Dokument & lagar (25 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:1447 av Jessica Rosencrantz (M)

Fråga 2016/17:1447 Arlanda som Nordens ledande flygplats av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Anna Johansson S Infrastrukturminister Anna Johansson har nu presenterat de ledamöter som ska sitta i Arlandarådet för att utveckla flygplatsen. Det är i dag en hård konkurrens inom flygsektorn, där marginaler och möjligheten

Inlämnad: 2017-05-18 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1447 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1411 av Jessica Rosencrantz (M)

Fråga 2016/17:1411 Bilpooler av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Anna Johansson S Ett ökat bildelande i Sverige har potential att minska och effektivisera bilresandet, vilket är positivt för både miljön och samhällsplaneringen i stort. Tyvärr lägger dagens regelverk hinder för en fortsatt positiv utveckling. Kommuner

Inlämnad: 2017-05-16 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1411 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 72 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1339 av Jessica Rosencrantz (M)

Fråga 2016/17:1339 Säkerställande av vägnätet för BK4 av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Anna Johansson S Riksdagen har valt att ställa sig bakom trafikutskottets motivuttalanden rörande proposition 2016/17:112 Godstrafikfrågor vilket därmed öppnar upp för en större andel av vägnätet än vad regeringen förslog

Inlämnad: 2017-05-03 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1339 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1325 av Jessica Rosencrantz (M)

Fråga 2016/17:1325 Infrastruktur och terrorism av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Anna Johansson S Dådet på Drottninggatan i Stockholm den 7 april visar på sårbarheten i vårt öppna samhälle vad gäller hotet från den internationella terrorismen. Den vitala infrastrukturen och transportsystemet i vårt samhälle är

Inlämnad: 2017-05-02 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1325 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2016/17:416 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2016/17:416 Självkörande bilar av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Anna Johansson S Efter det att delbetänkandet om självkörande bilar, Vägen till självkörande bilar testverksamhet, presenterades den 31 mars 2016 har det inte hänt speciellt mycket. I väntan på nästa del i utredningen, som ska presenteras

Inlämnad: 2017-04-03 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:416 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Självkörande bilar

Skriftlig fråga 2015/16:1422 av Jessica Rosencrantz (M)

Fråga 2015/16:1422 Motorvägsbron i Södertälje och sårbarhet i transportsystemet av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Anna Johansson S Natten mot midsommarafton blev bärande delar av motorvägsbron i Södertälje påkörda av en långtradare. Bron går högt över Södertälje kanal och är en vital del av både väg- och sjöinfrastrukturen

Inlämnad: 2016-06-30 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1422 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2015/16:344 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2015/16:344 EU:s nya direktiv för fordonsbesiktning av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Anna Johansson S Med anledning av EU:s nya direktiv för fordonsbesiktning har det uppstått en diskussion om att eventuellt förändra de nationella reglerna för svensk fordonsbesiktning, för fordon under tre och ett

Inlämnad: 2016-01-28 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:344 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: EU:s nya direktiv för fordonsbesiktning

Interpellation 2015/16:221 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2015/16:221 Ökad konkurrens på järnvägen av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Anna Johansson S Sedan år 2010 har den kommersiella persontrafiken på järnvägen varit avreglerad. Det har bland annat lett till att nya aktörer har tagit sig in på den svenska marknaden och nu trafikerar järnvägen. För att

Inlämnad: 2015-11-25 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:221 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ökad konkurrens på järnvägen

Interpellation 2014/15:754 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2014/15:754 Finansiering av Sjöfartsverkets räddningsinsatser av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Anna Johansson S År 2014 införskaffade Sjöfartsverket sju nya räddningshelikoptrar vilka kan användas till insatser både till lands och till sjöss. Fram till i juni i år har verket fakturerat de kommuner

Inlämnad: 2015-08-27 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:754 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Finansiering av Sjöfartsverkets räddningsinsatser

Skriftlig fråga 2014/15:732 av Jessica Rosencrantz (M)

Fråga 2014/15:732 Översyn av Trafikverkets samhällsekonomiska kalkyler av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Anna Johansson S Ett flertal företrädare för transportnäringen, bland annat Näringslivets Transportråd, har framfört kritik mot de samhällsekonomiska kalkyler som Trafikverket lutar sig mot vid investeringsbeslut.

