Dokument & lagar (112 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:2194 av Stenmark, Rigmor (c)

den 12 september Fråga 2004/05:2194 av Rigmor Stenmark c till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om jaktbrott Regeringen har aviserat att man kommer att ändra 28 jaktförordningen så att det blir tillåtet att skjuta rovdjur som angriper tamdjur i hägn. Det är ett steg i rätt riktning, men jag hoppas att regeringen

Inlämnad: 2005-09-12 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2158 av Brodén, Anita (fp)

den 2 september Fråga 2004/05:2158 av Anita Brodén fp till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om tvångsmatning av djur Ank- och gåslever framställs genom tvångsmatning. Metoden att producera foie gras är mycket plågsam och har förbjudits inte enbart i Sverige utan även i en rad andra länder inom EU. Tvångsmatningen

Inlämnad: 2005-09-02 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2150 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 1 september Fråga 2004/05:2150 av Birgitta Ohlsson fp till statsrådet Ylva Johansson om kvinnors benskörhet Benskörhet, eller osteoporos, är ett allvarligt och smärtsamt problem som dessvärre ökar i omfattning. Det drabbar särskilt kvinnor, och Sverige och Norge är de länder där risken är allra störst att råka

Inlämnad: 2005-09-01 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2134 av Bargholtz, Helena (fp)

den 29 augusti Fråga 2004/05:2134 av Helena Bargholtz fp till statsrådet Morgan Johansson om spridningen av tuberkulos Oväntat och oroande har det nu dykt upp flera fall av tbc bland främst barn men också vuxna i Stockholmsområdet och i Halland. Antalet tbc-fall väntas öka. Eftersom denna fruktansvärda sjukdom varit

Inlämnad: 2005-08-29 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2124 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 25 augusti Fråga 2004/05:2124 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Morgan Johansson om Subutexbehandling Det finns olika vägar ut ur ett narkotikamissbruk. Ett sätt är Subutexbehandling och denna kan ha effekt även på dem som missbrukat i många år. Det är dock olika förutsättningar för dem som önskar denna behandling.

Inlämnad: 2005-08-25 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2108 av Tysklind, Lars (fp)

den 16 augusti Fråga 2004/05:2108 av Lars Tysklind fp till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om finansiering av pilotprojekt för lokal samförvaltning av fisket I linje med riksdagsbehandlingen av proposition 2003/04:51, Kust-och insjöfiske samt vattenbruk gav regeringen Fiskeriverket i uppdrag att samordna ett

Inlämnad: 2005-08-16 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2092 av Torstensson, Åsa (c)

den 9 augusti Fråga 2004/05:2092 av Åsa Torstensson c till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om situationen för svenskt yrkesfiske Svenskt näringsliv har stort behov av att det ges rättvisa och rimliga villkor för att företagare ska kunna vilja ha anställda, våga vara egen och vilja utveckla sitt företag så att

Inlämnad: 2005-08-09 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2066 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 25 juli Fråga 2004/05:2066 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Morgan Johansson om rådgivning i missbruksfrågor Vårdförbundet har nyligen genomfört en undersökning om möjligheterna att få rådgivning i missbruksfrågor. Undersökningen visar att varannan kommun inte svarar på samtal om alkohol- och narkotikaberoende.

Inlämnad: 2005-07-25 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2034 av Nordlund, Harald (fp)

den 13 juli Fråga 2004/05:2034 av Harald Nordlund fp till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om kommuninformation om cesium 137 Jag har tidigare ställt fråga till miljöministern och som besvarades av jordbruksministern om cesium 137 i våra livsmedel. Svaret gjorde mig orolig. Senast gjorda mätningar är från 1994

Inlämnad: 2005-07-13 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2006 av Johansson, Jörgen (c)

den 7 juli Fråga 2004/05:2006 av Jörgen Johansson c till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om ersättning för skyddszoner Jordbruk har möjlighet att få ersättning för tjänster som bidrar till en bättre miljö. Ett exempel på detta är skyddszoner som ska förhindra att kväve och besprutningsrester läcker ut i sjöar

Inlämnad: 2005-07-07 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2002 av Nordlund, Harald (fp)

den 6 juli Fråga 2004/05:2002 av Harald Nordlund fp till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om salmonellakontroll Det har i medierna även under senare tid förekommit påståenden om att det finns möjligheter att kringgå gällande lagstiftning om bland annat salmonellakontroller och också att möjligheterna har utnyttjats.

