Dokument & lagar (14 träffar)

Skriftlig fråga 2014/15:622 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2014/15:622 Problematiken med Försäkringskassan för gränspendlarna av Tina Ghasemi M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Sydsvenskan skrev den 1 juni om sex vanliga fallgropar inom sjukförsäkringen och föräldrapenningen för pendlare mellan Sverige och Danmark. Problem som man tar upp är följande:

Inlämnad: 2015-06-03 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2014/15:622 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:440 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2014/15:440 Byte av arbetsuppgifter under graviditet av Tina Ghasemi M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Enligt statistik från Försäkringskassan blir allt fler gravida kvinnor sjukskrivna i slutet av graviditeten. Samtidigt visar Inspektionen för socialförsäkringar i sin rapport Tillämpningen av

Inlämnad: 2015-04-17 Besvarare: Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2014/15:440 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:295 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2014/15:295 Möjlighet för föräldrar att få föräldrapenning för hela inskolningen i förskolan av Tina Ghasemi M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S För att öka flexibiliteten och möjligheten för föräldrar att delta i barnens inskolning vill vi inom Alliansen göra det möjligt för föräldrar att få föräldrapenning

Inlämnad: 2015-03-12 Besvarare: Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2014/15:295 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:294 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2014/15:294 Den andra förälderns rätt till ersättning för att följa med till mödravården av Tina Ghasemi M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Inom mödravården, barnhälsovården och elevhälsan har verksamheter byggts upp som är viktiga i arbetet med att främja hälsa och förebygga sjukdom. Därför är

Inlämnad: 2015-03-12 Besvarare: Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2014/15:294 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:292 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2014/15:292 Anmälan för flerbarnstillägg för barn som har fyllt 16 år av Tina Ghasemi M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S I syfte att förenkla för barnfamiljerna har Alliansen föreslagit att anmälan för flerbarnstillägg tas bort för barn som har fyllt 16 år. Det är en förenkling som har betydelse

Inlämnad: 2015-03-12 Besvarare: Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2014/15:292 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 67 kB)

Interpellation 2014/15:316 av Tina Ghasemi (M)

Interpellation 2014/15:316 Jämställdhetsbonusen av Tina Ghasemi M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Jag har tidigare ställt en skriftlig fråga till socialförsäkringsministern, där jag önskat svar på när regeringen avser att påbörja och slutföra det nödvändiga lagstiftningsarbete som krävs för att riksdagens

Inlämnad: 2015-02-19 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2014/15:316 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 66 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Jämställdhetsbonusen

Skriftlig fråga 2014/15:215 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2014/15:215 Tillfällig föräldrapenning av Tina Ghasemi M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Goda och trygga uppväxtvillkor är viktigt för alla barn och ungdomar. Självklart är föräldrarnas roll för barnets trygghet och utveckling central. Det offentligas roll är att i första hand stötta och hjälpa.

Inlämnad: 2015-02-11 Besvarare: Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2014/15:215 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:214 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2014/15:214 Jämställdhetsbonus av Tina Ghasemi M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Den 1 juli 2008 införde alliansregeringen en jämställdhetsbonus med syftet att ge föräldrar bättre ekonomiska möjligheter och drivkrafter till att fördela föräldraledigheten mer jämlikt samt att förbättra förutsättningarna

Inlämnad: 2015-02-11 Besvarare: Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2014/15:214 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 74 kB)

Interpellation 2014/15:273 av Johan Forssell (M)

Interpellation 2014/15:273 Förstärkning av jämställdhetsbonusen av Johan Forssell M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Den 1 juli 2008 införde alliansregeringen en jämställdhetsbonus med syftet att ge föräldrar bättre ekonomiska möjligheter och drivkrafter till att fördela föräldraledigheten mer jämlikt

Inlämnad: 2015-02-09 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2014/15:273 av Johan Forssell (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Förstärkning av jämställdhetsbonusen

Interpellation 2014/15:97 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2014/15:97 Bromma flygplats av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Anna Johansson S Bromma flygplats står nu under hot om nedläggning från de rödgröna partierna. Att Bromma flygplats bevaras är viktigt för Stockholmsregionens fortsatta tillväxt, men det är i ännu högre utsträckning en nationell fråga

Inlämnad: 2014-11-03 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:97 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bromma flygplats

Interpellation 2014/15:73 av Gustaf Hoffstedt (M)

Interpellation 2014/15:73 Bromma flygplats framtid av Gustaf Hoffstedt M till Statsrådet Anna Johansson S Under det senaste halvåret har det framkommit att framtiden för Bromma flygplats är oviss, trots att det finns ett avtal mellan staten och Stockholms stad som borde säkra verksamheten till år 2038. Det beror på att

Inlämnad: 2014-10-27 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:73 av Gustaf Hoffstedt (M) (pdf, 128 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bromma flygplats framtid

Interpellation 2014/15:74 av Tina Ghasemi (M)

Interpellation 2014/15:74 Bromma flygplats av Tina Ghasemi M till Statsminister Stefan Löfven S Nya moderaterna värnar ett öppet och konkurrenskraftigt Sverige med en välfungerande infrastruktur. Flygtrafik och flygplatser spelar en central roll för att ta sig runt i landet samt till och från Sverige. Det ska vara enkelt

Inlämnad: 2014-10-23 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:74 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 127 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bromma flygplats

Interpellation 2014/15:36 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2014/15:36 Bromma flygplats av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Statsminister Stefan Löfven S Den nya politiska ledningen i Stockholms stad vill lägga ned Bromma flygplats senast 2022. Bromma flygplats är  en fråga av betydelse inte enbart för Stockholm. Tvärtom, flygplatsen är viktig kanske främst för de

Inlämnad: 2014-10-15 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:36 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bromma flygplats

Interpellation 2014/15:35 av Lena Asplund (M)

Interpellation 2014/15:35 Bromma flygplats och Sundsvallsregionen av Lena Asplund M till Statsrådet Anna Johansson S Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Stockholms stad har aviserat att de har för avsikt att lägga ned Bromma flygplats. Bromma flygplats är inte en flygplats för Stockholms stad utan en flygplats som stora

Inlämnad: 2014-10-15 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:35 av Lena Asplund (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bromma flygplats och Sundsvallsregionen