Dokument & lagar (13 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:1770 av Larsson, Maria (kd)

den 7 juni Fråga 2005/06:1770 av Maria Larsson kd till statsrådet Jens Orback s Kriterier för bidrag till jämställdhetsorganisationer Vid ett tidigare tillfälle har jag frågat statsrådet varför män exkluderas från medlemskap i organisationer vars ambition är att öka jämställdheten i samhället. Utifrån det svar

Inlämnad: 2006-06-07 Besvarare: Jens Orback (S)

Interpellation 2005/06:474 av Andersson, Yvonne (kd)

den 22 maj Interpellation 2005/06:474 av Yvonne Andersson kd till statsrådet Lena Sommestad s Omberg som nationalpark Trakterna kring Omberg i västra Östergötland är unika med avseende på dess historia och rika naturvärden. Omberg är ett av Sveriges mest artrika skogslandskap med ädellövträd, jätteekar och granar.

Inlämnad: 2006-05-22 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Omberg som nationalpark

Skriftlig fråga 2005/06:1640 av Larsson, Maria (kd)

den 17 maj Fråga 2005/06:1640 av Maria Larsson kd till statsrådet Jens Orback s Ändrade kriterier för bidrag I år nekades organisationen Haro, för första gången på 18 år, bidrag från Delegationen för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt. Anledningen var att kriterierna för att få bidrag hade förändrats.

Inlämnad: 2006-05-17 Besvarare: Jens Orback (S)

Interpellation 2005/06:375 av Höij, Helena (kd)

den 2 maj Interpellation 2005/06:375 av Tredje vice talman Helena Höij kd till justitieminister Thomas Bodström s Åtgärder mot reklam för sexuella tjänster Ett samhälle som erkänner alla människors lika och okränkbara värde måste reagera när kvinnor systematiskt kränks och utnyttjas. De sexklubbar som finns i Stockholm

Inlämnad: 2006-05-02 Besvarare: Jens Orback (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder mot reklam för sexuella tjänster

Skriftlig fråga 2005/06:1512 av Tjernberg, Gunilla (kd)

den 2 maj Fråga 2005/06:1512 av Gunilla Tjernberg kd till statsrådet Jens Orback s Bidrag till kvinnoorganisationer Haro, Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet Föräldrarskap, har i 18 år varit berättigade till statsbidrag som kvinnoorganisation. Trots att bidragen till kvinnoorganisationer ökade från ca

Inlämnad: 2006-05-02 Besvarare: Jens Orback (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1040 av Lindgren, Else-Marie (kd)

den 17 februari Fråga 2005/06:1040 av Else-Marie Lindgren kd till statsrådet Lena Sommestad s Risk för tvåkönad fisk i Viskan Civilingenjörer inom miljöteknik larmar om att de hittat stora mängder av läkemedelsrester i Viskan. Effekterna av detta kan bli tvåkönade fiskar och resistens mot antibiotika. Orsakerna

Inlämnad: 2006-02-17 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1023 av Persson, Sven Gunnar (kd)

den 16 februari Fråga 2005/06:1023 av Sven Gunnar Persson kd till statsrådet Lena Sommestad s Etanolinblandning i vanlig bensin För att mildra effekterna av växthuseffekten krävs att oljeförbrukningen minskar. Stockholms stad har startat ett projekt, Best Bioethanol for sustainable transportsom syftar till att ersätta

Inlämnad: 2006-02-16 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:632 av Persson, Sven Gunnar (kd)

den 15 december Fråga 2005/06:632 av Sven Gunnar Persson kd till statsrådet Lena Sommestad s Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö Miljömålsrådet skriver i sin årliga utvärdering för år 2005 att utfallet av förhandlingarna om EU:s kemikalielagstiftning, Reach, kommer att få stor betydelse för möjligheterna att uppnå

Inlämnad: 2005-12-15 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:595 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 9 december Fråga 2005/06:595 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Lena Sommestad s Remissbehandlingen av ett förnyat strandskydd I juli 2005 gick Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementets utredning Ett förnyat strandskydd Ds 2005:23 ut på remiss. Ett stort antal remissinstanser uttryckte kritik mot förslagen

Inlämnad: 2005-12-09 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2005/06:92 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 7 november Interpellation 2005/06:92 av Chatrine Pålsson kd till statsminister Göran Persson s Inkapslingsanläggning i Oskarshamn Statsministerns uttalande om slutförvaringen av svenskt kärnbränsle som en omodern metod har skapat oro och förvirring i Oskarshamn. Inom kort är det tänkt att SKB ska ansöka om tillstånd

Inlämnad: 2005-11-07 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2005/06:88 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 2 november Interpellation 2005/06:88 av Mikael Oscarsson kd till statsminister Göran Persson s Förvar av använt kärnbränsle Vid en presskonferens i Malmö den 29 oktober beskrev statsministern mellanlagret för använt kärnbränsle i Oskarshamn som inte moderntVidare beskrev statsministern hur det slutliga djupförvaret

Inlämnad: 2005-11-02 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:270 av Lindström, Torsten (kd)

den 28 oktober Fråga 2005/06:270 av Torsten Lindström kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Konsekvenser för byggsektorn av en höjning av grusskatten Av budgetproposition 2005 framgår att grusskatten ska höjas med 3 kr från och med den 1 januari. Ett ton grus kommer därmed att kosta 13 kr per ton. Höjningen

Inlämnad: 2005-10-28 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2005/06:45 av Persson, Sven Gunnar (kd)

den 17 oktober Interpellation 2005/06:45 av Sven Gunnar Persson kd till statsrådet Lena Sommestad s Kemikalierna i våra kroppar Världsnaturfonden har tillsammans med Kungl. Tekniska högskolan genomfört en undersökning av förekomsten av olika kemikalier i blodet hos 13 familjer i 12 olika EU-länder, inklusive Sverige.

Inlämnad: 2005-10-17 Besvarare: Lena Sommestad (S)