Dokument & lagar (44 träffar)

Interpellation 2014/15:754 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2014/15:754 Finansiering av Sjöfartsverkets räddningsinsatser av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Anna Johansson S År 2014 införskaffade Sjöfartsverket sju nya räddningshelikoptrar vilka kan användas till insatser både till lands och till sjöss. Fram till i juni i år har verket fakturerat de kommuner

Inlämnad: 2015-08-27 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:754 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Finansiering av Sjöfartsverkets räddningsinsatser

Interpellation 2014/15:733 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2014/15:733 Vinsterna med en östlig förbindelse i Stockholm av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Anna Johansson S Trafikleden Östlig förbindelse i Stockholm är tänkt att sträcka sig från Ropsten i norr till Nacka i söder. Vägsträckan har planerats sedan 1990 och förbindelsen skulle förbättra både miljö

Inlämnad: 2015-07-08 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:733 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Vinsterna med en östlig förbindelse i Stockholm

Interpellation 2014/15:732 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2014/15:732 Regeringens cykelstrategi och politik för att främja cykeln som transportmedel av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Anna Johansson S Cykeln utgör i dag en viktig del av vårt samlade transportsystem. Cykeln förbättrar framkomligheten i trafiktäta miljöer och är det mest miljövänliga sättet

Inlämnad: 2015-07-08 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:732 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens cykelstrategi och politik för att främja cykeln som transportmedel

Interpellation 2014/15:728 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2014/15:728 Autonoma fordon på svenska vägar av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S Den tekniska utvecklingen går framåt med stormsteg, och vi har många skäl att vara tacksamma för det. På flera områden innebär det dock nya utmaningar, såsom hur regler, förordningar och lagstiftning måste förändras

Inlämnad: 2015-07-07 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:728 av Erik Ottoson (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Autonoma fordon på svenska vägar

Interpellation 2014/15:696 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2014/15:696 Nivån på myndighetsavgiften för flyget av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Tidigare under året gav riksdagen regeringen ett tillkännagivande om att se över möjligheterna för flygbranschen att bära kostnaderna för tillsyn. Transportstyrelsen har tidigare fryst höjningarna av myndighetsavgifterna

Inlämnad: 2015-06-10 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:696 av Edward Riedl (M) (pdf, 69 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Nivån på myndighetsavgiften för flyget

Interpellation 2014/15:695 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2014/15:695 Statsrådets syn på flygplatserna Arlanda och Bromma av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Under ett seminarium torsdagen den 21 maj uttalade infrastrukturministern följande rörande hennes syn på antalet flygplatser i Stockholm. Om man tänker på flygplatser som hubbar, så kan man

Inlämnad: 2015-06-10 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:695 av Edward Riedl (M) (pdf, 71 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Statsrådets syn på flygplatserna Arlanda och Bromma

Interpellation 2014/15:694 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2014/15:694 Antalet flygplatser i Stockholm av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Under ett seminarium torsdagen den 21 maj uttalade infrastrukturministern följande rörande statsrådets syn på antalet flygplatser i Stockholm. Om man tänker på flygplatser som hubbar, så kan man fråga sig om det

Inlämnad: 2015-06-10 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:694 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Antalet flygplatser i Stockholm

Interpellation 2014/15:677 av Christian Holm (M)

Interpellation 2014/15:677 SJ:s trafik på sträckan OsloStockholm av Christian Holm M till Statsrådet Anna Johansson S I medierna har det de senaste dagarna gått att följa rapporteringen kring SJ:s besked att SJ inte så som tidigare aviserats kommer att trafikera linjen OsloStockholm med tre dubbelturer per dag från hösten

Inlämnad: 2015-06-03 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:677 av Christian Holm (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: SJ:s trafik på sträckan Oslo-Stockholm

Interpellation 2014/15:663 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2014/15:663 Behovet av lagstiftning då antalet drönare ökar i det svenska luftrummet av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S Tekniken fortsätter att utvecklas i hög hastighet, och därmed ökar också antalet radiostyrda och autonoma luftfarkoster i det svenska luftrummet. Detta kan innebära problem,

Inlämnad: 2015-05-28 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:663 av Erik Ottoson (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Behovet av lagstiftning då antalet drönare ökar i det svenska luftrummet

Interpellation 2014/15:662 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2014/15:662 Infrastrukturministerns syn på riksintresset Bromma flygplats av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Anna Johansson S Trafikverket har nyligen tillsammans med Swedavia genomfört en precisering av Bromma flygplats som riksintresse. Trafikverket har därmed bekräftat att Bromma även fortsatt

Inlämnad: 2015-05-28 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:662 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Infrastrukturministerns syn på riksintresset Bromma flygplats

