Dokument & lagar (36 träffar)

Interpellation 2004/05:650 av Krantz, Tobias (fp)

den 23 maj Interpellation 2004/05:650 av Tobias Krantz fp till justitieminister Thomas Bodström om brottslighet riktad mot företag Sedan i september har köpmannen Per Catonis färgbutik i Reftele utanför Gislaved drabbats av fyra inbrott. I december tog sig gärningsmännen in i butiken genom att slå sönder en fönsterruta

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:649 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 23 maj Interpellation 2004/05:649 av Birgitta Ohlsson fp till statsrådet Jens Orback om könskvotering till bolagsstyrelser Gubbigt, grånat och gäspigt. Svenska bolagsstyrelser erbjuder inte någon större mångfald vad gäller kön, bakgrund eller kompetens. Topplatserna som chef innehas oftare av en man vid namn Göran

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:638 av Ekström, Anne-Marie (fp)

den 23 maj Interpellation 2004/05:638 av Anne-Marie Ekström fp till justitieminister Thomas Bodström om polishögskolan i Borås Justitieminister Thomas Bodström har nu äntligen medgivit att han vill se polisutbildning på fler orter i landet. De argument som justitieministern anför är att det saknas polisutbildning i

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:631 av Hellquist, Solveig (fp)

den 23 maj Interpellation 2004/05:631 av Solveig Hellquist fp till statsrådet Morgan Johansson om socialtjänstens arbete med barn Det har talats mycket om apatiska barn under senare tid. Det är en grupp barn som vi tidigare inte haft kunskap om och som far mycket illa i Sverige i dag. Hanteringen av de här barnen innebär

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2004/05:619 av Pehrson, Johan (fp)

den 20 maj Interpellation 2004/05:619 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström om rånbrott Antalet grova rån mot penninginrättningar, värdetransporter och affärsverksamhet runtom i Sverige ligger i dag på en oacceptabelt hög nivå. Gärningsmännens allt råare behandling av offren visar också på en brutal

Inlämnad: 2005-05-20 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:603 av Gerdin, Viviann (c)

den 18 maj Interpellation 2004/05:603 av Viviann Gerdin c till justitieminister Thomas Bodström om Polismyndigheten i Värmland Värmland som övriga län lider brist på poliser för att bekämpa den allt grövre brottsligheten. Polismyndigheten i Värmland lider även brist på ekonomiska resurser, en anledning till att Polismyndigheten

Inlämnad: 2005-05-18 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:599 av Ertsborn, Jan (fp)

den 17 maj Interpellation 2004/05:599 av Jan Ertsborn fp till justitieminister Thomas Bodström om domares oberoende och självständighet Den enskilde domarens självständighet i dömandet är grundlagsfäst och ytterst viktigt för upprätthållande av det konstitutionella kravet på en oavhängig rättskipning. I såväl utredningen

Inlämnad: 2005-05-17 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:556 av Pehrson, Johan (fp)

den 25 april Interpellation 2004/05:556 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström om ekonomin i åklagarväsendet Indragna pengar, särskilda anslagssparanden och uppsagda krediter det är verkligheten för det svenska åklagarväsendet som är hårt pressat av en ekonomisk tvångströja. Risken är stor att regeringens

Inlämnad: 2005-04-25 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:552 av Ertsborn, Jan (fp)

den 25 april Interpellation 2004/05:552 av Jan Ertsborn fp till justitieminister Thomas Bodström om anslag till domstolarna I en interpellationsdebatt den 10 februari i år bekräftade justitieministern att regeringen minskat anslagen till domstolarna för verksamhetsåret 2005. Detta var tvärtemot riksdagens beslut i

Inlämnad: 2005-04-25 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:546 av Strandberg, Torkild (fp)

den 21 april Interpellation 2004/05:546 av Torkild Strandberg fp till justitieminister Thomas Bodström om Polisens ekonomi Polisens budget baseras på de anslag som riksdagen beslutar om. Den 16 december 2004 utökade riksdagens majoritet Polisens budget med 100 miljoner kronor. Redan den 22 december ändrades de ekonomiska

