Dokument & lagar (146 träffar)

Skriftlig fråga 2012/13:748 av Pertoft, Mats (MP)

den 10 september Fråga 2012/13:748 Stöd till elever med särskilda behov i fristående skolor av Mats Pertoft MP till utbildningsminister Jan Björklund FP Enligt skollagen ska skolan ge alla barn och elever det stöd de behöver för att utifrån egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens

Inlämnad: 2013-09-10 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2012/13:511 av Holm, Jens (V)

den 9 september Interpellation 2012/13:511 Åtgärder mot dubbdäck av Jens Holm V till finansminister Anders Borg M Halterna av miljö- och hälsoskadliga partiklar är stundtals mycket höga i flera av Sveriges städer. Inte minst i Stockholm är problemet stort. EU:s luftkvalitetsdirektiv har överskridits i flera år.

Inlämnad: 2013-09-09 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2012/13:737 av Amin, Jabar (MP)

den 3 september Fråga 2012/13:737 Skolinspektionens mandat att granska skolors ekonomi av Jabar Amin MP till utbildningsminister Jan Björklund FP De senaste månadernas händelser på skolområdet har aktualiserat behovet av ett stramare regelverk på flera plan. Skolinspektionen har under de senaste veckorna vid olika

Inlämnad: 2013-09-03 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2012/13:508 av Romson, Åsa (MP)

den 29 augusti Interpellation 2012/13:508 Åtgärder mot ohälsosam luft i Stockholm av Åsa Romson MP till miljöminister Lena Ek C Luften kring många gator i Stockholm är förorenad av väg- och avgaspartiklar. En stor del av partiklarna i gatunivå kommer från den lokala vägtrafiken. Nivåerna av partiklar överstiger

Inlämnad: 2013-08-29 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2012/13:729 av Pertoft, Mats (MP)

den 27 augusti Fråga 2012/13:729 Införandet av en dubbdäcksavgift i Sverige av Mats Pertoft MP till finansminister Anders Borg M Den dåliga luftkvaliteten i flera städer gör att Sverige sedan tidigare hotas av böter till EU. Förra årets siffror gav hopp om att en förändring var på väg. Men det finns risk att fjolårets

Inlämnad: 2013-08-27 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2012/13:703 av Holm, Jens (V)

den 13 augusti Fråga 2012/13:703 Avgiftszoner för dubbdäck av Jens Holm V till miljöminister Lena Ek C Halterna av miljö- och hälsoskadliga partiklar är stundtals mycket höga i flera av Sveriges städer. Inte minst i Stockholm är problemet stort. EU:s luftkvalitetsdirektiv har överskridits i flera år. Sverige har

Inlämnad: 2013-08-13 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2012/13:693 av Amin, Jabar (MP)

den 8 augusti Fråga 2012/13:693 Skattebetalarnas kostnader i samband med friskolors konkurser av Jabar Amin MP till utbildningsminister Jan Björklund FP Skolkoncernen John Bauers JB:s konkurs tidigare i år lämnade tusentals elever, lärare och skolledare med stor oro inför sommaren. Konkursen blottlade stora brister

Inlämnad: 2013-08-08 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2012/13:612 av Dingizian, Esabelle (MP)

den 19 juni Fråga 2012/13:612 Validering av grundskolebetyg av Esabelle Dingizian MP till utbildningsminister Jan Björklund FP I dag finns nationella riktlinjer och system för validering av gymnasiebetyg utfärdade i andra länder. Men det saknas nationellt fastställda riktlinjer för hur utländska elevers grundskolebetyg

Inlämnad: 2013-06-19 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2012/13:549 av Bergström, Stina (MP)

den 30 maj Fråga 2012/13:549 Höginblandade biodrivmedel av Stina Bergström MP till finansminister Anders Borg M I tidigare svar på skriftlig fråga om beskattning av höginblandade biodrivmedel 2012/13:451 gav Anders Borg exempel på vilka biodrivmedel som kan få skattebefrielse vid höginblandning. Där nämndes inte

Inlämnad: 2013-05-30 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2012/13:500 av Pertoft, Mats (MP)

den 13 maj Fråga 2012/13:500 Sänkt moms för e-böcker av Mats Pertoft MP till finansminister Anders Borg M Sverige har en momssats på 6 procent för tryckta böcker men 25 procent för e-böcker. Den 18 maj 2011 fattade riksdagen beslut om att anta ett enigt skatteutskotts förslag om hur man skulle ställa sig till EU-kommissionens

