia Wikström fp till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning Resurserna till studenternas grundutbildning har minskat med ca 20 på sju år. Det har orsakat allvarliga kvalitetsbrister inom grundutbildningen. Humaniora

Inlämnad: 2004-12-22 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2004/05:281 av Wahlgren, Marie (fp)

den 21 december Interpellation 2004/05:281 av Marie Wahlgren fp till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om finansieringen av teknisk forskning En mycket stor del av den tekniska forskningen på våra universitet och högskolor är i dag externt finansierad. 2001 kom över 65 av resurserna från andra källor än

Inlämnad: 2004-12-21 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2004/05:280 av Krantz, Tobias (fp)

den 21 december Interpellation 2004/05:280 av Tobias Krantz fp till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om EU:s forskningspolitik och den fria forskningen Europeiska unionen har satt som mål att Europa ska bli världens mest dynamiska och konkurrenskraftiga ekonomi. Om det ska lyckas fordras en forskning

Inlämnad: 2004-12-21 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Paginering