Inlämnad: 2005-04-21 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:545 av Granbom, Karin (fp)

den 21 april Interpellation 2004/05:545 av Karin Granbom fp till justitieminister Thomas Bodström om kriminalvårdens ekonomi Kriminalvårdens budget är totalt ur balans. Verksamheten gick in i år 2005 med en skuld på 400 miljoner kronor och i år väntas verksamheten gå ytterligare 400 miljoner kronor back. Detta innebär

Inlämnad: 2005-04-21 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:544 av Bargholtz, Helena (fp)

den 21 april Interpellation 2004/05:544 av Helena Bargholtz fp till statsrådet Morgan Johansson om snusets hälsorisker I riksdagen ser vi just nu fram emot att beslutet om rökfria restaurangmiljöer ska bli verklighet. Det gör dessvärre också tobaksindustrin, som med hjälp av förföriska förpackningar och smaker vill

Inlämnad: 2005-04-21 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2004/05:531 av Granbom, Karin (fp)

den 19 april Interpellation 2004/05:531 av Karin Granbom fp till justitieminister Thomas Bodström om barn i rättsprocesser Rättsprocesser är i dag i hög grad anpassade efter vuxnas behov inte efter barns och ungdomars. Att anmäla ett brott, att medverka till insamlande av bevisning, delta i förhör och rättegång är

Inlämnad: 2005-04-19 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:530 av Stenmark, Rigmor (c)

den 19 april Interpellation 2004/05:530 av Rigmor Stenmark c till justitieminister Thomas Bodström om översyn av expropriationsersättning Riksdagen begärde våren 2004 att regeringen utvärderar ersättningsreglerna vid expropriation. Denna begäran är en väsentlig del i en överenskommelse mellan regeringen och de borgerliga

Inlämnad: 2005-04-19 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:514 av Tysklind, Lars (fp)

den 13 april Interpellation 2004/05:514 av Lars Tysklind fp till justitieminister Thomas Bodström om ersättningsregler vid expropriation I ett betänkande från bostadsutskottet bet. 2003/04:BoU13 från våren 2004 slås det fast att regeringen inom en snar framtid ska ta initiativ till en utvärdering av expropriationslagens

Inlämnad: 2005-04-13 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:471 av Sabuni, Nyamko (fp)

den 15 mars Interpellation 2004/05:471 av Nyamko Sabuni fp till statsrådet Morgan Johansson om pandemi Jag har tidigare ställt frågor till folkhälsominister Morgan Johansson angående den svenska pandemiplanen och agerandet inför hotet om en influensapandemi. De svar jag hittills fått tyder visserligen på att Morgan

Inlämnad: 2005-03-15 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2004/05:440 av Larsson, Håkan (c)

den 4 mars Interpellation 2004/05:440 av Håkan Larsson c till statsrådet Ulrica Messing om fjällräddningen efter garnisonsnedläggningen Med nedläggningen av Östersunds garnison försvinner också den mycket effektiva räddningshelikoptern Superpuman som är stationerad på F 4 på Frösön. Detta riskerar att allvarligt försämra

Inlämnad: 2005-03-04 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:386 av Rojas, Mauricio (fp)

den 16 februari Interpellation 2004/05:386 av Mauricio Rojas fp till statsrådet Morgan Johansson om krav för socialbidrag Sverige måste minska antalet bidragsberoende. Det finns många skäl att göra det, men det viktigaste är att de flesta människor vill försörja sig själva. Det handlar om självrespekt, värdighet och

Inlämnad: 2005-02-16 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2004/05:361 av Andreasson, Martin (fp)

den 4 februari Interpellation 2004/05:361 av Martin Andreasson fp till statsrådet Morgan Johansson om en fällande dom mot Sverige i Europadomstolen Den 25 januari 2005 förlorade svenska staten målet N.N. mot Sverige vid Europadomstolen mål nr 56529/00Målet gällde frågan om hur den svenska smittskyddslagens regler om

Inlämnad: 2005-02-04 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2004/05:344 av Andrén, Gunnar (fp)

den 1 februari Interpellation 2004/05:344 av Gunnar Andrén fp till justitieminister Thomas Bodström om poliser i Stockholms län Stockholms län och dess polisdistrikt präglas av den till arten allvarligaste och till numerären största brottsligheten i hela Sverige. Det hänger nära samman med att Stockholm, som landets

Inlämnad: 2005-02-01 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Paginering