Dokument & lagar (33 träffar)

Interpellation 2016/17:573 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2016/17:573 Gemensamma reselösningar i den svenska kollektivtrafiken av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S Att det kollektiva resandet ökar är viktigt för att Sverige ska kunna möta klimatutmaningarna och för att trafiken i framför allt våra städer ska fungera på ett så smidigt sätt som möjligt.

Inlämnad: 2017-06-08 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:573 av Erik Ottoson (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Gemensamma reselösningar i den svenska kollektivtrafiken

Interpellation 2016/17:441 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2016/17:441 Centralbron i Stockholm av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S När Stockholm växer är det viktigt att man tänker nytt för att jobba mot visionen om en modern, hållbar och tät storstad. Den 4 april 2017 presenterade Moderaterna i Stockholms stad en ny vision för en hållbar stad. Visionen

Inlämnad: 2017-04-06 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:441 av Erik Ottoson (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Centralbron i Stockholm

Skriftlig fråga 2016/17:1080 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2016/17:1080 Kostnaderna för Ostlänken av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S På bara ett par år har kostnaderna för järnvägsprojektet Ostlänken, mellan Järna och Linköping, stigit markant och är nu uppe i 55 miljarder kronor. Eftersom sträckan endast är 15 mil lång är kostnaden per mil järnväg mer än

Inlämnad: 2017-03-20 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1080 av Erik Ottoson (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1027 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2016/17:1027 Vinterunderhållet på statliga vägar av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S Denna vinter, precis som många andra vintrar i Sverige, har snöfallen blivit ett problem för både vägtrafik och spårtrafik. Våra transporter är viktiga för att vardagslivet såväl som godstransporterna ska fungera

Inlämnad: 2017-03-08 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1027 av Erik Ottoson (M) (pdf, 75 kB)

Interpellation 2016/17:249 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2016/17:249 Höghastighetståg av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S Trots att Trafikverkets egna bedömningar gör gällande att regeringens planer på höghastighetståg är mycket olönsamma och skulle resultera i en samhällsekonomisk förlust på ungefär 250 miljarder kronor finns inga tecken på att

Inlämnad: 2017-01-24 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:249 av Erik Ottoson (M) (pdf, 74 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Höghastighetståg

Skriftlig fråga 2016/17:166 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2016/17:166 Ostlänken av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S Nyligen har statsrådet Anna Johansson inför Västsvenska handelskammaren redogjort för sin uppfattning att sträckan GöteborgBorås inte ska byggas med en standard för 320 km/h. Regeringen har uttalat som ambition att, då ekonomin tillåter, bygga

Inlämnad: 2016-10-20 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:166 av Erik Ottoson (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:76 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2016/17:76 Regeringens behandling av SOU 2015:110 av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S Jag har tidigare frågat statsrådet Anna Johansson Skriftlig fråga 2016/17:36 om hon och regeringen kommer att ta några initiativ med anledning av slutsatserna i trafikutskottets uppföljning av den nya kollektivtrafiklagen.

Inlämnad: 2016-10-06 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:76 av Erik Ottoson (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:36 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2016/17:36 Uppföljning av nya kollektivtrafiklagen av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S Riksdagens trafikutskott har före sommaren presenterat en uppföljning av den nya kollektivtrafiklagen, som trädde i kraft 2012. Uppföljningen har på ett bra sätt sammanställt de erfarenheter och synpunkter som finns

Inlämnad: 2016-09-23 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:36 av Erik Ottoson (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1485 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2015/16:1485 Motorvägsbron i Södertälje av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S På midsommarafton inträffade en olycka med en lastbil i södergående riktning på motorvägsbron i Södertälje. Bron skadades så pass allvarligt att trafiken ännu inte har kunnat öppnas. Trafikverket arbetar hårt för att öppna

Inlämnad: 2016-08-03 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1485 av Erik Ottoson (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2015/16:645 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2015/16:645 Samordnade system i kollektivtrafiken av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S En av de viktigaste delarna i att skapa ett långsiktigt hållbart transportsystem i Sverige är att fler måste resa kollektivt. En förutsättning för det är att det upplevs som smidigt, prisvärt och effektivt

