Dokument & lagar (719 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:884 av Amir Adan (M)

Fråga 2016/17:884 Alkoholskatt av Amir Adan M till Statsrådet Gabriel Wikström S Grunden i den svenska alkoholpolitiken bygger på kontrollerad försäljning. Men på sikt leder de ständigt ökade skatterna till att incitamenten stärks för smugglare, kriminella, men också helt vanliga konsumenter, att åka över gränsen och

Inlämnad: 2017-02-16 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:884 av Amir Adan (M) (pdf, 86 kB)

Interpellation 2016/17:318 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:318 Public service och onlinetjänster av Edward Riedl M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Med anledning av att det ligger i public service-uppdraget att tillhandahålla sändningar av tv-program i marknätet via vanliga tv-apparater och även numera att sända tv online ligger konkurrensen

Inlämnad: 2017-02-14 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2016/17:318 av Edward Riedl (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Public service och onlinetjänster

Interpellation 2016/17:317 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:317 SVT:s närvaro på Facebook av Edward Riedl M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Facebook är i dag en av de dominerande sociala plattformarna för nyhetsinhämtning bland svenskar. Drygt hälften, 52 procent, av alla internetanvändare är på Facebook varje dag och 71 procent är

Inlämnad: 2017-02-14 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2016/17:317 av Edward Riedl (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: SVT:s närvaro på Facebook

Interpellation 2016/17:316 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:316 Centralisering av journalister av Edward Riedl M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Sverige är ett långt land med 290 kommuner. För att garantera alla människors möjlighet till inflytande och för att upprätthålla en stabil demokrati krävs därför en granskande och närvarande

Inlämnad: 2017-02-14 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2016/17:316 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Centralisering av journalister

Interpellation 2016/17:315 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:315 SVT:s sändningstillstånd av Edward Riedl M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP I en DN-debattartikel kritiserar Aftonbladets chefredaktör Sofia Olsson Olsén och branschorganisationen Tidningsutgivarnas vd Jeanette Gustafsdotter debattörerna SVT:s ökade användning av andra

Inlämnad: 2017-02-14 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2016/17:315 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: SVT:s sändningstillstånd

Interpellation 2016/17:314 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:314 SVT:s användning av licenspengar av Edward Riedl M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Public service har en offentlig finansiering på totalt 8,144 miljarder vilket går till SVT, SR och UR och ger dem en ekonomisk särställning i förhållande till övriga medier. I dag ser vi

Inlämnad: 2017-02-14 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2016/17:314 av Edward Riedl (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: SVT:s användning av licenspengar

Interpellation 2016/17:313 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:313 Reglerna för SVT av Edward Riedl M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP I en debattartikel i Dagens Nyheter den 8 februari anslår författarna att public service bryter mot reglerna vad gäller sina befogenheter. Tillståndet för public service, som det ser ut i dag, avser uttryckligen

Inlämnad: 2017-02-14 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2016/17:313 av Edward Riedl (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Reglerna för SVT

Skriftlig fråga 2016/17:841 av Ann-Britt Åsebol (M)

Fråga 2016/17:841 Stora regionala skillnader inom vården av Ann-Britt Åsebol M till Statsrådet Gabriel Wikström S Risken att dö i ett flertal sjukdomar har minskat, men svensk hälso- och sjukvård är fortfarande ojämlik. En ny rapport från Socialstyrelsen visar på oacceptabelt stora regionala skillnader inom vården. Tillgången

Inlämnad: 2017-02-14 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:841 av Ann-Britt Åsebol (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:840 av Saila Quicklund (M)

Fråga 2016/17:840 Dopningstester på gym av Saila Quicklund M till Statsrådet Gabriel Wikström S I höstas aviserade statsrådet förslaget om att genomföra dopningstester på gym i syfte att, som statsrådet menade, i större omfattning komma åt den dopning som sker utanför den organiserade idrotten. Förslaget är dock förenat

Inlämnad: 2017-02-13 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:840 av Saila Quicklund (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:837 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:837 Överbeläggningar och utlokaliseringar i vården av Jenny Petersson M till Statsrådet Gabriel Wikström S Under de senaste decennierna har hälsan i befolkningen som helhet förbättrats rejält. Men nya rapporter från Socialstyrelsen visar på att vården måste bli bättre på flera områden. Det syns fortfarande

Inlämnad: 2017-02-14 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:837 av Jenny Petersson (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:827 av Saila Quicklund (M)

