Dokument & lagar (29 träffar)

Skriftlig fråga 1998/99:895 av Karlsson, Ola (m)

Fråga 1998/99:895 av Ola Karlsson m till kulturministern om subventionerade avkodare den 8 september Alltmer tyder på att marknätet för digital TV är ett enda stort fiasko. Enligt medieuppgifter har det sålts ca 350 avkodare i hela landet sedan starten den 1 april i år. I Göteborg lär endast 23 avkodare sålts hittills.

Inlämnad: 1999-09-08 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1998/99:831 av Persson, Bertil (m)

Fråga 1998/99:831 av Bertil Persson m till kulturministern om Katthamra herrgård den 5 augusti Gotlands enda riktiga herrgård Katthamra var hem för Sveriges yppersta marinmålare genom tiderna, Jacob Hägg. Katthamra har trots sitt betydande arkitekturhistoriska värde, och trots sin viktiga roll i svensk konsthistoria,

Inlämnad: 1999-08-05 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1998/99:779 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:779 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till kulturministern om SVT och användande av djur i underhållningssyfte den 30 juni Deltagare i underhållningsprogrammet Robinson skall enligt uppgift snara varaner och apor för att sedan äta dem. Det kan inte vara meningen att djur skall behöva sätta livet till i

Inlämnad: 1999-06-30 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1998/99:770 av Sellén, Birgitta (c)

Fråga 1998/99:770 av Birgitta Sellén c till kulturministern om nyhetsbevakning den 24 juni Nyhetsbyrån TT skall spara 25 miljoner. I dag har TT ca 130 anställda och nedskärningarna innebär att 40 tjänster försvinner från företaget. Beslut kommer att fattas den 1 juli 1999. För Norrlands del kommer förslaget att innebära

Inlämnad: 1999-06-24 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1998/99:701 av Karlsson, Ola (m)

Fråga 1998/99:701 av Ola Karlsson m till kulturministern om fördelning av radiofrekvenser Grunden för att yttrandefrihetsgrundlagen tillåter lagstiftning om tillstånd och villkor för att sända radioprogram ligger i behovet av att på något sätt ordna användningen av radiofrekvenserna vars antal inte är obegränsat. Yttrandefrihetsgrundlagens

Inlämnad: 1999-06-03 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1998/99:687 av L Bjälkebring, Charlotta (v)

Fråga 1998/99:687 av Charlotta L Bjälkebring v till kulturministern om införande av en arkitekturens dag Människor i hela landet, i städerna men också på landsbygden, rör sig dagligen bland vackra, funktionella, ofta snillrikt ritade och utförda byggnader från skilda epoker. Men väldigt många får aldrig en chans att

Inlämnad: 1999-06-01 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1998/99:671 av Åbjörnsson, Rolf (kd)

Fråga 1998/99:671 av Rolf Åbjörnsson kd till kulturministern om ny kastellholmsbro i Stockholm den 27 maj Ett antal miljöintresserade stockholmare har bildat en arbetsgrupp för att få till stånd en ny bro mellan Skeppsholmen och Kastellholmen. Projektet har väckt intresse och engagemang hos flera privatpersoner och

Inlämnad: 1999-05-27 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1998/99:609 av Backman, Jan (m)

Fråga 1998/99:609 av Jan Backman m till kulturministern om avtalet med Sveriges Television den 6 maj Enligt uppgift har SVT långt framskridna planer på att köpa 50 av Team Jelbe. Därmed kommer företaget att skaffa sig en helt dominerande ställning på OB-marknaden. Vilka åtgärder är kulturministern beredd att vidta

Inlämnad: 1999-05-06 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1998/99:568 av Hansson, Agne (c)

Fråga 1998/99:568 av Agne Hansson c till kulturministern om förändringar i presstödsförordningen den 22 april En bibehållen mångfald på tidningssidan är en viktig del i att stärka demokratin. För att bevara och förstärka mångfalden inom dagspressen har riksdagen beslutat 1997/98:KU1 mom. 18, 19, 21, 23 att hos regeringen

Inlämnad: 1999-04-22 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1998/99:514 av Larsson, Ewa (mp)

Fråga 1998/99:514 av Ewa Larsson mp till kulturministern om kultursponsring den 29 mars Inom kort avgör Regeringsrätten tvisten mellan Riksskatteverket och Pharmacia Upjohn om företagets sponsring till Stockholmsoperan. En prejudicerande dom mot Pharmacia Upjohn kommer att få konsekvenser för hela kulturlivet i Sverige,

