Dokument & lagar (246 träffar)

Skriftlig fråga 2014/15:432 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2014/15:432 Åtgärder mot att rastplatser blir boplatser av Sten Bergheden M till Statsrådet Anna Johansson S Trafikverket har enligt uppgifter infört ett maxstopp på två timmar på Sickelsta rastplats längs E20 nära Kumla. Problemet är att ett antal förare i perioder mer eller mindre har bosatt sig på rastplatsen.

Inlämnad: 2015-04-16 Besvarare: Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:432 av Sten Bergheden (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:419 av Edward Riedl (M)

Fråga 2014/15:419 Direktiv till flygstrategin av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Regeringen har aviserat att man avser att presentera en flygstrategi under 2015. Vad denna ska innehålla, vid sidan av en flygskatt, har inte kommit till riksdagens kännedom. Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet

Inlämnad: 2015-04-14 Besvarare: Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:419 av Edward Riedl (M) (pdf, 65 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:416 av Edward Riedl (M)

Fråga 2014/15:416 Flygstrategins utformning hos våra nordiska grannar av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Regeringen har aviserat att man avser att presentera en flygstrategi under 2015. Vad denna ska innehålla, vid sidan av en flygskatt, har inte kommit till riksdagens kännedom. Danmark och Finland har

Inlämnad: 2015-04-14 Besvarare: Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:416 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:415 av Edward Riedl (M)

Fråga 2014/15:415 Färjetrafik över Kvarken av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Kvarken är ett havsområde söder om Bottenviken där det är som smalast mellan Sverige och Finland. Kvarkenfärjan som trafikerar sträckan har en avgörande betydelse för tillgängligheten mellan stora delar av norra Sverige och Finland.

Inlämnad: 2015-04-14 Besvarare: Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:415 av Edward Riedl (M) (pdf, 66 kB)

Interpellation 2014/15:497 av Gunnar Hedberg (M)

Interpellation 2014/15:497 Svaveldirektivet av Gunnar Hedberg M till Statsrådet Anna Johansson S Sedan den 1 januari 2015 gäller mycket hårda krav för de så kallade svavelkontrollområdena SECAInom områdena, som bland annat omfattar Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen får bränslet inte innehålla mer än 0,10 viktprocent

Inlämnad: 2015-04-09 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:497 av Gunnar Hedberg (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Svaveldirektivet

Skriftlig fråga 2014/15:397 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2014/15:397 Förbättrat underhåll av våra vägar vintertid av Sten Bergheden M till Statsrådet Anna Johansson S Det framförs ofta krav om bättre skötsel av våra vägar vintertid. Yrkestrafiken i landet, som måste fungera i alla vädertyper, har det mycket svårt när underhållet på våra vägar vintertid är bristfälligt.

Inlämnad: 2015-04-08 Besvarare: Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:397 av Sten Bergheden (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:391 av Cecilia Magnusson (M)

Fråga 2014/15:391 Friluftslivet av Cecilia Magnusson M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Vi moderater anser att det svenska friluftslivet är viktigt, så viktigt att alliansregeringen tog fram Sveriges första friluftsproposition år 2010. I år ska den första återrapporteringen om de tio friluftsmål som vi tog

Inlämnad: 2015-04-07 Besvarare: Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:391 av Cecilia Magnusson (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:386 av Saila Quicklund (M)

Fråga 2014/15:386 Befogenheter för skoterledsvärdar av Saila Quicklund M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I dag ombesörjs landets skoterleder av skoterledsvärdar, ofta med små medel och inte sällan på ideell basis. Det förekommer att skoterledsvärdar måste hantera att skoterförarna inte respekterar

Inlämnad: 2015-04-01 Besvarare: Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:386 av Saila Quicklund (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:380 av Karin Svensson Smith (MP)

Fråga 2014/15:380 Annullering av klimatutsläppsrätter av Karin Svensson Smith MP till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP År 2009 bedömde Riksrevisionen att de svenska utsläppen av klimatgaser under 20082012 skulle bli ca 70 miljoner ton lägre än vad det svenska åtagandet enligt Kyotoprotokollet tillät för perioden

Inlämnad: 2015-04-01 Besvarare: Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:380 av Karin Svensson Smith (MP) (pdf, 93 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:373 av Edward Riedl (M)

Fråga 2014/15:373 Luftfartsstrategin och riksdagens tillkännagivanden av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Regeringen har aviserat att man avser att presentera en luftfartsstrategi under 2015. Vad denna ska innehålla, vid sidan av en flygskatt, har ännu inte kommit till riksdagens kännedom. Med anledning