Fråga 2016/17:827 Straff för dopningsbrott av Saila Quicklund M till Statsrådet Gabriel Wikström S I Socialdemokraternas idrottspolitiska program Fler i rörelse föreslår man att straffen för dopningsbrott ska skärpas. Detta har statsrådet Gabriel Wikström kommunicerat i samband med utspelet om att kunna genomföra dopningskontroller

Inlämnad: 2017-02-08 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:827 av Saila Quicklund (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:825 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:825 Eliminering av hepatit C av Jenny Petersson M till Statsrådet Gabriel Wikström S Jag har i tidigare skriftliga frågor till folkhälso- och sjukvårdsministern Gabriel Wikström lyft vikten av eliminering av hepatit C och att behandling sätts in i ett tidigare skede än vad som sker i dag. I dag är ungefär

Inlämnad: 2017-02-10 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:825 av Jenny Petersson (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:824 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:824 Bättre information och skydd vid val av läkemedel av Jenny Petersson M till Statsrådet Gabriel Wikström S Sverige var först med att inrätta en försäkring för personer som skadas vid läkemedelsanvändning. Läkemedelsförsäkringen utgör ett frivilligt åtagande från läkemedelsbolagens sida. Den patient som

Inlämnad: 2017-02-10 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:824 av Jenny Petersson (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2016/17:299 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:299 Svensk ansökan om vinter-OS 2026 av Edward Riedl M till Statsrådet Gabriel Wikström S I december 2016 blev Stockholm stads OS-utredning klar, och under våren 2017 kommer den att skickas ut på remiss och fördjupa olika delar. Går allt som det är tänkt kommer sedan regeringen att skicka OS-utredningen

Inlämnad: 2017-02-07 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2016/17:299 av Edward Riedl (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Svensk ansökan om vinter-OS 2026

Interpellation 2016/17:295 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:295 Gårdsförsäljning av alkohol av Edward Riedl M till Statsrådet Gabriel Wikström S Sverige är i dag det enda landet i EU som inte tillåter gårdsförsäljning av alkohol. Detta samtidigt som svensk produktion av vin och öl utvecklas i allt snabbare takt och där intresset för mikrobryggerier och vingårdar

Inlämnad: 2017-02-06 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2016/17:295 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Gårdsförsäljning av alkohol

Skriftlig fråga 2016/17:805 av Saila Quicklund (M)

Fråga 2016/17:805 Dopingjourens framtid av Saila Quicklund M till Statsrådet Gabriel Wikström S Från och med i år ger staten inte längre några medel till Dopingjouren och 2016 halverades de statliga medlen. Detta gör nu att verksamheten hotas och enligt Dopingjouren själva måste de nu se över hur de ska göra med exempelvis

Inlämnad: 2017-02-06 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:805 av Saila Quicklund (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:792 av Saila Quicklund (M)

Fråga 2016/17:792 Barns rörelse av Saila Quicklund M till Statsrådet Gabriel Wikström S Nyligen presenterades en avhandling vid Lunds universitet, som visar effekten av daglig idrott i skolan på niornas betyg. Den ger ytterligare belägg för sambandet mellan daglig idrott samt rörelse och bättre skolprestationer. Kraven

Inlämnad: 2017-01-31 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:792 av Saila Quicklund (M) (pdf, 65 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:771 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:771 Stärkt patientlag av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Hälso- och sjukvården i Sverige har bland Europas allra längsta väntetider. En helt ny rapport från Socialstyrelsen, Öppna jämförelser 2016 En god vård har nu lagts fram. Den förstärker bilden av en utveckling med växande vårdköer

Inlämnad: 2017-01-31 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:771 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:763 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:763 Gårdsförsäljning av Sten Bergheden M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Om näringslivet ska fungera i hela landet måste vi ta vara på de förutsättningar som finns för ny produktion och nya jobb. Sverige är i dag det enda landet i EU som inte tillåter gårdsförsäljning av alkohol. Intresset

Inlämnad: 2017-01-31 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:763 av Sten Bergheden (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:760 av Saila Quicklund (M)

Fråga 2016/17:760 Palett för ett stärkt civilsamhälle av Saila Quicklund M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Den 25 februari förra året presenterades utredningen Palett för ett stärkt civilsamhälle Den 13 juli var sista dagen för berörda remissinstanser att svara på utredningen. Utredningen har

Inlämnad: 2017-01-31 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:760 av Saila Quicklund (M) (pdf, 81 kB)