Inlämnad: 2005-07-06 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1974 av Ekström, Anne-Marie (fp)

den 30 juni Fråga 2004/05:1974 av Anne-Marie Ekström fp till statsrådet Morgan Johansson om datum då lagen om butandiol träder i kraft Den 2 juni fattade riksdagen beslut betänkande 2004/05:SoU23 att klassificera butandiol och GBL som hälsofarliga varor. Av beslutet framgår inget datum när lagen ska börja gälla eftersom

Inlämnad: 2005-06-30 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1967 av Strandberg, Torkild (fp)

den 30 juni Fråga 2004/05:1967 av Torkild Strandberg fp till statsrådet Morgan Johansson om bidragsberoende Ett stort antal individer och familjer är helt eller delvis beroende av socialbidrag för sin försörjning. Detta är en ekonomisk och social katastrof. Ett långvarigt bidragsberoende för barnfamiljer riskerar att

Inlämnad: 2005-06-29 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1964 av Darell, Linnéa (fp)

den 30 juni Fråga 2004/05:1964 av Linnéa Darell fp till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om att behålla svensk skötselmärkning på kläder Enligt uppgifter från Konsumentverket anses Sveriges krav på skötselmärkning av kläder vara ett handelshinder och ifrågasätts därför inom EU. Skötselråden är uppskattade av

Inlämnad: 2005-06-29 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

SLU

Skriftlig fråga 2004/05:1957 av Grönlund Krantz, Anna (fp)

den 28 juni Fråga 2004/05:1957 av Anna Grönlund fp till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om SLU Under mer än 50 år har Sveriges lantbruksuniversitetet SLU drivit en försöksgård i Öjebyn i Piteå kommun. Verksamheten har varit unik i sitt slag, eftersom forskningen har bedrivits i ett klimat som inte återfinns

Inlämnad: 2005-06-28 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1956 av Wahlgren, Marie (fp)

den 28 juni Fråga 2004/05:1956 av Marie Wahlgren fp till statsrådet Morgan Johansson om kartläggning av hemlösa Socialstyrelsen genomför för närvarande en undersökning av landets hemlösa i form av en enkät. Undersökningen har av många upplevts som kränkande. Den innehåller frågor om personnummer, namn, yrke och inkomstkällor.

Inlämnad: 2005-06-28 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1940 av Sellén, Birgitta (c)

den 27 juni Fråga 2004/05:1940 av Birgitta Sellén c till försvarsminister Leni Björklund om statens hundskola Hundar är till ovärderlig hjälp i olika situationer för bland annat försvaret, polisen, tullen och synskadade. Ett exempel på det kunde vi se när yxmannen greps helt nyligen. Kravet på dessa hundar är högt

Inlämnad: 2005-06-27 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1933 av Acketoft, Tina (fp)

den 22 juni Fråga 2004/05:1933 av Tina Acketoft fp till statsrådet Morgan Johansson om bidrag till Roks Statistik från Brottsförebyggande rådet för 2004 visar att våld, hot och ofredande mot kvinnor ökade igen jämfört med året innan. 2004 års statistik visar sammanlagt mer än 60 000 anmälda brott. Ideella organisationer

Inlämnad: 2005-06-22 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1888 av Schyman, Gudrun (-)

den 15 juni Fråga 2004/05:1888 av Gudrun Schyman till statsrådet Morgan Johansson om barnkonventionen och kommunerna Majblommans Riksförbund lät nyligen Sifo genomföra en undersökning som visade att mer än 114 000 barn behöver kollo i sommar, samtidigt som var tredje kommun saknar platser. Undersökningen visar hur

Inlämnad: 2005-06-15 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1873 av Nordlund, Harald (fp)

den 14 juni Fråga 2004/05:1873 av Harald Nordlund fp till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om cesium 137 i livsmedel Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl orsakade problem genom utsläpp av cesium 137. Problemen är av flera slag, såsom förhöjda cesiumvärden i livsmedel och direkt påverkan på allt levande i form av genetiska

Inlämnad: 2005-06-14 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)