Dokument & lagar (30 träffar)

Skriftlig fråga 2018/19:846 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2018/19:846 Handläggningstiderna för bostadstillägg till pensionärer av Sten Bergheden M till Statsrådet Annika Strandhäll S I början av sommaren framkom att handläggningstiderna hos Pensionsmyndigheten för bostadstillägg till pensionärer ligger på uppemot ett halvårs tid. De pensionärer som beräknas kunna vara

Inlämnad: 2019-07-10 Svarsdatum: 2019-08-01 Besvarare: Statsrådet Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2018/19:846 av Sten Bergheden (M) (pdf, 86 kB)

Interpellation 2018/19:250 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2018/19:250 Påtryckningar mot Försäkringskassan av Sten Bergheden M till Statsrådet Annika Strandhäll S I efterdyningarna av mediernas uppmärksammande av turerna kring förflyttningen av Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler har det i medierna kommit uppgifter om att tillförordnade generaldirektören

Inlämnad: 2019-05-14 Besvarare: Statsrådet Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2018/19:250 av Sten Bergheden (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:629 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2018/19:629 Bostadstillägget av Sten Bergheden M till Statsrådet Annika Strandhäll S Bostadstillägget till pensionärer har som syfte att äldre med låg pension ska kunna efterfråga och behålla en god bostad. Ungefär 15 procent av pensionärerna har i dag rätt till bostadstillägg. Inte minst för ensamstående kvinnor

Inlämnad: 2019-05-08 Svarsdatum: 2019-05-22 Besvarare: Statsrådet Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2018/19:629 av Sten Bergheden (M) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:355 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2018/19:355 Höga elpriser för pensionärer av Sten Bergheden M till Statsrådet Annika Strandhäll S Nu under vintern har elpriserna skjutit i höjden. Det handlar i flera fall om elpriser som blivit 50 procent högre än förra vintern. För människor som bor i egna hus, både i stad och på landsbygden, kan kraftigt höjda

Inlämnad: 2019-03-06 Svarsdatum: 2019-03-13 Besvarare: Statsrådet Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2018/19:355 av Sten Bergheden (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1100 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2017/18:1100 TBE-vaccin av Sten Bergheden M till Socialminister Annika Strandhäll S Medierna rapporterar nu om rekordmånga fall av TBE i Västra Götaland. Jag har länge påtalat att något måste göras mot denna mycket allvarliga utveckling. TBE är en allvarlig sjukdom som sprids av fästingar. Vissa områden i landet

Inlämnad: 2018-03-27 Svarsdatum: 2018-04-11 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1100 av Sten Bergheden (M) (pdf, 82 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1068 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2017/18:1068 Information till pensionärerna av Sten Bergheden M till Socialminister Annika Strandhäll S Den senaste tiden har det framkommit att Pensionsmyndigheten i sitt orangefärgade kuvert har tagit bort dels information om till vilken ålder respektive årskull bör arbeta den så kallade alternativa pensionsålderndels

Inlämnad: 2018-03-21 Svarsdatum: 2018-03-28 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1068 av Sten Bergheden (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:748 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2017/18:748 Växande vårdköer av Sten Bergheden M till Socialminister Annika Strandhäll S Enligt medierna klarar inte landstingen och regionerna av att leva upp till vårdgarantin. Den grupp som väntar på operation eller specialistläkare ska enligt vårdgarantin högst behöva vänta i 90 dagar. Men de senaste åren har

Inlämnad: 2018-02-08 Svarsdatum: 2018-02-21 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2017/18:748 av Sten Bergheden (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:470 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2017/18:470 Utbetalningsvillkoren för tjänstepension av Sten Bergheden M till Socialminister Annika Strandhäll S De allra flesta som går i pension i dag får en väsentlig andel av sin totala pensionsinkomst från tjänstepensionen. Villkoren för uttag av tjänstepension skiljer sig mellan olika avtal, likaså gör förvalen

Inlämnad: 2017-12-12 Svarsdatum: 2017-12-27 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2017/18:470 av Sten Bergheden (M) (pdf, 104 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:217 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2017/18:217 Läkemedelsgenomgångar för äldre av Sten Bergheden M till Socialminister Annika Strandhäll S Äldre människor får ofta mediciner utskrivna av flera olika läkare, vilket gör det svårt för både patienten och läkaren att överblicka vilka läkemedel patienten använder. Detta ökar risken att läkemedlen interagerar

Inlämnad: 2017-11-02 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2017/18:217 av Sten Bergheden (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:32 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2017/18:32 Systembolagets uppdrag av Sten Bergheden M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Systembolagets annonskampanj mot gårdsförsäljning samt de personliga breven till riksdagsledamöter från Systembolagets vd har fått starka reaktioner. Många ser det som anmärkningsvärt och stötande att ett

Inlämnad: 2017-09-22 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2017/18:32 av Sten Bergheden (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1808 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1808 Gårdsförsäljning av öl och vin av Sten Bergheden M till Socialminister Annika Strandhäll S Enligt statistik från Skatteverket har antalet tillstånd för att producera alkoholhaltiga drycker mer än fördubblats sedan 2013. En stor del av ökningen beror på att mikrobryggerier har öppnats runt om i landet.

