Dokument & lagar (51 träffar)

Skriftlig fråga 2019/20:50 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2019/20:50 Bevarande och utbyggnad av den småskaliga vattenkraften av Sten Bergheden M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP De småskaliga vattenkraftverken har varit och är en stor tillgång för landet. De har skötts och utvecklats under många hundra år och har bidragit till arbete och utveckling i hela

Inlämnad: 2019-09-24 Svarsdatum: 2019-10-02 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2019/20:50 av Sten Bergheden (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1705 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1705 SOS Alarms avtal med Sjöräddningssällskapet av Sten Bergheden M till Statsrådet Anders Ygeman S Sjöräddningssällskapet SSRS och SOS Alarm håller på att förhandla fram nya avtal som ska börja gälla vid årsskiftet. Enligt det nya förslaget till avtal som har lagts fram av SOS Alarm kommer avgiften som

Inlämnad: 2017-06-30 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1705 av Sten Bergheden (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1625 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1625 Brottsligheten mot våra äldre av Sten Bergheden M till Statsrådet Anders Ygeman S Det finns kriminella individer och organiserade ligor som specifikt riktar in sig på att begå brott mot äldre. Gemensamt för dessa brott är att människor som kan ha svårare att värja sig utnyttjas. Detta är oacceptabelt

Inlämnad: 2017-06-19 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1625 av Sten Bergheden (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1245 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1245 Polishögskola i Skaraborg av Sten Bergheden M till Statsrådet Anders Ygeman S Med anledning av utvecklingen i samhället har regeringen lovat att polisen ska få ökade resurser. Den har även framfört önskan om två nya polishögskolor i landet, varav en ska ligga i Malmö. Den andra ska enligt uppgift ligga

Inlämnad: 2017-04-18 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1245 av Sten Bergheden (M) (pdf, 65 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:718 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:718 Narkotika på landets skolor av Sten Bergheden M till Statsrådet Anders Ygeman S Narkotika och droger på flera av landets gymnasieskolor är ett stort problem. Drogpåverkade elever skapar oro och stör både anställda och andra elever. Narkotika och droger är i första hand ett område som polisen måste hantera,

Inlämnad: 2017-01-25 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:718 av Sten Bergheden (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:620 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:620 Medborgargarden av Sten Bergheden M till Statsrådet Anders Ygeman S I delar av landet har polisen så begränsade resurser att utredningar av vardagsbrott prioriteras ned till förmån för utredningar av grövre brottslighet. För den som exempelvis har blivit utsatt för ett inbrott kan det kännas hopplöst

Inlämnad: 2017-01-10 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:620 av Sten Bergheden (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:616 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:616 Fyrverkerirelaterade brott av Sten Bergheden M till Statsrådet Anders Ygeman S Enligt tidningsuppgifter har ett trettiotal ungdomar i Ryds centrum i Skövde använt fyrverkeripjäser för att skjuta mot personer, bilar, bussar, hus och väktarbilar. Händelsen är inte unik för Skövde, problemen med fyrverkerier

Inlämnad: 2017-01-09 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:616 av Sten Bergheden (M) (pdf, 83 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:567 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:567 Förtroendet för rikspolischefen av Sten Bergheden M till Statsrådet Anders Ygeman S Den 10 februari 2016 frågade jag statsrådet vilka åtgärder han tänker vidta för att åtgärda förtroendekrisen inom polisorganisationen och för att återställa förtroendet för rikspolischefen. Det har snart gått ett år sedan

Inlämnad: 2016-12-21 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:567 av Sten Bergheden (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:421 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:421 Lagföring av utländska chaufförer av Sten Bergheden M till Statsrådet Anders Ygeman S Det är inte acceptabelt att utlandsregistrerade fordon kan köra för fort i Sverige och sedan slippa att betala sina böter. Sverige måste ställa högre krav på de europeiska länderna så att de får fungerande registersystem

Inlämnad: 2016-12-01 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:421 av Sten Bergheden (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:277 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:277 Sanktionsavgifter för cabotageöverträdelser av Sten Bergheden M till Statsrådet Anders Ygeman S Transportstyrelsen publicerade nyligen en vägledning för cabotagetransporter och kombinerade transporter, och hur regelverket ska tolkas. Det nya dokumentet redovisar den tolkning som ska tillämpas i samband

Inlämnad: 2016-11-03 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:277 av Sten Bergheden (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:63 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:63 Ökat samarbete för att minska fusket inom åkeribranschen av Sten Bergheden M till Statsrådet Anders Ygeman S Fusket inom åkeribranschen tar sig olika uttryck. Förare med falska körkort, chaufförer som saknar behörighet och kunskap om att framföra tunga fordon. Manipulerade färdskrivare, kreativa anställningsformer

