Dokument & lagar (63 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:1754 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1754 Upprustning av Kinnekullebanan av Sten Bergheden M till Statsrådet Anna Johansson S Förslag på en ny nationell transportplan ska snart överlämnas till regeringen och sedan väntas regeringen fatta beslut våren 2018. Man hör mycket om regeringens planer och vilja att bygga nya höghastighetståg trots att

Inlämnad: 2017-07-21 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1754 av Sten Bergheden (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1743 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1743 Dumpade bilar av Sten Bergheden M till Statsrådet Anna Johansson S Cirka 2000 bilar forslas varje år bort efter att de blivit dumpade längst med vägkanter eller i ensliga skogspartier. Trafikverket ser dessutom en ökning för varje år som går vilket är ett ökande problem för de lantbrukare som oftast

Inlämnad: 2017-07-19 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1743 av Sten Bergheden (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1670 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1670 Äldres rätt till utomhusvistelse. av Sten Bergheden M till Statsrådet Åsa Regnér S Tyvärr är det inte alla i vårt land som de närmaste veckorna får möjlighet att njuta av sommar, sol, blommande ängar och ljumma vindar. Enligt Socialstyrelsens brukarundersökning i äldreomsorgen från 2016 var det nära

Inlämnad: 2017-06-21 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1670 av Sten Bergheden (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1626 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1626 Äldres rätt att välja sin mat av Sten Bergheden M till Statsrådet Åsa Regnér S Det är viktigt att ge äldre människor en förstärkt rätt att själva få besluta om sin vardag. Många äldre får i dag den mat som för dagen serveras, utan möjlighet att välja något annat. Inte sällan handlar det inom hemtjänsten

Inlämnad: 2017-06-19 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1626 av Sten Bergheden (M) (pdf, 65 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1482 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1482 Nya miljözoner och dess konsekvenser för veteranbilar i tätorter av Sten Bergheden M till Statsrådet Anna Johansson S Transportstyrelsen har kommit med ett förslag om att införa två nya typer av miljözoner, miljözon klass 2 och miljözon klass 3, i tätorter. Syftet med de nya zonerna är att förbättra

Inlämnad: 2017-05-23 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1482 av Sten Bergheden (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2016/17:518 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:518 Dubbdäck efter den 15 april av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Sveriges geografiska position och att vi är ett väldigt avlångt land gör att under vår- och hösttider kan väderförhållandena skilja sig väldigt mycket åt beroende på var du befinner dig i landet. I maj kan södra och

Inlämnad: 2017-05-12 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:518 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Dubbdäck efter den 15 april

Interpellation 2016/17:509 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2016/17:509 Kapaciteten på Västra stambanan av Sten Bergheden M till Statsrådet Anna Johansson S Västra stambanan, som förbinder Sveriges två största städer, är ett av landets absolut viktigaste järnvägsstråk med många persontransporter och mängder av gods varje dag och natt. Göteborg har Sveriges största

Inlämnad: 2017-05-09 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:509 av Sten Bergheden (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kapaciteten på Västra stambanan

Skriftlig fråga 2016/17:1368 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1368 Kapacitetshöjande åtgärder på Västra stambanan av Sten Bergheden M till Statsrådet Anna Johansson S Västra stambanan, som förbinder Sveriges två största städer, är ett av landets absolut viktigaste järnvägsstråk med många persontransporter och mängder av gods varje dag och natt. Göteborg har Sveriges

Inlämnad: 2017-05-09 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1368 av Sten Bergheden (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2016/17:505 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2016/17:505 Dubbdäckslagstiftningen av Sten Bergheden M till Statsrådet Anna Johansson S Sedan 2013 ska man enligt lag ha vinterdäck till den 31 mars för att sedan ha bytt till sommardäck senast den 15 april. Eftersom det är en skarp lagstiftning som kan medföra böter om du kör med dubbdäck efter den 15

Inlämnad: 2017-05-05 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:505 av Sten Bergheden (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Dubbdäckslagstiftningen

Interpellation 2016/17:501 av Lars Beckman (M)

Interpellation 2016/17:501 Översyn av dubbdäckslagstiftningen av Lars Beckman M till Statsrådet Anna Johansson S Sverige är ett stort avlångt land med olika klimatzoner. Sedan 2013 ska man enligt lag ha vinterdäck till den 31 mars för att sedan ha bytt till sommardäck senast den 15 april. Eftersom det är en skarp lagstiftning

Inlämnad: 2017-05-04 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:501 av Lars Beckman (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Översyn av dubbdäckslagstiftningen