Inlämnad: 2017-08-16 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1808 av Sten Bergheden (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1542 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1542 Det svenska snuset av Sten Bergheden M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Enligt en ny observationsstudie från Karolinska Institutet ger snusande inte en ökad risk för bukspottkörtelcancer. Det finns även data som tyder på att snus kan hjälpa vissa människor att sluta röka. Givetvis

Inlämnad: 2017-06-05 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1542 av Sten Bergheden (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1531 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1531 Försöksverksamhet med gårdsförsäljning av Sten Bergheden M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Statsrådet Gabriel Wikström har tidigare svarat på min fråga gällande gårdsförsäljning 2016/17:763 att Om ett ombud skulle tillåtas lagerhålla varor för direktförsäljning blir det i stället

Inlämnad: 2017-06-01 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1531 av Sten Bergheden (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:763 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:763 Gårdsförsäljning av Sten Bergheden M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Om näringslivet ska fungera i hela landet måste vi ta vara på de förutsättningar som finns för ny produktion och nya jobb. Sverige är i dag det enda landet i EU som inte tillåter gårdsförsäljning av alkohol. Intresset

Inlämnad: 2017-01-31 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:763 av Sten Bergheden (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:604 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:604 TBE-vaccin av Sten Bergheden M till Statsrådet Gabriel Wikström S TBE är en allvarlig sjukdom som sprids av fästingar. Vissa områden i landet är särskilt utsatta, och Skaraborg är ett av dem. Sjukdomen kan orsaka en hjärnhinneinflammation som kan få svåra konsekvenser och leda till långvarig sjukskrivning

Inlämnad: 2017-01-03 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:604 av Sten Bergheden (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:124 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:124 Distanshandel med alkoholhaltiga drycker av Sten Bergheden M till Statsrådet Gabriel Wikström S Regeringen föreslår att handel med alkoholhaltiga drycker på nätet ska försvåras. I dag kan privatpersoner köpa alkohol lagligt via internet från ett stort antal företag, för att sedan få varorna hemlevererade.

Inlämnad: 2016-10-13 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:124 av Sten Bergheden (M) (pdf, 85 kB)

Interpellation 2015/16:393 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2015/16:393 Gårdsförsäljning av Sten Bergheden M till Statsrådet Gabriel Wikström S Runt om i landet finns det ett stort antal bryggerier, destillerier och vingårdar som producerar olika typer av alkoholhaltiga drycker. Dessa producenter skapar nya arbetstillfällen, speciellt på landsbygden, som så väl

Inlämnad: 2016-02-08 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2015/16:393 av Sten Bergheden (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Gårdsförsäljning

Skriftlig fråga 2015/16:402 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2015/16:402 Vattendirektivet av Sten Bergheden M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Enligt tidningsuppgifter så tänker Danmark flytta fram införandet av det nya vattendirektivet. Det som är möjligt i Danmark borde också kunna vara möjligt i Sverige. Avser klimat- och miljöministern att ta initiativ till att flytta fram Sveriges införande av vattendirektivet

Inlämnad: 2015-12-01 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:402 av Sten Bergheden (M) (pdf, 63 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:124 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2015/16:124 Räddande av de småskaliga vattenkraftverken av Sten Bergheden M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Länsstyrelsen i Västra Götaland har enligt tidningsuppgifter stoppat öppnandet av nya tillsynsärenden för småskalig vattenkraft, vilket är mycket bra, men för de ärenden som redan är öppnade tänker

Inlämnad: 2015-10-09 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:124 av Sten Bergheden (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2014/15:713 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2014/15:713 Kostnaderna för vattendirektivet av Sten Bergheden M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Kritiken mot det föreslagna åtgärdsprogrammet från Sveriges vattenmyndigheter är mycket stark. I stort sett i alla remissvar har en stark oro framförts över de föreslagna åtgärderna och hur dessa

Inlämnad: 2015-06-16 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2014/15:713 av Sten Bergheden (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kostnaderna för vattendirektivet
Paginering