Dokument & lagar (35 träffar)

Skriftlig fråga 2014/15:787 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2014/15:787 Samma trafikregler för alla av Sten Bergheden M till Statsrådet Anna Johansson S Trafikverket har enligt medieuppgifter tagit fram en lista på hur man ska särbehandla mc-åkare i trafiken. Det som bland annat nämns är hastighetsregulator för att spärra maxhastigheten till 130 kilometer i timmen, kraftig

Inlämnad: 2015-09-14 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:787 av Sten Bergheden (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:763 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2014/15:763 Utredning om en kanalutbyggnad mellan Vänern och Uddevalla av Sten Bergheden M till Statsrådet Anna Johansson S Den senaste tiden har tankarna och idéerna om en ny kanal från Vänern till Uddevalla aktualiserats igen. I Almedalen hade man ett seminarium om detta, och intresset var stort. I dag har vi

Inlämnad: 2015-08-19 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:763 av Sten Bergheden (M) (pdf, 81 kB)

Interpellation 2014/15:713 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2014/15:713 Kostnaderna för vattendirektivet av Sten Bergheden M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Kritiken mot det föreslagna åtgärdsprogrammet från Sveriges vattenmyndigheter är mycket stark. I stort sett i alla remissvar har en stark oro framförts över de föreslagna åtgärderna och hur dessa

Inlämnad: 2015-06-16 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2014/15:713 av Sten Bergheden (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kostnaderna för vattendirektivet

Interpellation 2014/15:712 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2014/15:712 Förbättring av Kemikalieinspektionen av Sten Bergheden M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Kemikalieinspektionen har anmälts till Justitiekanslern JK för sina långa handläggningstider, och JK har framfört kritik mot bland annat dessa handläggningstider. Kemikalieinspektionen har även

Inlämnad: 2015-06-16 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2014/15:712 av Sten Bergheden (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Förbättring av Kemikalieinspektionen

Skriftlig fråga 2014/15:682 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2014/15:682 Omedelbart offentliggörande av rovdjursangrepp av Sten Bergheden M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Rovdjursangrepp på husdjur och hundar är ett stort problem nu när rovdjuren ökar. Att få sin hund eller sina tamboskap dödade av rovdjur är inte bara en stor tragedi för de drabbade. Det utgör också ett

Inlämnad: 2015-06-16 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2014/15:682 av Sten Bergheden (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:654 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2014/15:654 Kinnekullebanan av Sten Bergheden M till Statsrådet Anna Johansson S Upprustningen av Kinnekullebanan och dess nya tåg med direktförbindelse med Göteborg och Örebro har lett till en positiv resandeutveckling. Antalet resenärer på Kinnekullebanan har ökat över förväntningarna. Utvecklingen har varit positiv

Inlämnad: 2015-06-11 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:654 av Sten Bergheden (M) (pdf, 64 kB)

Interpellation 2014/15:681 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2014/15:681 Stöd till de småskaliga vattenkraftverken i Sverige av Sten Bergheden M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Enligt siffror från Svensk Vattenkraftförening finns det ca 2 000 småskaliga vattenkraftverk i drift i Sverige. Dessa producerar ca 4,3 terawattimmar per år. Nyligen har länsstyrelserna

Inlämnad: 2015-06-04 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2014/15:681 av Sten Bergheden (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Stöd till de småskaliga vattenkraftverken i Sverige

Skriftlig fråga 2014/15:625 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2014/15:625 Brist på utbildade chaufförer av Sten Bergheden M till Statsrådet Anna Johansson S Före den 10 september i år måste Sveriges buss- och lastbilschaufförer fortbilda sig för att få ett så kallat yrkeskompetensbevis. Utbildningstiden är minst 35 timmar och kostnaden ligger på mellan 7 000 10 000 kronor

Inlämnad: 2015-06-04 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:625 av Sten Bergheden (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:582 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2014/15:582 Inlandssjöfart av Sten Bergheden M till Statsrådet Anna Johansson S Sveriges sjöfart anser ofta att man får bära för höga kostnader och har därför svårare att klara konkurrensen från andra trafikslag. Sedan december har Sverige ett femte transportslag, inlandssjöfart. Detta är en mycket bra utveckling

Inlämnad: 2015-05-27 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S) (S)

Skriftlig fråga 2014/15:582 av Sten Bergheden (M) (pdf, 65 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:581 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2014/15:581 Regler för inlandssjöfart av Sten Bergheden M till Statsrådet Anna Johansson S Sedan förra året har Sverige ett femte transportslag, inlandssjöfart. Detta kommer att betyda mycket för många orter kring Vänern och Vättern, inte minst Skaraborg och Lidköping. Det råder dock en oklarhet om vilka regler