Inlämnad: 2016-10-04 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:63 av Sten Bergheden (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1467 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2015/16:1467 Skärpta licensregler för enhandsvapen av Sten Bergheden M till Statsrådet Anders Ygeman S På polisens hemsida kan man läsa att polismyndigheten skärpt reglerna för att inneha och använda enhandsvapen vid skytte. Så här står det angivet på hemsidan: Nya regler för enhandsvapen Med start den 15 juli

Inlämnad: 2016-07-18 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1467 av Sten Bergheden (M) (pdf, 99 kB)

Interpellation 2015/16:566 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2015/16:566 Nykterhetskontroller av Sten Bergheden M till Statsrådet Anders Ygeman S Nyligen orsakade en rattfull förare en olycka i Örkelljunga som kostade en brandman livet. Enligt statistik från Transportstyrelsen har 274 personer omkommit i vägtrafiken under de senaste tolv månaderna. Enbart i mars

Inlämnad: 2016-04-18 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2015/16:566 av Sten Bergheden (M) (pdf, 75 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Nykterhetskontroller

Interpellation 2015/16:542 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2015/16:542 Vapendirektivet av Sten Bergheden M till Statsrådet Anders Ygeman S Enligt uppgifter i Enköpings-Posten och flera andra medier driver regeringen en mer restriktiv linje i EU-parlamentet när det gäller vapendirektivet än vad den har kommunicerat i riksdagen. Det ursprungliga förslaget från EU-kommissionen

Inlämnad: 2016-04-11 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2015/16:542 av Sten Bergheden (M) (pdf, 75 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Vapendirektivet

Skriftlig fråga 2015/16:1008 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2015/16:1008 Licensplikten för ljuddämpare av Sten Bergheden M till Statsrådet Anders Ygeman S Det blir alltmer populärt att använda ljuddämpare vid jakt, och licensansökningarna skapar mer arbete för polisen. Licensansökningarna för vapen och andra licenspliktiga vapendelar har på vissa ställen i landet gjort att

Inlämnad: 2016-03-18 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1008 av Sten Bergheden (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1006 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2015/16:1006 Utökad jaktvapengarderob av Sten Bergheden M till Statsrådet Anders Ygeman S Intresset för olika former av jakt ökar vilket ökar behovet av olika typer av vapen, exempelvis kombigevär, drilling eller gevär med grövre kaliber för jakt på storvilt. Dagens lagstiftning tillåter en jaktvapengarderob på

Inlämnad: 2016-03-18 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1006 av Sten Bergheden (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2015/16:483 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2015/16:483 De föreslagna ändringarna i vapendirektivet av Sten Bergheden M till Statsrådet Anders Ygeman S Europeiska kommissionen lade under hösten 2015 fram förslag till förändringar i vapendirektivet. Förslagen syftar till att minska tillgången till vapen som kan användas av terrorister och andra grovt

Inlämnad: 2016-03-10 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2015/16:483 av Sten Bergheden (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: De föreslagna ändringarna i vapendirektivet

Interpellation 2015/16:401 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2015/16:401 Förändring av besiktningsintervallet för fordon av Sten Bergheden M till Statsrådet Anders Ygeman S Transportstyrelsen har i en rapport till regeringen föreslagit att besiktningsintervallet för fordon ska ändras. Dagens system med besiktning tre år efter att fordonet togs i bruk, sedan efter

Inlämnad: 2016-02-12 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2015/16:401 av Sten Bergheden (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Förändring av besiktningsintervallet för fordon

Skriftlig fråga 2015/16:772 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2015/16:772 Förtroendet för rikspolischefen av Sten Bergheden M till Statsrådet Anders Ygeman S Den senaste tiden har flera poliser gått ut och öppet kritiserat polischefen Dan Eliasson. Enligt medierna är även Polisförbundets representanter öppet kritiska till ledarskapet och menar att det finns en förtroendekris

Inlämnad: 2016-02-09 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2015/16:772 av Sten Bergheden (M) (pdf, 66 kB)

Interpellation 2015/16:315 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2015/16:315 Försvarsmaktens möjligheter att öva skytte av Sten Bergheden M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Europeiska kommissionen kom i höstas med förslag till ändringar i EU:s vapendirektiv. Förslagen syftar till att minska tillgången till vapen som kan användas av terrorister och andra grovt

Inlämnad: 2016-01-18 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2015/16:315 av Sten Bergheden (M) (pdf, 95 kB)
Paginering