Dokument & lagar (32 träffar)

Interpellation 2018/19:162 av Niels Paarup-Petersen (C)

Interpellation 2018/19:162 Copyrightdirektivet av Niels Paarup-Petersen C till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Europaparlamentet har i går röstat igenom copyrightdirektivet. Inga tillägg tilläts göras efter att parlamentsledamöter från de svenska Socialdemokraterna avgjorde omröstningen om att öppna

Inlämnad: 2019-03-27 Svarsdatum: 2019-04-26 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2018/19:162 av Niels Paarup-Petersen (C) (pdf, 87 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Copyrightdirektivet

Interpellation 2018/19:115 av Ola Johansson (C)

Interpellation 2018/19:115 Åtgärder mot militanta djurrättsaktivister av Ola Johansson C till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Jag har med egna ögon bevittnat det dödshot som lämnats till en djurhållande lantbrukare i mitt hemlän Halland och som anspelar på att han borde hängas. I en artikelserie i

Inlämnad: 2019-02-28 Svarsdatum: 2019-03-15 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2018/19:115 av Ola Johansson (C) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder mot militanta djurrättsaktivister

Interpellation 2004/05:678 av Qarlsson, Annika (c)

den 24 maj Interpellation 2004/05:678 av Annika Qarlsson c till statsrådet Jens Orback om kvinnoforum Regeringen har gjort stort nummer av satsningar på kvinnojourer och på kvinnors organisering. Därför är det mycket märkligt när man får ta del av hur samma regering hanterat och bemöter en organisation, Kvinnoforum,

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Interpellation 2004/05:670 av Könberg, Bo (fp)

den 24 maj Interpellation 2004/05:670 av Bo Könberg fp till statsrådet Hans Karlsson om sjukskrivningar och förtidspensioneringar Regeringen har satt upp som mål att sjukskrivningarna ska halveras samtidigt som förtidspensioneringarna i genomsnitt ska vara lägre för 20032008 än 2002. Det senare har beskrivits mer detaljerat

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Interpellation 2004/05:660 av Hamilton, Carl B (fp)

den 23 maj Interpellation 2004/05:660 av Carl B Hamilton fp till statsminister Göran Persson om den gömda arbetslösheten Den f.d. LO-ekonomen Jan Edlings rapport Alla behövs. Blott arbetsmarknadspolitik skapar inga jobb om hur den svenska arbetslösheten göms i statistik för sjukskrivningar och förtidspensioner har

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Interpellation 2004/05:657 av Lundgren, Kerstin (c)

den 23 maj Interpellation 2004/05:657 av Kerstin Lundgren c till statsrådet Hans Karlsson om diskriminering i arbetslivet på grund av ålder I november 2000 antog Europeiska unionens råd ett direktiv om inrättandet av en allmän ram för likabehandling dir. 2000/78/EGSyftet med direktivet var att fastställa en allmän

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Interpellation 2004/05:636 av Maria Narti, Ana (fp)

den 23 maj Interpellation 2004/05:636 av Ana Maria Narti fp till statsrådet Hans Karlsson om effektiva Amsutbildningar Ams köper kontinuerligt ett stort antal utbildningar. En blick på denna myndighets lista av utbildningsleverantörer visar på både en stor spridning över landet och ett omfattande kontaktnät med utbildningsanordnare.

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Interpellation 2004/05:631 av Hellquist, Solveig (fp)

den 23 maj Interpellation 2004/05:631 av Solveig Hellquist fp till statsrådet Morgan Johansson om socialtjänstens arbete med barn Det har talats mycket om apatiska barn under senare tid. Det är en grupp barn som vi tidigare inte haft kunskap om och som far mycket illa i Sverige i dag. Hanteringen av de här barnen innebär

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2004/05:544 av Bargholtz, Helena (fp)

den 21 april Interpellation 2004/05:544 av Helena Bargholtz fp till statsrådet Morgan Johansson om snusets hälsorisker I riksdagen ser vi just nu fram emot att beslutet om rökfria restaurangmiljöer ska bli verklighet. Det gör dessvärre också tobaksindustrin, som med hjälp av förföriska förpackningar och smaker vill

Inlämnad: 2005-04-21 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2004/05:520 av Andersson, Margareta (c)

den 18 april Interpellation 2004/05:520 av Margareta Andersson c till statsrådet Hans Karlsson om människor som faller utanför trygghetssystemen Olika former av trygghetssystem som a-kassa och sjukförsäkring ska inte utnyttjas av den som inte är berättigad till det. Tyvärr finns ett antal människor som befinner sig

