Dokument & lagar (47 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:1084 av Kaaling, Björn (s)

Fråga 1997/98:1084 av Björn Kaaling s till statsrådet Ylva Johansson om medel till kunskapslyftet den 11 september Mot bakgrund av den framgång som kunskapslyftet nu har nått visar det sig att de pengar som avdelats till det särskilda utbildningsbidraget inte tycks räcka till. Det förefaller inte heller som om medlen

Inlämnad: 1998-09-11 Besvarare: statsrådet Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1076 av Sigurdsdóttir, Ingibjörg (s)

Fråga 1997/98:1076 av Ingibjörg Sigurdsdóttir s till statsrådet Ylva Johansson om barnskötarnas framtid inom förskolan den 7 september Läroplan för förskolan fastställdes under vårriksdagen, det känns bra att förskolan intar en rättmätig plats inom utbildningssystemet. Förskolans pedagogiska roll stärks därmed. I förskolans

Inlämnad: 1998-09-07 Besvarare: statsrådet Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1060 av Ask, Beatrice (m)

Fråga 1997/98:1060 av Beatrice Ask m till statsrådet Ylva Johansson om skolan och nyutexaminerade lärare den 31 augusti Statistiska centralbyrån har undersökt vad som händer med de nyutexaminerade lärarna. Resultaten är både förvånande och oacceptabla. Drygt hälften av lärarna, 54 undervisar i ämnen som de inte är

Inlämnad: 1998-09-01 Besvarare: statsrådet Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1047 av Gustafsson, Holger (kd)

Fråga 1997/98:1047 av Holger Gustafsson kd till statsrådet Ylva Johansson om reducerad utbildning för barn med begåvningshandikapp den 27 augusti Riksdagen har tydligt uttalat att alla barn skall ges lika förutsättningar att inhämta baskunskaper i grundskolan. Barn som har svårare att ta till sig kunskaper skall ges

Inlämnad: 1998-08-27 Besvarare: statsrådet Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1037 av Erlandsson, Eskil (c)

Fråga 1997/98:1037 av Eskil Erlandsson c till statsrådet Ylva Johansson om lanthushållsskolor den 21 augusti Det kvarvarande antalet lanthushållsskolor i landet är mycket litet. Ryssby Lanthushållsskola i Kronobergs län är en av de kvarvarande. Intresset för skolan har av antalet sökande att döma varit stort. För att

Inlämnad: 1998-08-21 Besvarare: statsrådet Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1034 av Ericsson, Dan (kd)

Fråga 1997/98:1034 av Dan Ericsson kd till statsrådet Ylva Johansson om friskolorna den 21 augusti Friskolereformen har öppnat upp möjligheten att behålla och utveckla många landsbygdsskolor. Det är påfallande med vilket engagemang föräldrar, skolpersonal och elever arbetar i dessa friskolor. Detta trots att man ekonomiskt

Inlämnad: 1998-08-21 Besvarare: statsrådet Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:988 av Carlsson, Sivert (c)

Fråga 1997/98:988 av Sivert Carlsson c till statsrådet Ylva Johansson om lärarbrist den 5 augusti Kunniga, engagerade och skickliga lärare är en av nycklarna till och en nödvändighet i den goda skola som dagen och morgondagen kräver. Samtidigt som 1980-talets babyboom nu gjort sitt inträde i grundskolan och många lärare

Inlämnad: 1998-08-05 Besvarare: statsrådet Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:967 av Melin, Ulf (m)

Fråga 1997/98:967 av Ulf Melin m till utbildningsministern om antagningen till högskolan den 29 juli I ett pressmeddelande i dag, den 28 juli 1998, kommenterar Carl Tham VHS, Verket för högskoleservice, statistik för höstens antagning till högskolan. Bl.a. gläds ministern över det faktum att det har skett en utjämning

Inlämnad: 1998-07-29 Besvarare: statsrådet Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:898 av Ahlstedt, Rigmor (c)

Fråga 1997/98:898 av Rigmor Ahlstedt c till utbildningsministern om Skolverket Regeringen har beslutat att statliga utbildningsinspektörer skall granska kvaliteten i den svenska skolan. Skolverket har anställt 30 inspektörer som under det första året skall besöka 60 av landets skolor. I Sverige finns närmare 5 000 grundskolor

Inlämnad: 1998-06-29 Besvarare: statsrådet Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:863 av Carlgren, Andreas (c)

Fråga 1997/98:863 av Andreas Carlgren c till statsrådet Ylva Johansson om individuella studieplaner Den redovisning av Skolverkets enkät till skolorna om avgångselevernas betyg visar att grundskolan har allvarliga problem att ge alla elever tillräckliga kunskaper. När 6-8 av de som slutar nionde klass inte når godkänt