Inlämnad: 2015-07-09 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:732 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2014/15:733 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2014/15:733 Vinsterna med en östlig förbindelse i Stockholm av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Anna Johansson S Trafikleden Östlig förbindelse i Stockholm är tänkt att sträcka sig från Ropsten i norr till Nacka i söder. Vägsträckan har planerats sedan 1990 och förbindelsen skulle förbättra både miljö

Inlämnad: 2015-07-08 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:733 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Vinsterna med en östlig förbindelse i Stockholm

Interpellation 2014/15:732 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2014/15:732 Regeringens cykelstrategi och politik för att främja cykeln som transportmedel av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Anna Johansson S Cykeln utgör i dag en viktig del av vårt samlade transportsystem. Cykeln förbättrar framkomligheten i trafiktäta miljöer och är det mest miljövänliga sättet

Inlämnad: 2015-07-08 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:732 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens cykelstrategi och politik för att främja cykeln som transportmedel

Interpellation 2014/15:662 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2014/15:662 Infrastrukturministerns syn på riksintresset Bromma flygplats av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Anna Johansson S Trafikverket har nyligen tillsammans med Swedavia genomfört en precisering av Bromma flygplats som riksintresse. Trafikverket har därmed bekräftat att Bromma även fortsatt

Inlämnad: 2015-05-28 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:662 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Infrastrukturministerns syn på riksintresset Bromma flygplats

Interpellation 2014/15:660 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2014/15:660 Infrastrukturpropositionen 2016 av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Anna Johansson S Efter initiativ från alliansregeringen utsågs 2011 Lena Erixon till ansvarig för kapacitetsutredningen. 2012 överlämnade Trafikverkets generaldirektör kapacitetsutredningen till dåvarande infrastrukturminister

Inlämnad: 2015-05-28 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:660 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Infrastrukturpropositionen 2016

Interpellation 2014/15:428 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2014/15:428 Ökad konkurrens på järnvägsnätet av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Anna Johansson S Lördagen den 21 mars avgår bolaget MTR:s första avgång mellan Stockholm och Göteborg. Det innebär att SJ för första gången konkurrensutsätts ordentligt på denna lönsamma sträcka. För resenärerna innebär

Inlämnad: 2015-03-20 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:428 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ökad konkurrens på järnvägsnätet

Interpellation 2014/15:386 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2014/15:386 Tyngre lastbilar av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Anna Johansson S Alliansregeringen påbörjade ett viktigt arbete för att möjliggöra tyngre lastbilar upp till 74 ton. Tyngre fordon kan minska utsläppen eftersom lastbilarna då kan lasta mer och köra färre gånger. Effektiviteten och lönsamheten

Inlämnad: 2015-03-12 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:386 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 75 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Tyngre lastbilar

Interpellation 2014/15:141 av Jan Ericson (M)

Interpellation 2014/15:141 Förbifart Stockholm av Jan Ericson M till Finansminister Magdalena Andersson S Regeringen har valt att skjuta byggande av Förbifart Stockholm på framtiden till den 1 maj 2015. Under tiden ska regeringen internt förhandla om finansieringen. För närvarande finansieras Förbifart Stockholm den 21

Inlämnad: 2014-11-18 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:141 av Jan Ericson (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Förbifart Stockholm

Interpellation 2014/15:99 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2014/15:99 Förbifart Stockholm av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Anna Johansson S För att bygga Sverige starkt i dag och inför framtiden behövs en politik som främjar jobb och tillväxt. Ett fungerande transportsystem är avgörande för att människor och företag ska kunna röra sig, utbyta varor och

Inlämnad: 2014-11-03 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:99 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Förbifart Stockholm

Interpellation 2014/15:97 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2014/15:97 Bromma flygplats av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Anna Johansson S Bromma flygplats står nu under hot om nedläggning från de rödgröna partierna. Att Bromma flygplats bevaras är viktigt för Stockholmsregionens fortsatta tillväxt, men det är i ännu högre utsträckning en nationell fråga

Inlämnad: 2014-11-03 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:97 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bromma flygplats

Interpellation 2014/15:103 av Lars Hjälmered (M)

Interpellation 2014/15:103 Effekterna av att stoppa Förbifart Stockholm av Lars Hjälmered M till Statsrådet Anna Johansson S Regeringen har nu gett Trafikverket order om att tillfälligt stoppa infrastrukturprojektet Förbifart Stockholm fram till den 1 maj 2015. Förbifart Stockholm är tänkt att binda ihop norra och södra

Inlämnad: 2014-10-31 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:103 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Effekterna av att stoppa Förbifart Stockholm
Paginering