Inlämnad: 2015-03-30 Besvarare: Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:373 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:370 av Edward Riedl (M)

Fråga 2014/15:370 Hänsyn till svensk flygindustri i den kommande flygstrategin av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Svensk innovation, utbildning och forskning inom flyget ligger i internationell framkant. För den svenska flygbranschen är det av stor vikt att politiken skapar goda förutsättningar för industrin

Inlämnad: 2015-03-30 Besvarare: Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:370 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:369 av Edward Riedl (M)

Fråga 2014/15:369 Flygstrategins innehåll av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Regeringen har aviserat att man avser att presentera en flygstrategi under 2015. Vad denna ska innehålla, vid sidan av en flygskatt, har inte kommit till riksdagens kännedom. Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna

Inlämnad: 2015-03-30 Besvarare: Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:369 av Edward Riedl (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:365 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2014/15:365 Klimat och konkurrenskraft av Sofia Arkelsten M till Statsrådet Kristina Persson S Bland annat SVT rapporterade den 26 februari om att framtidsminister Kristina Persson tillsatt en expertgrupp för grön omställning. Enligt ett citat på svt.se klargör statsrådet gruppens arbete som ett förstadium till

Inlämnad: 2015-03-27 Besvarare: Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:365 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:361 av Eva Lohman (M)

Fråga 2014/15:361 Stormskador i Västernorrland av Eva Lohman M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S De två stormarna Dagmar i december 2011 och Ivar i december 2013 orsakade stora skador i Västernorrland. Markägare var tvungna att genomföra många kostsamma åtgärder, som provisoriskt skapade vägar, förstärkningar och reparationer

Inlämnad: 2015-03-27 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2014/15:361 av Eva Lohman (M) (pdf, 68 kB)

Interpellation 2014/15:452 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2014/15:452 Tvärförbindelse Södertörn av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S Under ett flertal år har den så kallade Södertörnsleden varit ett prioriterat projekt som Trafikverket ansvarat för så att det ska genomföras så snart som möjligt. Tyvärr överklagades projektet, och på grund av juridiska

Inlämnad: 2015-03-26 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:452 av Erik Ottoson (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Tvärförbindelse Södertörn

Skriftlig fråga 2014/15:353 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2014/15:353 Uppkörningsköer för att ta körkort av Sten Bergheden M till Statsrådet Anna Johansson S Att ha körkort är ofta mycket viktigt för att man ska kunna vara anställbar och kunna ta ett jobb. Tyvärr är det många ungdomar som trots detta avstår från att ta körkort av olika skäl. På vissa ställen kan det vara

Inlämnad: 2015-03-26 Besvarare: Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:353 av Sten Bergheden (M) (pdf, 66 kB)

Interpellation 2014/15:444 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2014/15:444 Västra länkens betydelse för Umeås utveckling av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Umeå är Norrlands största stad, och mycket tung trafik passerar staden dagligen. Västra länken är den sista delen av det vägprojekt som kommer att utgöra en ringled runt Umeå. I dag är två tredjedelar

Inlämnad: 2015-03-25 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:444 av Edward Riedl (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Västra länkens betydelse för Umeås utveckling

Skriftlig fråga 2014/15:340 av Edward Riedl (M)

Fråga 2014/15:340 Eftersatt järnvägsunderhåll på sträckan BodenBastuträsk av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S På grund av eftersatt underhåll på sträckan UmeåLuleå mellan Bastuträsk och Boden har trafiken drabbats av stora förseningar. Hastigheten har tvingats sänkas markant, vilket fått till följd att

Inlämnad: 2015-03-23 Besvarare: Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:340 av Edward Riedl (M) (pdf, 81 kB)

Interpellation 2014/15:428 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2014/15:428 Ökad konkurrens på järnvägsnätet av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Anna Johansson S Lördagen den 21 mars avgår bolaget MTR:s första avgång mellan Stockholm och Göteborg. Det innebär att SJ för första gången konkurrensutsätts ordentligt på denna lönsamma sträcka. För resenärerna innebär

Inlämnad: 2015-03-20 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:428 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ökad konkurrens på järnvägsnätet

Skriftlig fråga 2014/15:328 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:328 Ångbåtstrafik som hotas av EU:s vattendirektiv av Cecilia Widegren M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP EU:s vattendirektiv stoppar besöksnäring. Enligt uppgifter från Sveriges Ångbåtsförening hotas besöksnäring och turisttrafik med till exempel Nossebros ångbåt S/S Nossan, som riskerar att

Inlämnad: 2015-03-19 Besvarare: Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:328 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 81 kB)