Inlämnad: 1998-06-09 Besvarare: statsrådet Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:862 av Carlgren, Andreas (c)

Fråga 1997/98:862 av Andreas Carlgren c till statsrådet Ylva Johansson om åtgärdsprogram för grundskolan Förra fredagen rapporterade medier om de elever som nu slutar skolan. Skolverkets enkäter tyder på att mellan 6 000 och 8 000 elever inte kommer att bli godkända i svenska, engelska eller matematik. Därmed kommer

Inlämnad: 1998-06-09 Besvarare: statsrådet Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:832 av Örnfjäder, Krister (s)

Fråga 1997/98:832 av Krister Örnfjäder s till statsrådet Ylva Johansson om arbetsplatsförlagd utbildning i gymnasieskolan APU I rappport nr 153 Skola-Arbetsliv redovisas att på samtliga program kommer 63 av eleverna i år 3 att få den arbetsplatsförlagda utbildning som de i formell mening har rätt till på gymnasiet.

Inlämnad: 1998-06-04 Besvarare: statsrådet Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:829 av Papadopoulos, Nikos (s)

Fråga 1997/98:829 av Nikos Papadopoulos s till statsrådet Ylva Johansson om svenskundervisning utomlands Under tio dagar i maj var jag utomlands och besökte utlandssvenskarna i Egeiska havet. Jag besökte Hem- och Skolaföreningar, Svenska kyrkan samt svenska föreningar i Cypern, Rhodos, Kos, Kreta, Pereus och Aten. Mitt

Inlämnad: 1998-06-04 Besvarare: statsrådet Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:823 av Berggren, Inga (m)

Fråga 1997/98:823 av Inga Berggren m till statsrådet Ylva Johansson om idrott och hälsa I regeringens proposition Gymnasieskola i utveckling kvalitet och likvärdighet föreslås att kärnämnet idrott och hälsa skall omfatta 100 gymnasiepoäng på alla nationella program inklusive individuellt val. Regeringen motiverar

Inlämnad: 1998-06-03 Besvarare: statsrådet Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:789 av Hedfors, Lars (s)

Fråga 1997/98:789 av Lars Hedfors s till statsrådet Ylva Johansson om prao Enligt uppgift i massmedier minskar omfattningen av praktisk arbetslivsorientering prao stadigt i skolväsendet. Den nya läroplanen ställer inte längre några krav på hur lång praon skall vara. Detta är en mycket allvarlig utveckling med tanke

Inlämnad: 1998-05-26 Besvarare: statsrådet Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:746 av Melin, Ulf (m)

Fråga 1997/98:746 av Ulf Melin m till statsrådet Ylva Johansson om möjlighet att höja betyg i gymnasieskolan Många gymnasieelever vill kunna läsa upp sina betyg under gymnasietiden och därmed få större möjlighet att bli antagna direkt till högskolan. Denna möjlighet har regeringen avskaffat. Därför tvingas många elever

Inlämnad: 1998-05-14 Besvarare: statsrådet Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:734 av Carnerö, Åke (kd)

Fråga 1997/98:734 av Åke Carnerö kd till statsrådet Ylva Johansson om samlevnadsundervisning Varje år får 45 000 barn i Sverige vara med om en separation och för 10 000 av dem är det andra gången. En fungerande familj och en positiv hemmiljö har stor betydelse när vi skall bygga ett samhälle som präglas av omtanke,

Inlämnad: 1998-05-12 Besvarare: statsrådet Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:709 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1997/98:709 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ylva Johansson om riktlinjer för polisanmälan av våld i skolan Antalet polisanmälningar av unga människor för våld i skolan ökar, enligt uppgifter i Dagens Nyheter. Grundproblemet är inte att unga människor polisanmäls. Grundproblemet är att unga människor begår våldshandlingar

Inlämnad: 1998-05-05 Besvarare: statsrådet Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:691 av Skårvik, Kenth (fp)

Fråga 1997/98:691 av Kenth Skårvik fp till statsrådet Ylva Johansson om den förberedande sjöbefälsutbildningen Strömstads gymnasium har vid ett flertal tillfällen ansökt om att den lokala grenen Förberedande Sjöbefälsutbildning även i fortsättningen skall vara riksrekryterande. Inom den nationella och internationella

Inlämnad: 1998-04-30 Besvarare: statsrådet Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:674 av Melin, Ulf (m)

Fråga 1997/98:674 av Ulf Melin m till statsrådet Ylva Johansson om ersättning för sommarstudier Många kommuner erbjuder de elever som riskerar att få betyget Icke godkänd möjlighet att läsa extra i sommar. Det gäller såväl elever i grundskolan som i gymnasieskolan. Så långt är det bra. Men nu kommer alltfler rapporter

Inlämnad: 1998-04-24 Besvarare: statsrådet Ylva Johansson (S)

Paginering