Dokument & lagar (59 träffar)

Skriftlig fråga 2018/19:390 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2018/19:390 Systembolaget och gårdsförsäljning av Sten Bergheden M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Att statliga myndigheter, verk och bolag ska vara opolitiska i sin information och sina eventuella reklamsändningar är för de flesta helt självklart. Ändå genomförde Systembolaget under 2017 en omfattande reklam-

Inlämnad: 2019-03-12 Svarsdatum: 2019-03-20 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2018/19:390 av Sten Bergheden (M) (pdf, 85 kB)

Interpellation 2018/19:14 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2018/19:14 Gårdsförsäljning av Sten Bergheden M till Socialminister Lena Hallengren S Sverige är i dag det enda landet i EU som inte tillåter gårdsförsäljning av öl och vin. Argumenten emot att tillåta gårdsförsäljning tar ofta sin utgångspunkt i folkhälsan och bevarandet av Systembolagets monopolställning

Inlämnad: 2019-01-25 Svarsdatum: 2019-02-12 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Interpellation 2018/19:14 av Sten Bergheden (M) (pdf, 88 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Gårdsförsäljning

Skriftlig fråga 2017/18:1567 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2017/18:1567 Svenskt kött av Sten Bergheden M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Den långa torkan har skapat en stor brist på grovfoder och bete, vilket gör att många lantbrukare har tvingats slakta eller planerar att slakta sina djur. En utslaktning av djuren påverkar självklart lantbrukaren negativt på många olika

Inlämnad: 2018-07-09 Svarsdatum: 2018-07-23 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1567 av Sten Bergheden (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1566 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2017/18:1566 Torkans effekter på lantbrukarnas likviditet av Sten Bergheden M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Den torra våren och sommaren har gjort att många lantbrukare i Skaraborg och i övriga landet kommer att drabbas av låga eller mycket låga skördar. Torkan har slagit hårt mot grödorna, vilket har gjort

Inlämnad: 2018-07-09 Svarsdatum: 2018-08-07 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1566 av Sten Bergheden (M) (pdf, 85 kB)

Interpellation 2017/18:540 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2017/18:540 Vargens påverkan på landsbygden av Sten Bergheden M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Många tamboskapsägare drabbas varje år av vargattacker som är svåra att värja sig mot. Ägarna till Molstaberg säteri väljer nu att till och med lägga ned sin verksamhet på grund av skadorna och efter att länsstyrelsen

Inlämnad: 2018-05-15 Svarsdatum: 2018-05-28 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2017/18:540 av Sten Bergheden (M) (pdf, 84 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Vargens påverkan på landsbygden

Skriftlig fråga 2017/18:1017 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2017/18:1017 Livsmedelsförsörjning vid krig eller avspärrning av Sten Bergheden M till Försvarsminister Peter Hultqvist S I dag föreligger det en stor risk att våra livsmedelsföretag skulle bli förstörda eller utslagna under ett eventuellt krig eller en eventuell avspärrning. Det vore ett enkelt sätt att försvaga

Inlämnad: 2018-03-13 Svarsdatum: 2018-04-04 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1017 av Sten Bergheden (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:462 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2017/18:462 Sena EU-utbetalningar till lantbrukare av Sten Bergheden M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S När man reser runt bland lantbrukare, nu senast i Skaraborg, kommer ständigt frågan om de försenade EU-utbetalningarna upp. Många har fortfarande inte fått ut sina pengar från 2015, vilket innebär stora likviditetsproblem

Inlämnad: 2017-12-12 Svarsdatum: 2017-12-27 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2017/18:462 av Sten Bergheden (M) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:396 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2017/18:396 Försenade utbetalningar av EU-stöd till lantbrukare av Sten Bergheden M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Enligt SVT:s Rapport den 2 december 2017 väntar tiotusentals lantbrukare på att EU-stöd från 2015 och 2016 ska betalas ut av Jordbruksverket. Summan uppgår i dagsläget till drygt 700 miljoner kronor.

