Dokument & lagar (11 träffar)

Interpellation 2014/15:586 av Åsa Coenraads (M)

Interpellation 2014/15:586 Kustnära företag av Åsa Coenraads M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Strävan efter en ekologisk balans borde gälla både på land och till havs. Så är det inte i dag. Med den snabba tillväxten av säl följer fler skador på garn/nät och fällor/ryssjor vilket drabbar redan hårt

Inlämnad: 2015-05-08 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:586 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kustnära företag

Interpellation 2014/15:559 av Ulf Berg (M)

Interpellation 2014/15:559 Svenska mjölkproducenters konkurrenskraft av Ulf Berg M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Det råder ett mycket starkt konkurrenstryck mot svenskt jordbruk. Speciellt mjölkbönderna är utsatta. En anledning är det ryska importstoppet av mejeriprodukter. Men det är inte hela svaret på frågan. Tvärtom

Inlämnad: 2015-04-29 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:559 av Ulf Berg (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Svenska mjölkproducenters konkurrenskraft

Interpellation 2014/15:541 av Åsa Coenraads (M)

Interpellation 2014/15:541 Framtiden för svensk handel med sälprodukter av Åsa Coenraads M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S På Europaparlamentets bord ligger för närvarande ett förslag från EU-kommissionen om en revidering av den förordning från 2009 som förbjuder handel med sälprodukter. Ett förbud som Sverige haft

Inlämnad: 2015-04-23 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:541 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Framtiden för svensk handel med sälprodukter

Interpellation 2014/15:408 av Johan Hultberg (M)

Interpellation 2014/15:408 Förenklad försäljning av vildsvinskött av Johan Hultberg M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Den svenska vildsvinsstammen har vuxit närmast explosionsartat de senaste 20 åren, och vildsvinen etablerar sig i allt större delar av vårt land. Nu beräknas vinterstammen av vildsvin uppgå till omkring

Inlämnad: 2015-03-17 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:408 av Johan Hultberg (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Förenklad försäljning av vildsvinskött

Interpellation 2014/15:278 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2014/15:278 Livsmedelsstrategin av Sten Bergheden M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Statsrådet Sven-Erik Bucht har varit runt i landet och har på många möten talat om hur viktigt det är med en livsmedelsstrategi i Sverige. Jag delar statsrådets vilja att ta fram en nationell livsmedelsstrategi. Det är

Inlämnad: 2015-02-10 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:278 av Sten Bergheden (M) (pdf, 66 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Livsmedelsstrategin

Interpellation 2014/15:268 av Johan Hultberg (M)

Interpellation 2014/15:268 Skogsnäringens roll i klimatomställningen av Johan Hultberg M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Skogsnäringen är fundamentalt viktig för svensk ekonomi men också för möjligheterna att möta klimatutmaningen och ställa om vår ekonomi till en hållbar biobaserad sådan. Alliansregeringen

Inlämnad: 2015-02-06 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:268 av Johan Hultberg (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Skogsnäringens roll i klimatomställningen

Interpellation 2014/15:264 av Ulf Berg (M)

Interpellation 2014/15:264 Skogsnäringens konkurrenskraft av Ulf Berg M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Skogsnäringen är en av de bärande näringarna i Sverige och är samtidigt en av nycklarna till att vi ska ha en levande landsbygd. Genom att ta vara på tekniska framsteg och nya produkter kan skogsnäringens konkurrenskraft

Inlämnad: 2015-02-06 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:264 av Ulf Berg (M) (pdf, 84 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Skogsnäringens konkurrenskraft

Interpellation 2014/15:247 av Gunilla Nordgren (M)

Interpellation 2014/15:247 Rättsosäkert läge för bönderna av Gunilla Nordgren M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Det nya landsbygdsprogrammet som alliansregeringen beslutade om den 5 juni 2014 löper från 2014 till 2020. Programmet består av stöd och ersättningar för att utveckla skogs- och lantbruk och landsbygdsutveckling.

Inlämnad: 2015-02-03 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:247 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Rättsosäkert läge för bönderna

Interpellation 2014/15:237 av Åsa Coenraads (M)

Interpellation 2014/15:237 Framtidens livsmedelsförsörjning av Åsa Coenraads M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Vid beslut om godkännande för nya GMO-produkter inom EU i november förra året lade den svenska representanten oväntat ned sin röst. Representanten hade enligt uppgift fått instruktion om detta, vilket är ett

Inlämnad: 2015-01-29 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:237 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Framtidens livsmedelsförsörjning

Interpellation 2014/15:209 av Ulf Berg (M)

Interpellation 2014/15:209 Vargjakten i Dalarnas län av Ulf Berg M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Riksdagen beslutade i december 2013 att Naturvårdsverket ska få fatta beslut om vargjakt, och som ett led i att besluten ska kunna tas närmare berörda har verket möjlighet att delegera beslutet till länsstyrelserna. Länsstyrelserna

Inlämnad: 2015-01-16 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:209 av Ulf Berg (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Vargjakten i Dalarnas län

Interpellation 2014/15:65 av Ulf Berg (M)

Interpellation 2014/15:65 Straffbeskattning av den svenska livsmedelsproduktionen av Ulf Berg M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Svensk mat kännetecknas av ett högt djurskydd, en låg antibiotikaanvändning och en stor miljö- och klimathänsyn. Vår inhemska livsmedelsproduktion skapar ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen

Inlämnad: 2014-10-21 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:65 av Ulf Berg (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Straffbeskattning av den svenska livsmedelsproduktionen