Dokument & lagar (850 träffar)

Interpellation 2016/17:348 av Thomas Finnborg (M)

Interpellation 2016/17:348 Åtgärder mot bilmålvakter av Thomas Finnborg M till Statsrådet Anna Johansson S De fordonsrelaterade skulderna hos Kronofogden är större än någonsin tidigare och uppgick vid årsskiftet till drygt 2,2 miljarder kronor. Trots att den tidigare alliansregeringen införde en ny lagstiftning 2014,

Inlämnad: 2017-03-03 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:348 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder mot bilmålvakter

Skriftlig fråga 2016/17:1009 av Lars Beckman (M)

Fråga 2016/17:1009 Utbyggnad av E4 mellan Gävle och Söderhamn av Lars Beckman M till Statsrådet Anna Johansson S Vägen från Helsingborg till Gävle består till stora delar av fyra filer. Efter Gävle norrut blir det dock endast en fil i vardera riktningen. Det här leder ofta till omfattande trafikstörningar, eftersom det

Inlämnad: 2017-03-03 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1009 av Lars Beckman (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1001 av Lars Beckman (M)

Fråga 2016/17:1001 Byggstartsbeslut i Gävle hamn av Lars Beckman M till Statsrådet Anna Johansson S Gävle hamn är en viktig och strategisk hamn, och det är många som väntar på ett byggstartsbeslut från regeringen rörande en ny spåranslutning från Gävle godsbangård samt elektrifiering av befintlig bana. Varje dag som beslutet

Inlämnad: 2017-03-03 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1001 av Lars Beckman (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:997 av Eva Lohman (M)

Fråga 2016/17:997 Utbyggnad av E4 mellan Hudiksvall och Sundsvall av Eva Lohman M till Statsrådet Anna Johansson S Från södra Sverige och norrut till Västernorrland är det med några undantag fyrfiligt. Sträckan HudiksvallSundsvall är delvis trefilig, men långa sträckor är tvåfiliga utan mitträcke. Detta leder till trafikstörningar

Inlämnad: 2017-03-03 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:997 av Eva Lohman (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2016/17:339 av Isabella Hökmark (M)

Interpellation 2016/17:339 Extra medel till kulturskolorna av Isabella Hökmark M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Ett av de stora löftena som regeringspartierna lyfte fram i opposition var att sänka avgifterna för kulturskolorna. Detta löfte uppfylls delvis genom att man i budgeten för 2016 drev

Inlämnad: 2017-02-27 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2016/17:339 av Isabella Hökmark (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Extra medel till kulturskolorna

Skriftlig fråga 2016/17:900 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2016/17:900 Det digitala utbildningsprotokollet av Boriana Åberg M till Statsrådet Anna Johansson S Sveriges förarutbildningssystem och människors väg till ett körkort har stor betydelse, både för enskilda och för samhället i stort. Vi vet att ett körkort ökar möjligheterna att få ett arbete, men det finns stora

Inlämnad: 2017-02-20 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:900 av Boriana Åberg (M) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2016/17:318 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:318 Public service och onlinetjänster av Edward Riedl M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Med anledning av att det ligger i public service-uppdraget att tillhandahålla sändningar av tv-program i marknätet via vanliga tv-apparater och även numera att sända tv online ligger konkurrensen

Inlämnad: 2017-02-14 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2016/17:318 av Edward Riedl (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Public service och onlinetjänster

Interpellation 2016/17:317 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:317 SVT:s närvaro på Facebook av Edward Riedl M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Facebook är i dag en av de dominerande sociala plattformarna för nyhetsinhämtning bland svenskar. Drygt hälften, 52 procent, av alla internetanvändare är på Facebook varje dag och 71 procent är

Inlämnad: 2017-02-14 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2016/17:317 av Edward Riedl (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: SVT:s närvaro på Facebook

Interpellation 2016/17:316 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:316 Centralisering av journalister av Edward Riedl M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Sverige är ett långt land med 290 kommuner. För att garantera alla människors möjlighet till inflytande och för att upprätthålla en stabil demokrati krävs därför en granskande och närvarande

Inlämnad: 2017-02-14 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2016/17:316 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Centralisering av journalister