Inlämnad: 2017-12-05 Svarsdatum: 2017-12-13 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2017/18:396 av Sten Bergheden (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2017/18:207 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2017/18:207 Vargens påverkan på landsbygden av Sten Bergheden M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Hösten 2013 beslutade riksdagen om en ny, hållbar rovdjurspolitik, som innebar att rovdjursförvaltningen ska ta hänsyn till både gynnsam bevarandestatus och socioekonomiska aspekter. Antalet vargar som ska

Inlämnad: 2017-11-22 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2017/18:207 av Sten Bergheden (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Vargens påverkan på landsbygden

Skriftlig fråga 2017/18:323 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2017/18:323 Vargens påverkan på landsbygden av Sten Bergheden M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Hösten 2013 beslutade riksdagen om en ny, hållbar rovdjurspolitik, som innebar att Rovdjursförvaltningen ska ta hänsyn till både gynnsam bevarandestatus och socioekonomiska aspekter. Antalet vargar som ska finnas i

Inlämnad: 2017-11-22 Svarsdatum: 2017-12-06 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2017/18:323 av Sten Bergheden (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:293 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2017/18:293 Olaga hot mot lantbrukare av Sten Bergheden M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Lantbrukets Affärstidning har vid ett flertal tillfällen rapporterat om lantbrukare runt om i landet som mottar olaga hot på grund av sin näringsverksamhet. Det senaste uppmärksammade fallet rör en lantbrukare i Uppsala län

Inlämnad: 2017-11-17 Svarsdatum: 2017-12-05 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2017/18:293 av Sten Bergheden (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1877 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1877 Kemikalieinspektionens förbud mot växtskyddsmedlet Stomp av Sten Bergheden M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Kemikalieinspektionen valde att inte ge dispens för växtskyddsmedlet Stomp i fjol. Lantbrukarnas Riksförbund varnade då för att det kunde bli stora skördeförluster av lök och bönor bland de

Inlämnad: 2017-09-01 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1877 av Sten Bergheden (M) (pdf, 72 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1794 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1794 Odlingshinder av Sten Bergheden M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S En lantbrukare vid Hornborgasjön i Skaraborg har varit tvungen att öppna upp i en stenmur för att kunna komma in med sina maskiner för att kunna bruka sina jordbruksmarker. Länsstyrelsen anser nu att stenarna ska läggas tillbaka igen

Inlämnad: 2017-08-10 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1794 av Sten Bergheden (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1799 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1799 Inrättandet av en viltvårdsmyndighet av Sten Bergheden M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S I mars 2015 tog miljö- och jordbruksutskottet ett utskottsinitiativ om att en viltvårdsmyndighet skulle inrättas. Det har nu gått snart två och ett halvt år sedan dess och regeringen har ännu inte följt riksdagens

Inlämnad: 2017-08-09 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1799 av Sten Bergheden (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1789 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1789 Länsstyrelsernas regler gällande fäbodar av Sten Bergheden M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S En fäbod är en primitiv utgård där man vistas för att kunna hålla boskapsdjur på betesmark som ligger mer eller mindre avlägset från den gård som äger boskapen. I tidningen Land Lantbruk 2017-08-07 går det

Inlämnad: 2017-08-08 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1789 av Sten Bergheden (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1725 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1725 Jägareförbundets allmänna uppdrag av Sten Bergheden M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Svenska jägareförbundet får ett årligt bidrag från Viltvårdsfonden för sitt arbete med det allmänna uppdraget. Viltvårdsfondens pengar kommer i sin tur från de jaktkort som svenska jägare betalar för. Efter klagomål

Inlämnad: 2017-07-06 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1725 av Sten Bergheden (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1630 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1630 Jordbruksverkets handläggningstider av Sten Bergheden M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Efter samtal med lantbrukare och enligt uppgifter i tidningen ATL har Jordbruksverket gjort justeringar i stödrättsinnehavet hos lantbrukare efter SAM-ansökan 2015. Beskedet om ändringarna från Jordbruksverket

Inlämnad: 2017-06-19 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1630 av Sten Bergheden (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1327 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1327 Skogsstyrelsens inventering av nyckelbiotoper av Sten Bergheden M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Nyckelbiotoper är klassificering av områden av skog med mycket höga naturvärden. Skogsstyrelsen valde den 9 mars 2017 att pausa inventeringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. Anledningen är att

Inlämnad: 2017-04-27 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1327 av Sten Bergheden (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1285 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1285 Forskning om gödselkoncentrat av Sten Bergheden M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S En ny rapport från JTI visar att man kan få vissa miljövinster genom att koncentrera gödsel direkt på gården. Tekniken som krävs är i dagsläget dock för dyr för att det ska vara ekonomiskt möjligt att använda

Inlämnad: 2017-04-25 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1285 av Sten Bergheden (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2016/17:420 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2016/17:420 Försenade utbetalningar av EU:s jordbruksstöd av Sten Bergheden M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Vid mitt möte med Sveriges Mjölkbönder var det många lantbrukare som uttryckte kritik mot Jordbruksverkets sena utbetalningar. Många av dem har inte fått utbetalningar av EU-stödet från 2015 och

Inlämnad: 2017-04-04 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2016/17:420 av Sten Bergheden (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Försenade utbetalningar av EU:s jordbruksstöd
Paginering