Dokument & lagar (172 träffar)

Interpellation 2014/15:64 av Åsa Coenraads (M)

Interpellation 2014/15:64 Miljöeffekter av att bygga på stadsnära flygplatser av Åsa Coenraads M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Sverige är ett land som har lyckats kombinera ekonomisk tillväxt med minskade utsläpp. Sedan 1990 har utsläppen minskat med över 20 procent samtidigt som bnp vuxit med cirka 60

Inlämnad: 2014-10-21 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2014/15:64 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Miljöeffekter av att bygga på stadsnära flygplatser

Interpellation 2014/15:66 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2014/15:66 Fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Statsrådet Anna Johansson S Karin Svensson Smith MPny ordförande i trafikutskottet, sade i SVT:s Sydnytt häromdagen att det inte är aktuellt med en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. I intervjun

Inlämnad: 2014-10-17 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:66 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 91 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör

Skriftlig fråga 2014/15:25 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:25 Älgjaktspremiär lördag av Cecilia Widegren M till Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht S Måndagar under hösten är heliga dagar för många jägare från norr till söder i Sverige. Älgjaktspremiären är förknippad med en stark tradition och utgör i sig en del av det svenska kulturarvet. Under årets jakt beräknar

Inlämnad: 2014-10-17 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2014/15:25 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2014/15:38 av Jörgen Warborn (M)

Interpellation 2014/15:38 Kärnkraftens säkerhetskrav av Jörgen Warborn M till Statsrådet Ibrahim Baylan S I regeringsförklaringen framgår det att regeringen vill att kärnkraften ska bära en större andel av sina samhällsekonomiska kostnader. Bland annat nämns höjd kärnavfallsavgift men också skärpta säkerhetskrav för kärnkraftverk.

Inlämnad: 2014-10-16 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2014/15:38 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 65 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kärnkraftens säkerhetskrav

Interpellation 2014/15:37 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2014/15:37 Bromma som regionernas flygplats av Hans Wallmark M till Statsrådet Anna Johansson S Bromma är inte en flygplats för Stockholm utan huvudsakligen för regionerna utanför. Den är viktig för Skåne, Gotland, Blekinge och andra delar av Sverige. Konkurrens och utbud gör det exempelvis möjligt för

Inlämnad: 2014-10-16 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:37 av Hans Wallmark (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bromma som regionernas flygplats

Interpellation 2014/15:34 av Johan Hultberg (M)

Interpellation 2014/15:34 Nedläggning av Miljömålsberedningen av Johan Hultberg M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Miljömålsberedningen inrättades av alliansregeringen 2010 för att nå långsiktighet och bred politisk samsyn kring miljöfrågorna. Beredningen är parlamentariskt sammansatt med representanter från

Inlämnad: 2014-10-16 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2014/15:34 av Johan Hultberg (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:23 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2014/15:23 Flygresor mellan Kalmar och Stockholm av Jan R Andersson M till Statsrådet Anna Johansson S Bromma flygplats är i dag den viktigaste länken för arbetspendlare och tjänsteresor till huvudstaden från landsbygden. 24 000 jobb runt om i Sverige, däribland i Kalmar, hotas enligt en rapport från Stockholms

Inlämnad: 2014-10-16 Besvarare: Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:23 av Jan R Andersson (M) (pdf, 68 kB)

Interpellation 2014/15:36 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2014/15:36 Bromma flygplats av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Statsminister Stefan Löfven S Den nya politiska ledningen i Stockholms stad vill lägga ned Bromma flygplats senast 2022. Bromma flygplats är  en fråga av betydelse inte enbart för Stockholm. Tvärtom, flygplatsen är viktig kanske främst för de

Inlämnad: 2014-10-15 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:36 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bromma flygplats

Interpellation 2014/15:35 av Lena Asplund (M)

Interpellation 2014/15:35 Bromma flygplats och Sundsvallsregionen av Lena Asplund M till Statsrådet Anna Johansson S Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Stockholms stad har aviserat att de har för avsikt att lägga ned Bromma flygplats. Bromma flygplats är inte en flygplats för Stockholms stad utan en flygplats som stora

Inlämnad: 2014-10-15 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:35 av Lena Asplund (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bromma flygplats och Sundsvallsregionen

Interpellation 2014/15:29 av Cecilia Magnusson (M)

Interpellation 2014/15:29 Fri entré på statliga museer av Cecilia Magnusson M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Statsminister Stefan Löfven aviserade i sin regeringsförklaring den 3 oktober att man avser att återinföra den fria entrén på statliga museer. Den fria entrén togs bort av alliansregeringen

Inlämnad: 2014-10-15 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2014/15:29 av Cecilia Magnusson (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2014/15:11 av Lars Hjälmered (M)

Interpellation 2014/15:11 Flygplatsernas betydelse för tillgänglighet, jobb och tillväxt i Sverige av Lars Hjälmered M till Statsrådet Anna Johansson S Sverige är till ytan EU:s tredje största land och har längst avstånd mellan den södra och den norra landsänden. Flyget spelar en unik roll i att möjliggöra att hela Sverige

Inlämnad: 2014-10-09 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:11 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Flygplatsernas betydelse för tillgänglighet, jobb och tillväxt i Sverige

Skriftlig fråga 2014/15:7 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2014/15:7 Den fortsatta utvecklingen för Sveriges lantbruksuniversitet av Betty Malmberg M till Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht S Sveriges lantbruksuniversitet SLU har alltsedan starten 1977 haft en särställning bland Sveriges lärosäten och organisatoriskt tillhört Landsbygdsdepartementet, tidigare Jordbruksdepartementet.

Inlämnad: 2014-10-08 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2014/15:7 av Betty Malmberg (M) (pdf, 79 kB)