Dokument & lagar (28 träffar)

Interpellation 2004/05:631 av Hellquist, Solveig (fp)

den 23 maj Interpellation 2004/05:631 av Solveig Hellquist fp till statsrådet Morgan Johansson om socialtjänstens arbete med barn Det har talats mycket om apatiska barn under senare tid. Det är en grupp barn som vi tidigare inte haft kunskap om och som far mycket illa i Sverige i dag. Hanteringen av de här barnen innebär

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2004/05:611 av Wahlgren, Marie (fp)

den 19 maj Interpellation 2004/05:611 av Marie Wahlgren fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om barns inomhusmiljö Inomhusmiljöerna där barn vistas är ofta alltför undermåliga, framför allt i skolor och förskolor. Problemen spänner över radon, mögel och andra allergener, buller och trängsel. Per Kling på arbetsmiljöinspektionen

Inlämnad: 2005-05-19 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:610 av Lundström, Nina (fp)

den 19 maj Interpellation 2004/05:610 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om situationen på bostadsmarknaden Boverket konstaterar i en ny prognos att bostadsbyggandet ökar men att bostadsbristen består. Boverkets prognoser för bostadsbyggandet är mer optimistiska än KI:s och byggindustrins

Inlämnad: 2005-05-19 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:544 av Bargholtz, Helena (fp)

den 21 april Interpellation 2004/05:544 av Helena Bargholtz fp till statsrådet Morgan Johansson om snusets hälsorisker I riksdagen ser vi just nu fram emot att beslutet om rökfria restaurangmiljöer ska bli verklighet. Det gör dessvärre också tobaksindustrin, som med hjälp av förföriska förpackningar och smaker vill

Inlämnad: 2005-04-21 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2004/05:517 av Backman, Hans (fp)

den 15 april Interpellation 2004/05:517 av Hans Backman fp till näringsminister Thomas Östros om avvecklingen av kärnkraften Det är 25 år sedan svenskarna röstade om kärnkraften. Regeringens energipolitik bygger på folkomröstningsresultatet från 1980. Men sedan dess har flera helt avgörande faktorer förändrats. Det

Inlämnad: 2005-04-15 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:489 av Lundström, Nina (fp)

den 24 mars Interpellation 2004/05:489 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om investeringsbidrag för bostadsbyggande Under de senaste åren har regeringen infört och avvecklat olika typer av investeringsbidrag för bostadsbyggandet bland annat: investeringsbidrag för anordnande av bostäder

Inlämnad: 2005-03-24 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:485 av Tysklind, Lars (fp)

den 22 mars Interpellation 2004/05:485 av Lars Tysklind fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om prövning av vindkraftverk Folkpartiet liberalerna har i ett flertal sammanhang lyft fram krav på förenklingar av regelverket i plan- och bygglagen PBL och miljöbalken i syfte att effektivisera tillståndsprocesser.

Inlämnad: 2005-03-22 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:484 av Lundström, Nina (fp)

den 22 mars Interpellation 2004/05:484 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om ägarlägenheter och ökad mångfald inom boendet En bostadslägenhet i flerbostadshus kan enligt nuvarande regler innehas med nyttjanderätt i form av hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt. I de flesta länder

Inlämnad: 2005-03-22 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:471 av Sabuni, Nyamko (fp)

den 15 mars Interpellation 2004/05:471 av Nyamko Sabuni fp till statsrådet Morgan Johansson om pandemi Jag har tidigare ställt frågor till folkhälsominister Morgan Johansson angående den svenska pandemiplanen och agerandet inför hotet om en influensapandemi. De svar jag hittills fått tyder visserligen på att Morgan

Inlämnad: 2005-03-15 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2004/05:386 av Rojas, Mauricio (fp)

den 16 februari Interpellation 2004/05:386 av Mauricio Rojas fp till statsrådet Morgan Johansson om krav för socialbidrag Sverige måste minska antalet bidragsberoende. Det finns många skäl att göra det, men det viktigaste är att de flesta människor vill försörja sig själva. Det handlar om självrespekt, värdighet och

