Dokument & lagar (172 träffar)

Skriftlig fråga 2014/15:90 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:90 Fortsatt utbyggnad av E20 av Cecilia Widegren M till Statsrådet Anna Johansson S E20 är pulsåder mellan Sveriges första och andra stad. E20 kan tyvärr också beskrivas som dödens väg. Fortsatt utbyggnad av E20 är inte bara viktig för trafiksäkerheten, utan också för fortsatt tillväxt och handel längs ett

Inlämnad: 2014-11-20 Besvarare: Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:90 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:89 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2014/15:89 En svensk livsmedelsstrategi brådskar av Sten Bergheden M till Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht S För att svenskt lantbruk ska kunna växa och skapa jobb i Sverige krävs långsiktiga och stabila spelregler. Det krävs också att skatter, regler och avgifter är på en sådan nivå att inte svenskt lantbruk

Inlämnad: 2014-11-20 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2014/15:89 av Sten Bergheden (M) (pdf, 67 kB)

Interpellation 2014/15:141 av Jan Ericson (M)

Interpellation 2014/15:141 Förbifart Stockholm av Jan Ericson M till Finansminister Magdalena Andersson S Regeringen har valt att skjuta byggande av Förbifart Stockholm på framtiden till den 1 maj 2015. Under tiden ska regeringen internt förhandla om finansieringen. För närvarande finansieras Förbifart Stockholm den 21

Inlämnad: 2014-11-18 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:141 av Jan Ericson (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Förbifart Stockholm

Skriftlig fråga 2014/15:79 av Ulf Berg (M)

Fråga 2014/15:79 Björnjakten i Gävleborg av Ulf Berg M till Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht S Under björnjakten i Gävleborgs län sköts tre björnar mer än vad kvoten medgav. De tre björnarna som skjutits beslagtogs och destruerades därefter. Formellt sett hade inget fel begåtts björnarna sköts under ett kort tidsspann

Inlämnad: 2014-11-18 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2014/15:79 av Ulf Berg (M) (pdf, 67 kB)

Interpellation 2014/15:134 av Saila Quicklund (M)

Interpellation 2014/15:134 Ansvaret för friluftsfrågor av Saila Quicklund M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Friluftslivet är en betydelsefull del av svensk turism- och besöksnäring. När man går in på regeringens hemsida via Ämnen och ansvarsområden A-Ö finns inte friluftslivet med där utan finns dolt under

Inlämnad: 2014-11-14 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2014/15:134 av Saila Quicklund (M) (pdf, 66 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ansvaret för friluftsfrågor

Interpellation 2014/15:126 av Eva Lohman (M)

Interpellation 2014/15:126 Statens stöd till trossamfund av Eva Lohman M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Regeringen har i sin budget aviserat ett kraftigt minskat stöd till trossamfunden. Under alliansregeringen har stödet ökat för trossamfunden, men nu aviseras en kontinuerlig minskning fram till

Inlämnad: 2014-11-13 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2014/15:126 av Eva Lohman (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Statens stöd till trossamfund

Interpellation 2014/15:120 av Cecilia Magnusson (M)

Interpellation 2014/15:120 Fri entré på statliga museer av Cecilia Magnusson M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Statsminister Stefan Löfven aviserade i sin regeringsförklaring den 3 oktober 2014 att regeringen avser att återinföra den fria entrén på statliga museer. Den fria entrén togs bort av alliansregeringen

Inlämnad: 2014-11-12 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2014/15:120 av Cecilia Magnusson (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Fri entré på statliga museer

Skriftlig fråga 2014/15:55 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2014/15:55 En fungerande och effektiv broöppning för den nya Göta älv-bron av Sten Bergheden M till Statsrådet Anna Johansson S Eftersom Göteborgs stad har beslutat att den nya Göta älv-bron ska ha en höjd på 13 meter, jämfört med dagens 19 meter, är risken överhängande att det innebär stora svårigheter för sjöfarten.

Inlämnad: 2014-11-11 Besvarare: Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:55 av Sten Bergheden (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:54 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2014/15:54 Höjden på den nya Göta älv-bron av Sten Bergheden M till Statsrådet Anna Johansson S Beslut har fattats av Göteborgs stad att bygga en ny bro över Göta älv. Bron planeras bli 13 meter i höjd, vilket kan jämföras med den befintliga bron, som är 19 meter hög. Den befintliga bron ska ersättas år 2020. En

Inlämnad: 2014-11-11 Besvarare: Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:54 av Sten Bergheden (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2014/15:99 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2014/15:99 Förbifart Stockholm av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Anna Johansson S För att bygga Sverige starkt i dag och inför framtiden behövs en politik som främjar jobb och tillväxt. Ett fungerande transportsystem är avgörande för att människor och företag ska kunna röra sig, utbyta varor och

Inlämnad: 2014-11-03 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:99 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Förbifart Stockholm

