Dokument & lagar (60 träffar)

Skriftlig fråga 2017/18:763 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2017/18:763 Resultaten av Sveriges plats i FN:s säkerhetsråd av Sofia Arkelsten M till Utrikesminister Margot Wallström S I en debattartikel den 2 januari 2018 uppmärksammar utrikesminister Margot Wallström att Sverige är halvvägs genom det tvååriga medlemskapet i FN:s säkerhetsråd och beskriver ett antal frågor

Inlämnad: 2018-02-09 Svarsdatum: 2018-02-22 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2017/18:763 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:672 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2017/18:672 Hbtq-rättigheter i Egypten av Sofia Arkelsten M till Utrikesminister Margot Wallström S Mänskliga rättigheter måste ständigt försvaras. Human Rights Watch har i veckan särskilt uppmärksammat situationen för hbtq-personer i Egypten. Det förekommer arresteringar på oklara grunder, och det förekommer rapporter

Inlämnad: 2018-01-26 Svarsdatum: 2018-02-07 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2017/18:672 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:303 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2017/18:303 Laglig och säker abort i Brasilien av Sofia Arkelsten M till Utrikesminister Margot Wallström S Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter SRHR är grundläggande mänskliga rättigheter, och sju av åtta partier i Sveriges riksdag har stor samsyn i frågorna och förutsätter att regeringen agerar när dessa

Inlämnad: 2017-11-21 Svarsdatum: 2017-11-29 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2017/18:303 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1211 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2016/17:1211 Attacker mot hbtq-personer i Tjetjenien av Sofia Arkelsten M till Utrikesminister Margot Wallström S Det har den senaste tiden förekommit mycket oroande uppgifter om förföljelser, grova kränkningar och våld mot hbtq-personer i Tjetjenien. Medieuppgifter gör gällande att företrädare för det lokala styret

Inlämnad: 2017-04-06 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1211 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:949 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2016/17:949 Hållbarhetsmålen och rapporterna om mänskliga rättigheter av Sofia Arkelsten M till Utrikesminister Margot Wallström S Det har till utrikesutskottet aviserats att Utrikesdepartementet ska ta fram uppdaterade rapporter om mänskliga rättigheter MR-rapporterFörseningen av MR-rapporterna har kritiserats.

Inlämnad: 2017-02-28 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:949 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:889 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2016/17:889 Statsminister Stefan Löfvens Iranbesök av Sofia Arkelsten M till Statsminister Stefan Löfven S Statsminister Stefan Löfven besökte Iran den 1112 februari tillsammans med en företagsdelegation ledd av EU- och handelsminister Ann Linde. På regeringens hemsida står det följande: Statsministern hade bilaterala

Inlämnad: 2017-02-20 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:889 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:682 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2016/17:682 Kampanjen till FN:s säkerhetsråd samt Pierre Schoris uppgifter om röstbyten av Sofia Arkelsten M till Utrikesminister Margot Wallström S I Dagens ETC den 2 januari beskriver en av den nuvarande regeringens särskilda representanter för kandidaturen till FN:s säkerhetsråd, Pierre Schori, sin bild av processen

Inlämnad: 2017-01-18 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:682 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 114 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:336 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2016/17:336 Bilaterala utfästelser som del i Sveriges kampanj till FN:s säkerhetsråd av Sofia Arkelsten M till Utrikesminister Margot Wallström S Tidigare har utrikesminister Margot Wallström fått frågor om Sveriges kampanj till FN:s säkerhetsråd. Delar av ekonomin i kampanjen har redovisats, men medieuppgifter

Inlämnad: 2016-11-16 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:336 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 71 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:327 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2016/17:327 Information till andra nordiska länder om kampanjen till FN:s säkerhetsråd av Sofia Arkelsten M till Utrikesminister Margot Wallström S Kampanjen för att Sverige skulle ta plats i FN:s säkerhetsråd pågick en längre tid. Den nuvarande regeringens kampanj har kritiserats av olika skäl. Redovisningen av

Inlämnad: 2016-11-16 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:327 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:88 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2016/17:88 Finansieringen av Ban Ki Moons besök i Stockholm av Sofia Arkelsten M till Utrikesminister Margot Wallström S FN:s nuvarande generalsekreterare Ban Ki Moon besökte Stockholm den 30 mars i år. Han mötte statsminister Stefan Löfven, hade en gemensam pressträff och därefter talade generalsekreteraren i Stockholms