Inlämnad: 2005-02-16 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2004/05:363 av Lundström, Nina (fp)

den 8 februari Interpellation 2004/05:363 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om obligatorisk bostadsförmedling Regeringen ville genom en proposition hösten 2000 förtydliga det kommunala ansvaret för bostadsförsörjningen, vilket resulterade i att en lag infördes om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

Inlämnad: 2005-02-08 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:361 av Andreasson, Martin (fp)

den 4 februari Interpellation 2004/05:361 av Martin Andreasson fp till statsrådet Morgan Johansson om en fällande dom mot Sverige i Europadomstolen Den 25 januari 2005 förlorade svenska staten målet N.N. mot Sverige vid Europadomstolen mål nr 56529/00Målet gällde frågan om hur den svenska smittskyddslagens regler om

Inlämnad: 2005-02-04 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2004/05:329 av Stenmark, Rigmor (c)

den 25 januari Interpellation 2004/05:329 av Rigmor Stenmark c till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om etik och moral hos kommunala bostadsbolag Vi har den senaste tiden uppmärksammats på att flera kommunala bostadsbolag har registrerat bostadssökande under en längre tid. Man har enligt uppgift använt sig av en

Inlämnad: 2005-01-25 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: etik och moral hos kommunala bostadsbolag

Interpellation 2004/05:328 av Lundström, Nina (fp)

den 25 januari Interpellation 2004/05:328 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om diskriminering av hyresgäster De kommunala bostadsföretagen har en dominerande roll på många lokala bostadsmarknader genom det stora innehavet av bostäder. Bostäderna ägs av kommunmedborgarna vilka ytterst är

Inlämnad: 2005-01-25 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:318 av Andrén, Gunnar (fp)

den 20 januari Interpellation 2004/05:318 av Gunnar Andrén fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om framtiden för elkonsumenterna Den 27 januari 2004 besvarade statsrådets företrädare som energiminister, nuvarande kultur- och utbildningsministern Leif Pagrotsky, två interpellationer som ställts mot bakgrund

Inlämnad: 2005-01-20 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:313 av Johansson, Kenneth (c)

den 17 januari Interpellation 2004/05:313 av Kenneth Johansson c till socialminister Berit Andnor om de psykosociala följderna av stormkatastrofen Den svåra stormen som drog fram över Sverige lördagen den 8 januari orsakade svåra materiella skador, framför allt inom skogsbruksnäringen. I Halland, Skåne och Småland

Inlämnad: 2005-01-17 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: de psykosociala följderna av stormkatastrofen

Interpellation 2004/05:312 av Patriksson, Runar (fp)

den 17 januari Interpellation 2004/05:312 av Runar Patriksson fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om energikrisen Alltför många svenskar fruktar inte bara kylan som vintern medför, utan också de medföljande, säkra, strömavbrotten. Sverige tycks varje vinter stå lamslaget inför snabba väderomslag och påfrestningar

Inlämnad: 2005-01-17 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:302 av Lundström, Nina (fp)

den 13 januari Interpellation 2004/05:302 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om byggarbetares rörlighet över gränser Den 1 november 2004 anordnades NordicBalticPolish Ministerial Meeting. En deklaration antogs med rubriken Increased exchange in the building sector between countries in the

Inlämnad: 2005-01-13 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:300 av Nordmark, Gunnar (fp)

den 12 januari Interpellation 2004/05:300 av Gunnar Nordmark fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om tillsynen av eldistributionen Den svåra storm som drabbade Sverige den 8 januari i år har bland annat lett till att hundratusentals hushåll och hela orter i södra och västra Sverige under dagar varit utan elektricitet.

Inlämnad: 2005-01-12 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:297 av Stenmark, Rigmor (c)

den 29 december Interpellation 2004/05:297 av Rigmor Stenmark c till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om långa bostadsköer Formellt sett saknar ett lägenhetskontrakt värde. I teorin kan vem som helst få ett hyreskontrakt. Den nuvarande uttolkningen av bruksvärdessystemet gör att hyran på stora och attraktiva lägenheter

Inlämnad: 2004-12-29 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Paginering