Inlämnad: 2016-05-16 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:645 av Erik Ottoson (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1222 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2015/16:1222 Regeringens ansvarsfördelning avseende frågan om Bromma flygplats av Erik Ottoson M till Statsminister Stefan Löfven S Onsdagen den 11 maj riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen som innebar att regeringen ska arbeta för att utveckla Bromma flygplats. Detta är något som riksdagen har

Inlämnad: 2016-05-16 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1222 av Erik Ottoson (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1219 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2015/16:1219 Konkurrensneutral tillgång till infrastruktur för kommersiella kollektivtrafikbolag av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S Sedan den nya kollektivtrafiklagen trädde i kraft 2012 har mycket skett. Lagen har börjat testas, och kommersiella initiativ har uppstått på vissa ställen, med varierande

Inlämnad: 2016-05-16 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1219 av Erik Ottoson (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1218 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2015/16:1218 Drönare i känsliga naturområden av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S De senaste åren har vi bevittnat en stor ökning av antalet obemannade luftfarkoster, så kallade drönare. Dessa kan enkelt styras från marken av en oerfaren pilot, vilket skapar stora möjligheter men även vissa risker

Inlämnad: 2016-05-16 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1218 av Erik Ottoson (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1217 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2015/16:1217 Trafikanalys slutsatser från 2014 efter införandet av den nya kollektivtrafiklagen av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S Under 2014 lämnade Trafikanalys en rapport där de utvärderade införandet av den nya kollaktivtrafiklagen. I analysen uppmärksammades problem som kan behöva lösas, och

Inlämnad: 2016-05-16 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1217 av Erik Ottoson (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1216 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2015/16:1216 Tilldelning av tåglägen av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S På den svenska järnvägen går i dag många olika sorters tåg, som alla ska samsas på samma spår. Tåglägestilldelningen är därför avgörande för i vilken omfattning man kan bedriva trafik som tågbolag. I dag tilldelas tåglägen på

Inlämnad: 2016-05-16 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1216 av Erik Ottoson (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1209 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2015/16:1209 Direktflyg StockholmTokyo av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S I dag går inga flyglinjer direkt från Sverige till Japans huvudstad Tokyo, utan man måste göra minst en mellanlandning på sin väg mellan Sverige och Japan. SAS flyger i dag från Köpenhamn men får då landa på Narita Airport,

Inlämnad: 2016-05-12 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1209 av Erik Ottoson (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:936 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2015/16:936 Resandeströmmar mellan Sverige och Danmark av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S I en tidigare fråga till statsrådet Anna Johansson 2015/16:900 frågade jag  på vilket sätt resandevolymerna mellan Sverige och Danmark har påverkats av de införda id-kontrollerna för inresa i Sverige. Statsrådet

Inlämnad: 2016-03-08 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:936 av Erik Ottoson (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2015/16:459 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2015/16:459 Lastbilar som väger 90 ton av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S Diskussionen om maxvikten på lastbilar har varit omfattande, och statsrådet som ansvarar för frågorna har på Transportforum i Linköping aviserat att möjligheter att köra lastbil om 74 ton är på väg att bli verklighet,

Inlämnad: 2016-03-02 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:459 av Erik Ottoson (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Lastbilar som väger 90 ton

Skriftlig fråga 2015/16:900 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2015/16:900 Autonoma fordon av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S Statsrådet och jag har tidigare diskuterat vikten av att Sverige ligger i framkant vad gäller teknikfrämjande åtgärder såväl vad gäller autonoma fordon som andra fenomen inom trafikområdet. Autonoma fordon kommer sannolikt att innebära

Inlämnad: 2016-03-02 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:900 av Erik Ottoson (M) (pdf, 64 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:892 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2015/16:892 Id-kontroller för inresa i Sverige av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S Sedan början av året har det efter riksdagens lagändring och regeringens beslut varit regler om id-kontroller vid inresa i Sverige, bland annat över Öresundsbron. Frågan har varit stor i medierna och engagerat många

Inlämnad: 2016-03-02 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:892 av Erik Ottoson (M) (pdf, 68 kB)
Paginering