Inlämnad: 2016-10-10 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:88 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:86 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2016/17:86 Ytterligare redovisning av kampanjen till FN:s säkerhetsråd av Sofia Arkelsten M till Utrikesminister Margot Wallström S Det är naturligtvis positivt att Sverige nu tar plats i FN:s säkerhetsråd. Däremot kvarstår frågor om kampanjen. Utrikesutskottet gör en utvärdering. Konstitutionsutskottet gör en granskning

Inlämnad: 2016-10-10 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:86 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:85 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2016/17:85 Upplägg för kampanjen till FN:s säkerhetsråd av Sofia Arkelsten M till Statsrådet Isabella Lövin MP Utrikesministern har fått frågan om hur Utrikesdepartementet kommer att redovisa de kostnader som trots allt härrör sig till kampanjen, men som inte finns med i Utrikesdepartementets redovisade pm. Det

Inlämnad: 2016-10-10 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:85 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1435 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2015/16:1435 Utrikesförvaltningens konsulära beredskap av Sofia Arkelsten M till Utrikesminister Margot Wallström S Riksrevisionen har i enlighet med 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. granskat utrikesförvaltningens konsulära beredskap, och redovisar resultatet av denna granskning i rapporten

Inlämnad: 2016-07-04 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1435 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1403 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2015/16:1403 Rutiner för departementens officiella Twitterkonton av Sofia Arkelsten M till Utrikesminister Margot Wallström S Utrikesdepartementets officiella Twitterkonto utrikesdep skickade den 22 juni en tweet som svar till Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor som skrivit om ett beslut i riksdagen.

Inlämnad: 2016-06-22 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1403 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1313 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2015/16:1313 Situationen på honorärkonsulatet i Beirut av Sofia Arkelsten M till Utrikesminister Margot Wallström S Utrikesminister Margot Wallström har fått en skriftlig fråga 2015/16:1272 om honorärkonsulatet i Beirut. Honorärkonsulatet bedriver ambassadverksamhet när ambassaden i Damaskus av säkerhetsskäl inte

Inlämnad: 2016-06-02 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1313 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1272 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2015/16:1272 Honorärkonsulat och ambassadverksamhet i Beirut av Sofia Arkelsten M till Utrikesminister Margot Wallström S Ambassaden i Damaskus omlokaliserades till Beirut våren 2012, där det sedan tidigare också finns ett honorärkonsulat. Detta har fortsatt sin verksamhet. Samtidigt saknar Sverige en ambassad i

Inlämnad: 2016-05-24 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1272 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1266 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2015/16:1266 Prioritering av SRHR-frågor av Sofia Arkelsten M till Utrikesminister Margot Wallström S Sexuell hälsa och rättigheter är en viktig fråga om mänskliga rättigheter. Sverige har länge stått upp för dessa motvindsfrågor. Inom budgethanteringen av biståndet har utrikesutskottet exempelvis varit enigt om

Inlämnad: 2016-05-23 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1266 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1068 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2015/16:1068 Kampanjkostnad för en svensk plats i FN:s säkerhetsråd av Sofia Arkelsten M till Utrikesminister Margot Wallström S I en skriftlig fråga ställd den 27 oktober 2015 till utrikesminister Margot Wallström efterfrågades kostnaden för kampanjen för en svensk plats i FN:s säkerhetsråd hittills. Utöver det

Inlämnad: 2016-04-06 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1068 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:769 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2015/16:769 Global commitment, independent voice av Sofia Arkelsten M till Utrikesminister Margot Wallström S I mars 2015 ställde jag en skriftlig fråga om den svenska kampanjen för kandidaturen till FN:s säkerhetsråd. Frågan uppmärksammade att kampanjens logotyp med budskapet att Sverige ska vara en oberoende röst

Inlämnad: 2016-02-09 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:769 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:257 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2015/16:257 Resor i samband med kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd av Sofia Arkelsten M till Statsrådet Anders Ygeman S I svar på skriftlig fråga från 2015/16 om kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd och statsrådens resor meddelas att kandidaturen tas upp kontinuerligt i samband med de resor statsråden

Inlämnad: 2015-11-05 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:257 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 68 kB)
Paginering