Dokument & lagar (10 träffar)

Interpellation 2007/08:608 av Polfjärd, Jessica (m)

den 21 april Interpellation 2007/08:608 Åldersgräns på bio och föräldrars ansvar av Jessica Polfjärd m till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Vi moderater är starka ambassadörer för individuellt ansvarstagande och rätten att styra sina egna val fritt från byråkratiska regler och överförmynderi. Definitionen

Inlämnad: 2008-04-21 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Åldersgräns på bio och föräldrars ansvar

Skriftlig fråga 2007/08:1428 av Polfjärd, Jessica (m)

den 1 juli Fråga 2007/08:1428 Myndighet till Västerås och Västmanland av Jessica Polfjärd m till statsrådet Åsa Torstensson c Den 19 juli 2007 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredning med uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av en trafikinspektionsorganisation. Det resulterade i utredningen

Inlämnad: 2008-07-01 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1122 av Cederfelt, Margareta (m)

den 18 april Fråga 2007/08:1122 Förlustavdrag för små och mindre företag av Margareta Cederfelt m till finansminister Anders Borg m Regeringens engagemang i frågor som rör småföretagande, entreprenörskap och innovationer är omisskännligt. I detta engagemang är det viktigt att understryka de små och mindre företagens

Inlämnad: 2008-04-18 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1016 av Cederfelt, Margareta (m)

den 28 mars Fråga 2007/08:1016 Osäker trafiksäkerhet av Margareta Cederfelt m till statsrådet Åsa Torstensson c Den nationella bältesveckan är avslutad. Mellan den 18 och 24 februari kontrollerade polisen 43 618 fordonsförare. Hela 5 401 personer upptäcktes utan bilbälte. Men ännu allvarligare var att polisen fann

Inlämnad: 2008-03-28 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:869 av Cederfelt, Margareta (m)

den 28 februari Fråga 2007/08:869 Minskad rattonykterhet och ökad trafiksäkerhet av Margareta Cederfelt m till statsrådet Åsa Torstensson c Antalet olyckor i trafiken ökar kontinuerligt och möjligheten att uppnå nollvisionens mål verkar avlägsna. En av de huvudsakliga orsakerna till trafikolyckor är förare som

Inlämnad: 2008-02-28 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:808 av Cederfelt, Margareta (m)

den 20 februari Fråga 2007/08:808 Skattebefrielser för bidrag och donationer till forskning av Margareta Cederfelt m till finansminister Anders Borg m En ändring av dagens skatteregler skulle kunna möjliggöra för universiteten att öka sina forskningsresurser i stor omfattning. I tidigare lagstiftning var donationer

Inlämnad: 2008-02-20 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:398 av Cederfelt, Margareta (m)

den 30 november Fråga 2007/08:398 Lättnad på skattebördan för breda yrkesgrupper av Margareta Cederfelt m till finansminister Anders Borg m Regeringen har genomfört omfattande skattesänkningar genom bland annat jobbskatteavdraget. Jobbskatteavdraget är framför allt riktat mot låg- och medelinkomsttagare. Tyvärr

Inlämnad: 2007-11-30 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:306 av Cederfelt, Margareta (m)

den 20 november Fråga 2007/08:306 Vinteranpassade däck för den utländska tunga fordonstrafiken av Margareta Cederfelt m till statsrådet Åsa Torstensson c Den svåra trafiksituation som uppstod i samband med det senaste snöovädret resulterade i flera tråkiga konsekvenser. I Stockholmsområdet drabbades särskilt riksväg

Inlämnad: 2007-11-20 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:141 av Cederfelt, Margareta (m)

den 24 oktober Fråga 2007/08:141 Den offentliga sektorn som arbetsgivare av Margareta Cederfelt m till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Inom de närmaste åren väntas stora pensionsavgångar när 40-talisterna lämnar arbetsmarknaden. Många av 40-talisterna är erfarna och har dessutom chefsansvar. För den

Inlämnad: 2007-10-24 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:74 av Cederfelt, Margareta (m)

den 12 oktober Fråga 2007/08:74 Miljömässiga transporter av Margareta Cederfelt m till statsrådet Åsa Torstensson c Alla former av transporter ökar i Sverige. Mest av allt ökar godstransporterna. Under 2006 nådde godstransporterna sin högsta nivå någonsin. Totalt uppgick transporterna till 98,8 miljarder tonkilometer.

Inlämnad: 2007-10-12 Besvarare: Åsa Torstensson (C)