Interpellation 2014/15:97 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2014/15:97 Bromma flygplats av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Anna Johansson S Bromma flygplats står nu under hot om nedläggning från de rödgröna partierna. Att Bromma flygplats bevaras är viktigt för Stockholmsregionens fortsatta tillväxt, men det är i ännu högre utsträckning en nationell fråga

Inlämnad: 2014-11-03 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:97 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bromma flygplats

Interpellation 2014/15:103 av Lars Hjälmered (M)

Interpellation 2014/15:103 Effekterna av att stoppa Förbifart Stockholm av Lars Hjälmered M till Statsrådet Anna Johansson S Regeringen har nu gett Trafikverket order om att tillfälligt stoppa infrastrukturprojektet Förbifart Stockholm fram till den 1 maj 2015. Förbifart Stockholm är tänkt att binda ihop norra och södra

Inlämnad: 2014-10-31 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:103 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Effekterna av att stoppa Förbifart Stockholm

Interpellation 2014/15:93 av Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Interpellation 2014/15:93 Frysning av projektet Förbifart Stockholm av Catharina Elmsäter-Svärd M till Statsrådet Anna Johansson S Regeringen har uppdragit åt Trafikverket att från och med den 23 oktober 2014 till den 1 maj 2015 frysa produktionen i projektet Förbifart Stockholm. Undantaget är arbeten som måste slutföras

Inlämnad: 2014-10-30 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:93 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Frysning av projektet Förbifart Stockholm

Skriftlig fråga 2014/15:39 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2014/15:39 Besked om längre och tyngre lastbilstransporter av Sten Bergheden M till Statsrådet Anna Johansson S Den 23 april fick Transportstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att tillåta högre bruttovikt och längre lastbilar 74 ton och längre än 25,25 meter. Utredningen är klar och överlämnades den 14 augusti

Inlämnad: 2014-10-30 Besvarare: Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:39 av Sten Bergheden (M) (pdf, 69 kB)

Interpellation 2014/15:88 av Tomas Tobé (M)

Interpellation 2014/15:88 Myggbekämpning i Nedre Dalälven-området av Tomas Tobé M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP I dag är de så kallade översvämningsmyggorna ett stort problem i Nedre Dalälven-området. Myggorna kan vid speciella väderförhållanden, en kombination av sol och regn eller översvämningar, fortplantas

Inlämnad: 2014-10-29 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2014/15:88 av Tomas Tobé (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Myggbekämpning i Nedre Dalälven-området

Interpellation 2014/15:79 av Ulf Berg (M)

Interpellation 2014/15:79 Vargförvaltningen i de mellersta länen av Ulf Berg M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP I dagarna skrev Samverkansrådet i mellersta rovdjursförvaltningsområdet ett öppet brev till Naturvårdsverkets generaldirektör Maria Ågren. I brevet, som undertecknades av landshövdingarna i åtta

Inlämnad: 2014-10-28 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2014/15:79 av Ulf Berg (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Vargförvaltningen i de mellersta länen

Interpellation 2014/15:77 av Carl-Oskar Bohlin (M)

Interpellation 2014/15:77 Sälen-Trysil Airport av Carl-Oskar Bohlin M till Statsrådet Anna Johansson S Regeringen beslutade den 3 april 2014 att bidra med 250 miljoner kronor i investeringsstöd till den planerade flygplatsen Sälen-Trysil Airport, som planeras i närheten av Rörbäcksnäs i Dalarna. Min fråga till infrastrukturminister

Inlämnad: 2014-10-28 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:77 av Carl-Oskar Bohlin (M) (pdf, 65 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Sälen-Trysil Airport

Interpellation 2014/15:73 av Gustaf Hoffstedt (M)

Interpellation 2014/15:73 Bromma flygplats framtid av Gustaf Hoffstedt M till Statsrådet Anna Johansson S Under det senaste halvåret har det framkommit att framtiden för Bromma flygplats är oviss, trots att det finns ett avtal mellan staten och Stockholms stad som borde säkra verksamheten till år 2038. Det beror på att

Inlämnad: 2014-10-27 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:73 av Gustaf Hoffstedt (M) (pdf, 128 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bromma flygplats framtid

Interpellation 2014/15:74 av Tina Ghasemi (M)

Interpellation 2014/15:74 Bromma flygplats av Tina Ghasemi M till Statsminister Stefan Löfven S Nya moderaterna värnar ett öppet och konkurrenskraftigt Sverige med en välfungerande infrastruktur. Flygtrafik och flygplatser spelar en central roll för att ta sig runt i landet samt till och från Sverige. Det ska vara enkelt

Inlämnad: 2014-10-23 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:74 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 127 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bromma flygplats

Interpellation 2014/15:65 av Ulf Berg (M)

Interpellation 2014/15:65 Straffbeskattning av den svenska livsmedelsproduktionen av Ulf Berg M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Svensk mat kännetecknas av ett högt djurskydd, en låg antibiotikaanvändning och en stor miljö- och klimathänsyn. Vår inhemska livsmedelsproduktion skapar ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen

Inlämnad: 2014-10-21 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:65 av Ulf Berg (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Straffbeskattning av den svenska livsmedelsproduktionen