Skriftlig fråga 2016/17:1078 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1078 Tågbärgning av Sten Bergheden M till Statsrådet Anna Johansson S Nyligen spårade ett arbetsfordon på Västra stambanan ur med stora förseningar i trafiken som följd. Trots att urspårningen inte var speciellt våldsam tog det över sju timmar innan bärgningsarbetet påbörjades. Enligt uppgifter från P4 Skaraborg

Inlämnad: 2017-03-20 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1078 av Sten Bergheden (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1054 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1054 Säkra vägar för motorcyklar av Sten Bergheden M till Statsrådet Anna Johansson S Enligt statistik från Sveriges Motorcyklister dödades 37 personer i olyckor med motorcykel förra året. De flesta svenska vägar är byggda och anpassade för personbilar. Vissa konstruktioner som är till för att förebygga

Inlämnad: 2017-03-15 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1054 av Sten Bergheden (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:762 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:762 Jobbets vikt för det sociala livet av Sten Bergheden M till Statsrådet Åsa Regnér S Efter cirka 10 års positiv utveckling av sysselsättningen i gruppen 65 år och äldre märks under 2016 ett tydligt trendbrott: Sysselsättningsgraden har sjunkit. Siffrorna kommer från SCB:s arbetskraftsundersökning helårssiffror

Inlämnad: 2017-01-31 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:762 av Sten Bergheden (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:635 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:635 Järnvägsunderhåll av Sten Bergheden M till Statsrådet Anna Johansson S Regeringen beslutade den 12 januari att Trafikverket ska genomföra åtgärder för att i egen regi organisera och bedriva verksamhet för leveransuppföljning och manuell underhållsbesiktning avseende järnvägsunderhåll. Att Trafikverket

Inlämnad: 2017-01-12 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:635 av Sten Bergheden (M) (pdf, 65 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:569 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:569 Hot mot Vänersjöfarten av Sten Bergheden M till Statsrådet Anna Johansson S Om inget görs snarast riskerar Sverige att Vänersjöfarten tvingas att lägga ned. Ministern talar om nya dyra höghastighetsjärnvägar i Sverige men nämner inte, eller väldigt sällan, behovet av en utbyggnad av slussarna i Trollhättan.

Inlämnad: 2016-12-20 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:569 av Sten Bergheden (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:400 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:400 Märkning av vinterdäck för tunga fordon av Sten Bergheden M till Statsrådet Anna Johansson S Sedan 2012 ska alla däck som säljs inom EU ska vara märkta med en konsumentinformation som tydligt beskriver däckets egenskaper. Ur ett trafiksäkerhetsperspektiv är det även viktigt att veta hur väl däcket fungerar

Inlämnad: 2016-11-30 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:400 av Sten Bergheden (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:399 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:399 Vinterutrustning i tunga fordon av Sten Bergheden M till Statsrådet Anna Johansson S Snöovädret och det påföljande trafikkaos som drabbade ostkusten i början av november gjorde oss påminda om hur viktigt det är med fungerande vinterdäck. Sedan den 1 januari 2013 är det vinterdäckskrav på drivaxlarna

Inlämnad: 2016-11-29 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:399 av Sten Bergheden (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:398 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:398 Märkning av vinterdäck för tunga fordon av Sten Bergheden M till Statsrådet Anna Johansson S Sedan 2012 ska alla däck som säljs inom EU ska vara märkta med en konsumentinformation som tydligt beskriver däckets egenskaper. Ur ett trafiksäkerhetsperspektiv är det även viktigt att veta hur väl däcket fungerar

Inlämnad: 2016-11-29 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:398 av Sten Bergheden (M) (pdf, 69 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:279 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:279 Transportstyrelsens tolkning av regelverket för cabotagetransporter av Sten Bergheden M till Statsrådet Anna Johansson S Transportstyrelsen publicerade nyligen en vägledning för cabotagetransporter och kombinerade transporter och hur regelverket ska tolkas. Det nya dokumentet redovisar den tolkning som

Inlämnad: 2016-11-03 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:279 av Sten Bergheden (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:145 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:145 Vinterdäckskrav på drivaxlarna på tunga fordon av Sten Bergheden M till Statsrådet Anna Johansson S Sedan den 1 januari 2013 är det vinterdäckskrav på drivaxlarna på tunga fordon som färdas på svenska vägar vintertid. Ett stort problem är dock att även om däcken är klassade som vinterdäck och håller

Inlämnad: 2016-10-18 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:145 av Sten Bergheden (M) (pdf, 78 kB)
Paginering