Inlämnad: 2005-04-18 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Interpellation 2004/05:505 av Hamilton, Carl B (fp)

den 31 mars Interpellation 2004/05:505 av Carl B Hamilton fp till statsrådet Hans Karlsson om indragen a-kassa vid uteblivet deltagande i LO-demonstration Myndigheten Arbetsförmedlingen i Nyköping tvingade i ett brev den 28 februari 2005 arbetslösa att delta i LO:s demonstration med hotet om indragen a-kassa. Är arbetsförmedlingens

Inlämnad: 2005-03-31 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Interpellation 2004/05:490 av Könberg, Bo (fp)

den 24 mars Interpellation 2004/05:490 av Bo Könberg fp till statsrådet Hans Karlsson om finansiell samordning för sjukvård och rehabilitering Det är bättre och nästan alltid samhällsekonomiskt vettigare att sjuka får vård och rehabilitering än att de får sjukpeng medan de tvingas köa för vård. Det var den enkla tanken

Inlämnad: 2005-03-24 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Interpellation 2004/05:471 av Sabuni, Nyamko (fp)

den 15 mars Interpellation 2004/05:471 av Nyamko Sabuni fp till statsrådet Morgan Johansson om pandemi Jag har tidigare ställt frågor till folkhälsominister Morgan Johansson angående den svenska pandemiplanen och agerandet inför hotet om en influensapandemi. De svar jag hittills fått tyder visserligen på att Morgan

Inlämnad: 2005-03-15 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2004/05:455 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 10 mars Interpellation 2004/05:455 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Hans Karlsson om åtgärder för arbetshandikappade Ett av målen för handikappolitiken är att människor med funktionshinder ska bli fullt delaktiga i arbetslivet. Att få ha ett arbete är en viktig del av det som vi benämner livskvalitet. Det

Inlämnad: 2005-03-10 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Interpellation 2004/05:445 av Maria Narti, Ana (fp)

den 8 mars Interpellation 2004/05:445 av Ana Maria Narti fp till statsrådet Hans Karlsson om information om arbetslösheten Missnöjet med Ams verksamhet är utbrett och har den senaste tiden spritt sig också i kretsar som traditionellt helhjärtat stöder denna myndighet. Innan man analyserar den kritik som nu riktar sig

Inlämnad: 2005-03-08 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Interpellation 2004/05:442 av Danielsson, Staffan (c)

den 4 mars Interpellation 2004/05:442 av Staffan Danielsson c till näringsminister Thomas Östros om situationen för företagare som driver egen firma I det svåra uppröjningsarbetet efter stormen i Sydsverige behövs många skogsarbetare som, utrustade med motorsåg, kan kapa loss träden och underlätta maskinernas arbete.

Inlämnad: 2005-03-04 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Interpellation 2004/05:426 av Andersson, Margareta (c)

den 25 februari Interpellation 2004/05:426 av Margareta Andersson c till statsrådet Hans Karlsson om resursbrist på den svenska arbetsmarknaden Det är en märklig tid vi lever i. Samma dag som ett lettiskt byggföretag lämnar landet på grund av svenska fackliga protester levererar Ams en prognos som pekar på att det

Inlämnad: 2005-02-25 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Interpellation 2004/05:400 av Schyman, Gudrun (-)

den 17 februari Interpellation 2004/05:400 av Gudrun Schyman till statsrådet Hans Karlsson om kvinnors sjukskrivningar Den studie som presenterades på DN Debatt den 10 februari som tog upp långtidssjukskrivningarna utifrån kön, bjöd på en blixtbelysning av det höga pris som kvinnor tvingas betala för att hela samhället

Inlämnad: 2005-02-17 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Interpellation 2004/05:395 av Schyman, Gudrun (-)

den 17 februari Interpellation 2004/05:395 av Gudrun Schyman till statsrådet Ylva Johansson om kvinnors sjukskrivningar Den studie som presenterades på DN Debatt den 10 februari, som tog upp långtidssjukskrivningarna utifrån kön, bjöd på en blixtbelysning av det höga pris som kvinnor tvingas betala för att hela samhället

Inlämnad: 2005-02-17 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Interpellation 2004/05:393 av Carlsson, Birgitta (c)

den 17 februari Interpellation 2004/05:393 av Birgitta Carlsson c till socialminister Berit Andnor om Försäkringskassans arbete med förtidspensioneringar Uppgifter från SVT:s Uppdrag Granskning visar att handläggare vid Försäkringskassan i Lidköping fått premier om 700 kr då de överfört personer med sjukpenning till

Inlämnad: 2005-02-17 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Paginering