Inlämnad: 1999-03-29 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1998/99:508 av Karlsson, Ola (m)

Fråga 1998/99:508 av Ola Karlsson m till kulturministern om SVT 24 i kabelnätet den 26 mars Den licensfinansierade nyhetskanalen SVT 24 har nyligen påbörjat sina sändningar. Kanalen sänds digitalt i marknätet, kabel och via satellit samt i viss utsträckning analogt på ledig tid i SVT 2. Nu har kabelföretag med analoga

Inlämnad: 1999-03-26 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1998/99:494 av Bjurling, Laila (s)

Fråga 1998/99:494 av Laila Bjurling s till kulturministern om digitala TV-sändningar den 24 mars I Sverige finns nu ett hundratal lokala TV-stationer, varav en är Eskilstuna Television ETVDen är en lokal föreningsägd TV-station som sänder via kabel sju gånger per dag. Medlemmar är kommunen, delar av näringslivet, organisationer

Inlämnad: 1999-03-24 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1998/99:450 av Andersson, Margareta (c)

Fråga 1998/99:450 av Margareta Andersson c till kulturministern om Ekots bevakning utanför Stockholm den 16 mars Ekot har på sina redaktioner 44 personer anställda för att bevaka händelser runtom i Sverige som är av intresse för landets befolkning. Av dessa finns 40 i Stockholm och 4 personer på hela och delar av tjänster

Inlämnad: 1999-03-16 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1998/99:446 av Landgren, Per (kd)

Fråga 1998/99:446 av Per Landgren kd till kulturministern om Världskulturmuseets lokalisering i Göteborg den 12 mars År 1996 fattade riksdagen ett principbeslut om lokalisering av ett världskulturmuseum till Göteborg. En särskild organisationskommitté tillsattes av regeringen, som uppdrog åt Göteborgs stadskansli att

Inlämnad: 1999-03-12 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1998/99:432 av Larsson, Ewa (mp)

Fråga 1998/99:432 av Ewa Larsson mp till kulturministern om internationell kursgård för kvinnor i Ulvsunda den 8 mars I dag anses det som en självklarhet att genusaspekter skall lyftas fram inom alla områden. Men vägen dit är lång. Vi behöver många olika centrum där kunskap kan samlas och utbytas. Två gånger har t.ex.

Inlämnad: 1999-03-08 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1998/99:426 av Ericsson, Dan (kd)

Fråga 1998/99:426 av Dan Ericsson kd till kulturministern om Borghamn den 5 mars Borghamnsskolan och dess hamn är ett område beläget vid norra delen av Omberg invid Vättern. 1997 rekommenderade Riksantikvarieämbetet att Borghamnsskolan i Östergötland skulle överföras från Assi Domän AB till Statens fastighetsverk.

Inlämnad: 1999-03-05 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1998/99:403 av Hägg, Carina (s)

Fråga 1998/99:403 av Carina Hägg s till kulturministern om televisionssändningar med pornografisk film den 25 februari Under senare tid har det uppmärksammats hur språket har förgrovats. Genom valet av språkbruk kan man uttrycka sin respekt för varandra, men språket kan också leda till förakt. Vi vuxna har ett stort

Inlämnad: 1999-02-25 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1998/99:384 av Backman, Jan (m)

Fråga 1998/99:384 av Jan Backman m till kulturministern om handläggning av överklaganden den 19 februari Under en längre tid har regeringen berett ett ärende som handlar om överklagande av Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om den arkeologiska undersökningen i samband med byggandet av den tredje banan på Arlanda.

Inlämnad: 1999-02-19 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1998/99:352 av Brendt, Agneta (s)

Fråga 1998/99:352 av Agneta Brendt s till kulturministern om vård av kulturhistoriska byggnader den 11 februari I Forsa socken i Hälsingland är Västergården i byn Sörhoga belägen. Det är en typisk Forsagård med två Jöns Månssondörrar. Ägaren ansåg sig inte ha möjlighet att bevara ytterligare en gårdsmiljö utöver den

Inlämnad: 1999-02-11 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1998/99:344 av Johnsson, Jeppe (m)

Fråga 1998/99:344 av Jeppe Johnsson m till kulturministern om sjörapporterna i radion den 10 februari Sjörapporten i Sveriges Radio är mycket viktig för våra yrkesfiskare. Särskilt viktig är den för de mindre fiskefartygen och kustfiskeflottan. I dag förekommer sjörapporten endast fyra gånger per dygn i Sveriges Radio,

Inlämnad: 1999-02-10 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Paginering