Inlämnad: 2015-05-27 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S) (S)

Skriftlig fråga 2014/15:581 av Sten Bergheden (M) (pdf, 67 kB)

Interpellation 2014/15:627 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2014/15:627 Stöd till de småskaliga vattenkraftverken i Sverige av Sten Bergheden M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Enligt siffror från Svensk Vattenkraftförening finns det ca 2 000 småskaliga vattenkraftverk i drift i Sverige. Dessa producerar ca 4,3 terawattimmar per år. Nyligen har länsstyrelserna

Inlämnad: 2015-05-22 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2014/15:627 av Sten Bergheden (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:556 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2014/15:556 Odling av GMO-grödor av Sten Bergheden M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Konkurrensen är mycket hård när det gäller lantbruksprodukter vilket gör att intresset ökar för att odla GMO-grödor. Grödorna kan ha fördelar som bättre motståndskraft mot sjukdomar, högre avkastning och behov av mindre bekämpningsmedel

Inlämnad: 2015-05-21 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (S)

Skriftlig fråga 2014/15:556 av Sten Bergheden (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:542 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2014/15:542 Säkrare vägar för mc-åkare av Sten Bergheden M till Statsrådet Anna Johansson S I dag utför man olika prov på bland annat VTI för att skapa säkrare vägar och bättre vägräcken och vajerräcken. Men testerna på hur ett vajerräcke kan utformas för att även skydda vid en olycka som mc-åkare är starkt begränsade.

Inlämnad: 2015-05-20 Besvarare: Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:542 av Sten Bergheden (M) (pdf, 64 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:523 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2014/15:523 Tjuvfiske av Sten Bergheden M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Enligt siffror som TV4 presenterade nyligen har antalet anmälda brott mot fiskelagen ökat. Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Bucht: Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att minska tjuvfisket

Inlämnad: 2015-05-11 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2014/15:523 av Sten Bergheden (M) (pdf, 62 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:514 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2014/15:514 Kemikalieinspektionens uppdrag av Sten Bergheden M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Kemikalieinspektionen har anmälts till Justitiekanslern för sina för långa handläggningstider. Kemikalieinspektionen har fått mer pengar, ca 10 miljoner, för budgetåret 2015. Myndigheten klarar inte heller

Inlämnad: 2015-05-08 Besvarare: Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:514 av Sten Bergheden (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:502 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2014/15:502 Ökad konkurrenskraft i svensk mjölkproduktion av Sten Bergheden M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S De svenska mjölkbönderna är i dag under ett starkt konkurrenstryck. Dessutom råder det på världsmarknaden en överproduktion av mjölk och detta leder till ännu tuffare konkurrens och lägre ersättningar

Inlämnad: 2015-05-07 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2014/15:502 av Sten Bergheden (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:501 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2014/15:501 Hastighetsbegränsningar för husvagn av Sten Bergheden M till Statsrådet Anna Johansson S I dag är i Sverige den högsta tillåtna hastigheten för en bromsad husvagn kopplad till en personbil 80 kilometer per timme. I många europeiska länder är den högsta tillåtna hastigheten 100 kilometer per timme. Med

Inlämnad: 2015-05-07 Besvarare: Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:501 av Sten Bergheden (M) (pdf, 64 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:498 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2014/15:498 Miljövänliga småskaliga vattenkraftverk som hotas av nedläggelse av Sten Bergheden M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Något måste göras för att rädda den småskaliga vattenkraften. Många små miljövänliga vattenkraftverk på landsbygden är hotade. Länsstyrelsernas bedömning har satt många kraftverksägare

Inlämnad: 2015-05-06 Besvarare: Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:498 av Sten Bergheden (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:439 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2014/15:439 Arbetsskador inom jord- och skogsbruket av Sten Bergheden M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Lantbruket är en hårt olycksdrabbad sektor. Olyckstalen inom lantbrukssektorn i Sverige är relativt sett två tre gånger högre än i till exempel byggsektorn eller transportsektorn. Enligt Arbetsmiljöverket 2012

Inlämnad: 2015-04-17 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2014/15:439 av Sten Bergheden (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:433 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2014/15:433 Fler säkra rastplatser av Sten Bergheden M till Statsrådet Anna Johansson S Åkerinäringen är beroende av säkra uppställningsplatser för sina lastbilar. Lastbilarna är ofta lastade med last som är både dyrbar och stöldbegärlig. Det gör att lastbilsförarna tar stora risker såväl personligen som för godset

Inlämnad: 2015-04-16 Besvarare: Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:433 av Sten Bergheden (M) (pdf, 64 kB)
Paginering