Inlämnad: 2013-05-13 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2012/13:499 av Pertoft, Mats (MP)

den 13 maj Fråga 2012/13:499 Införandet av ett bonus-malus-system för miljöbilar i Sverige av Mats Pertoft MP till miljöminister Lena Ek C Regeringen har nyligen lagt fram och riksdagen beslutat om ett nytt system för miljöbilar i vilket kraven har skärpts. Det är bra. Men på sikt är det inte hållbart att skattebetalare

Inlämnad: 2013-05-13 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2012/13:451 av Bergström, Stina (MP)

den 18 april Fråga 2012/13:451 Skattebefrielse för höginblandade förnybara drivmedel av Stina Bergström MP till finansminister Anders Borg M I vårpropositionen för 2013 framgår att skattebefrielsen för höginblandade förnybara drivmedel förlängs. Det är ett positivt besked och går i linje med Miljöpartiets politik.

Inlämnad: 2013-04-18 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2012/13:368 av Amin, Jabar (MP)

den 9 april Interpellation 2012/13:368 Högre utbildning i hela landet av Jabar Amin MP till utbildningsminister Jan Björklund FP Mälardalens högskola i Eskilstuna och Västerås måste spara 40 miljoner och minska verksamheten med tio procent, vilket innebär nedläggningar av språkutbildningar i spanska och franska

Inlämnad: 2013-04-09 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Högre utbildning i hela landet

Skriftlig fråga 2012/13:432 av Kaplan, Mehmet (MP)

den 8 april Fråga 2012/13:432 Finansieringen av Rinkebyakademien av Mehmet Kaplan MP till statsrådet Erik Ullenhag FP Rinkebyakademien är en verksamhet i Rinkeby, Stockholm, som bedriver mentorskap och ämnesfördjupning för skolungdomar. Rinkebyakademien ger möjlighet för ungdomar i framför allt områden med svag

Inlämnad: 2013-04-08 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2012/13:430 av Fridolin, Gustav (MP)

den 5 april Fråga 2012/13:430 Elever som missgynnas på grund av de nya betygen av Gustav Fridolin MP till utbildningsminister Jan Björklund FP Hösten 2011 implementerades den nya betygsskalan i landets gymnasieskolor. Numera bedöms eleverna utifrån en sexgradig skala med betygsstegen A till F. Tidigare användes

Inlämnad: 2013-04-05 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2012/13:409 av Rådberg, Peter (MP)

den 20 mars Fråga 2012/13:409 Skolinspektionens hantering av fristående skolors ansökningar om förändrad utbildningsverksamhet av Peter Rådberg MP till utbildningsminister Jan Björklund FP En fristående huvudman som önskar starta utbildning måste söka tillstånd hos Skolinspektionen. Detta gäller om huvudmannen

Inlämnad: 2013-03-20 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2012/13:380 av Pertoft, Mats (MP)

den 13 mars Fråga 2012/13:380 Hur elevers prestationsångest påverkar betygen av Mats Pertoft MP till utbildningsminister Jan Björklund FP Många elever upplever problem med bristande motivation och uppmuntran nu när de nya betygen implementeras samtidigt med den nya läroplanen. När de får besked om betygsnivåer

Inlämnad: 2013-03-13 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2012/13:379 av Pertoft, Mats (MP)

den 13 mars Fråga 2012/13:379 Forskningsresultat kring betygens uppmuntrande funktion av Mats Pertoft MP till utbildningsminister Jan Björklund FP Många elever upplever problem med bristande motivation och uppmuntran när nu de nya betygen implementeras samtidigt som den nya läroplanen. När de får besked om betygsnivåer

Inlämnad: 2013-03-13 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2012/13:315 av Sjöstedt, Jonas (V)

den 6 mars Interpellation 2012/13:315 Friskolereformens effekter av Jonas Sjöstedt V till utbildningsminister Jan Björklund FP Under senare tid har medierna uppmärksammat att ett stort antal fristående gymnasieskolor kommer att läggas ned till höstterminen 2013. Ett exempel är John Bauer-koncernen som har meddelat

Inlämnad: 2013-03-06 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Friskolereformens effekter

Skriftlig fråga 2012/13:247 av Pertoft, Mats (MP)

den 16 januari Fråga 2012/13:247 Skatten på digitala medier av Mats Pertoft MP till finansminister Anders Borg M EU:s nuvarande momsregler hindrar medlemsstaterna från att införa samma låga moms på digitala medier som tillämpas på tryckta publikationer. För svensk del innebär detta att momsen på en tidningsprenumeration

Inlämnad: 2013-01-16 Besvarare: Anders Borg (M)