Interpellation 2014/15:660 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2014/15:660 Infrastrukturpropositionen 2016 av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Anna Johansson S Efter initiativ från alliansregeringen utsågs 2011 Lena Erixon till ansvarig för kapacitetsutredningen. 2012 överlämnade Trafikverkets generaldirektör kapacitetsutredningen till dåvarande infrastrukturminister

Inlämnad: 2015-05-28 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:660 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Infrastrukturpropositionen 2016

Interpellation 2014/15:628 av Johan Hultberg (M)

Interpellation 2014/15:628 Kryssningsfartyg som förorenar Östersjön av Johan Hultberg M till Statsrådet Anna Johansson S Avloppsvatten från sjöfart som släpps ut i havet påverkar miljön negativt, främst genom att halterna av näringsämnen ökar, vilket bland annat leder till syrebrist och bottendöd men också till att bakterier

Inlämnad: 2015-05-22 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:628 av Johan Hultberg (M) (pdf, 91 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kryssningsfartyg som förorenar Östersjön

Interpellation 2014/15:553 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2014/15:553 Utjämningssystem för kostnader för säkerhetspersonal på flygplatser av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Efter den 11 september 2001 i och med terrordåden i USA höjdes den allmänna säkerheten på flygplatser runt om i världen. I Sverige infördes ett utjämningssystem för att skydda

Inlämnad: 2015-04-28 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:553 av Edward Riedl (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Utjämningssystem för kostnader för säkerhetspersonal på flygplatser

Interpellation 2014/15:497 av Gunnar Hedberg (M)

Interpellation 2014/15:497 Svaveldirektivet av Gunnar Hedberg M till Statsrådet Anna Johansson S Sedan den 1 januari 2015 gäller mycket hårda krav för de så kallade svavelkontrollområdena SECAInom områdena, som bland annat omfattar Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen får bränslet inte innehålla mer än 0,10 viktprocent

Inlämnad: 2015-04-09 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:497 av Gunnar Hedberg (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Svaveldirektivet

Interpellation 2014/15:452 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2014/15:452 Tvärförbindelse Södertörn av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S Under ett flertal år har den så kallade Södertörnsleden varit ett prioriterat projekt som Trafikverket ansvarat för så att det ska genomföras så snart som möjligt. Tyvärr överklagades projektet, och på grund av juridiska

Inlämnad: 2015-03-26 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:452 av Erik Ottoson (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Tvärförbindelse Södertörn

Interpellation 2014/15:444 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2014/15:444 Västra länkens betydelse för Umeås utveckling av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Umeå är Norrlands största stad, och mycket tung trafik passerar staden dagligen. Västra länken är den sista delen av det vägprojekt som kommer att utgöra en ringled runt Umeå. I dag är två tredjedelar

Inlämnad: 2015-03-25 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:444 av Edward Riedl (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Västra länkens betydelse för Umeås utveckling

Interpellation 2014/15:428 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2014/15:428 Ökad konkurrens på järnvägsnätet av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Anna Johansson S Lördagen den 21 mars avgår bolaget MTR:s första avgång mellan Stockholm och Göteborg. Det innebär att SJ för första gången konkurrensutsätts ordentligt på denna lönsamma sträcka. För resenärerna innebär

Inlämnad: 2015-03-20 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:428 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ökad konkurrens på järnvägsnätet

Interpellation 2014/15:416 av Erik Andersson (M)

Interpellation 2014/15:416 Parkeringsutredningen av Erik Andersson M till Statsrådet Anna Johansson S Regeringen beslutade under 2004 att göra en bred översyn av bestämmelserna inom parkeringsområdet och utarbeta förslag till den reglering som bedöms nödvändig. Utredningen antog namnet Parkeringsutredningen N 2004:21

Inlämnad: 2015-03-18 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:416 av Erik Andersson (M) (pdf, 66 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Parkeringsutredningen

Interpellation 2014/15:386 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2014/15:386 Tyngre lastbilar av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Anna Johansson S Alliansregeringen påbörjade ett viktigt arbete för att möjliggöra tyngre lastbilar upp till 74 ton. Tyngre fordon kan minska utsläppen eftersom lastbilarna då kan lasta mer och köra färre gånger. Effektiviteten och lönsamheten

Inlämnad: 2015-03-12 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:386 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 75 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Tyngre lastbilar

Interpellation 2014/15:359 av Niclas Malmberg (MP)

Interpellation 2014/15:359 Behov av ökad spårkapacitet StockholmUppsala av Niclas Malmberg MP till Statsrådet Anna Johansson S Trafikverkets arbete med en framtida snabbtågsutbyggnad mellan Stockholm och Göteborg respektive Malmö fortskrider. Men att låta Stockholm vara nordlig slutpunkt i en eventuell snabbtågsdragning

Inlämnad: 2015-03-05 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:359 av Niclas Malmberg (MP) (pdf, 83 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Behov av ökad spårkapacitet Stockholm-Uppsala
Paginering