Interpellation 2016/17:315 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:315 SVT:s sändningstillstånd av Edward Riedl M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP I en DN-debattartikel kritiserar Aftonbladets chefredaktör Sofia Olsson Olsén och branschorganisationen Tidningsutgivarnas vd Jeanette Gustafsdotter debattörerna SVT:s ökade användning av andra

Inlämnad: 2017-02-14 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2016/17:315 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: SVT:s sändningstillstånd

Interpellation 2016/17:314 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:314 SVT:s användning av licenspengar av Edward Riedl M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Public service har en offentlig finansiering på totalt 8,144 miljarder vilket går till SVT, SR och UR och ger dem en ekonomisk särställning i förhållande till övriga medier. I dag ser vi

Inlämnad: 2017-02-14 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2016/17:314 av Edward Riedl (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: SVT:s användning av licenspengar

Interpellation 2016/17:313 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:313 Reglerna för SVT av Edward Riedl M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP I en debattartikel i Dagens Nyheter den 8 februari anslår författarna att public service bryter mot reglerna vad gäller sina befogenheter. Tillståndet för public service, som det ser ut i dag, avser uttryckligen

Inlämnad: 2017-02-14 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2016/17:313 av Edward Riedl (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Reglerna för SVT

Interpellation 2016/17:305 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:305 Västra länken i Umeå av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Infrastrukturminister Anna Johansson har lovat att Västra länken i Umeå inte kommer att hotas av regeringens direktiv till Trafikverket om att ompröva 20 beslutade infrastrukturprojekt inför kommande nationell plan. Direktiven

Inlämnad: 2017-02-10 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:305 av Edward Riedl (M) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2016/17:304 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:304 Pengar för järnväg mellan Umeå och Skellefteå av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Den 2 februari meddelade ordföranden för Norrbotniabanegruppen, Lorents Burman, att regeringen och statsminister Stefan Löfven kommit med ett löfte om att Norrbotniabanan kommer att byggas. I löftet

Inlämnad: 2017-02-10 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:304 av Edward Riedl (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:818 av Edward Riedl (M)

Fråga 2016/17:818 Norrbotniabanan av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Den 2 februari stod ordföranden i Norrbotniabanegruppen och kommunalrådet i Skellefteå, Lorents Burman, i SVT Västerbotten och meddelade att regeringen och statsminister Stefan Löfven har lovat att Norrbotniabanan ska byggas. I dagsläget

Inlämnad: 2017-02-10 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:818 av Edward Riedl (M) (pdf, 74 kB)

Interpellation 2016/17:300 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:300 Tyngre lastbilar i Västerbotten av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Trafikverket och Transportstyrelsen har tagit fram ett förslag om att tillåta 74 tons bruttovikt på det allmänna vägnätet. Alla relevanta remissinstanser inklusive Naturvårdsverket och Energimyndigheten är positiva

Inlämnad: 2017-02-07 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:300 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2016/17:297 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:297 Västra länken i Umeå av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S I och med förseningen av den nationella infrastrukturplanen och de uppmärksammade direktiv som regeringen gav Trafikverket om att ompröva 20 redan beslutade infrastrukturprojekt finns det anledning att undra vad som dröjer.

Inlämnad: 2017-02-07 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:297 av Edward Riedl (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2016/17:293 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:293 Olycksstatistik i trafiken av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S I augusti 2016 meddelade regeringen en ny inriktning för det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet under namnet Nystart för nollvisionen. Samtidigt har det under 2016 omkommit 272 personer i vägtrafiken medan det under

Inlämnad: 2017-02-06 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:293 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2016/17:286 av Lars Hjälmered (M)

Interpellation 2016/17:286 Göteborg som pilotområde för moderna transporter av Lars Hjälmered M till Statsrådet Anna Johansson S I Sverige pågår viktig forskning och utveckling av autonoma eller självstyrande fordon. Inom projektet Drive Me är tanken att ett hundratal familjer ska få möjlighet att på riktigt och i det

Inlämnad: 2017-02-03 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:286 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2016/17:279 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2016/17:279 Bärgningshastigheter av Lotta Finstorp M till Statsrådet Anna Johansson S Det krävs fler åtgärder för att förbättra dagens bärgningsmöjligheter. Ofta uppstår köbildningsproblematik eftersom maxhastigheten under bärgning är begränsad till 40 kilometer i timmen. Andra fordon med maxhastigheter

Inlämnad: 2017-02-02 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:279 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 74 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bärgningshastigheter